S:1

Aşağıda verilenlerden hangisi aktif yurttaşın sahip olduğu özelliklerden biri değildir?

Aşağıda verilenlerden hangisi aktif yurttaşın sahip olduğu özelliklerden biri değildir? sorunun cevabı "Aktif yurttaş toplumda kural koyucudur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdaki olaylardan hangisi sürtünmenin hayatımızı kolaylaştırdığı durumlara örnektir? Gamze is disappointed - - - - her new job. Türk milletinin haklı davasını dünya kamuoyuna duyurmak için basın yayın yolunu kullanan millî cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir? Okunuşu dört yüz on bir tam yüzde on yedi olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Tom : I feel nervous. I dont like wave swinger.Jason : - - - - I think it is too high and it looks too dangerous. Peygamberimiz Hac Arafattır. (Hadis-i şerif) buyurmuştur.Bu hadiste vurgulanan haccın farzı aşağıdakilerden hangisidir? Bir şehrin büyüyüp gelişmesinde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin etkisi enazdır? Aşağıdakilerden hangisi Ayın ana evrelerinden biri değildir? '' Hentbol oynuyorum '' cümlesinin İngilizce karşılığı hangisidir? Kıbrısın Fethi, Rodosun Fethi ve Giritin Fethi ile ....................?Yukarıdaki boşluğa (.............?) aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri nazım biçimidir? Aşağıdakilerden hangisi güç aktarma organıdır? 10dan başlayarak ileri doğru onarlı sayarsak 5. sayı kaç olur? • Rabbim! Gerçekten bana hükümranlık verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat. (Yûsuf suresi, 101. ayet)• ...İşte böylece (Mısırda adaletle hükmetmesini sağlamak) ve kendisine (rüyadaki) olayların yorumunu öğretmek için Yusufu oraya yerleştirdik... (Yûsuf suresi, 21. ayet)Bu ayetlerde Hz. Yusuf ile ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Aşağıdaki tümcelerde altı çizili sözcüklerin hangisi tırnak ( ) içine alınmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi dinimizin anne- babamıza nasıl davranmamız gerektiği ile ilgili tavsiyelerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi en önemli temel hak ve hürriyetimizdir? Çıkarlarına uygun olması nedeniyle İtalyanın Trablusgarpı işgal etmesine göz yuman devletler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Aşağıdaki maddelerden hangisinin akışkanlık özelliği vardır? –de bağlacı, aşağıdakilerin hangisinde küçümseme anlamı katmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, pişmanlık duyulduğu anlatılmaktadır? Divân-ı Hümâyunda adalet, din ve eğitim alanlarından sorumlu olan görevli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir tek varlığı belirtmektedir? Taşıt trafiğine açık yollarda yayaların karşıya güvenli şekilde geçmeleri için işaretlerle ayrılmış alan aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir mağazada oyun CDleri 5 liraya, film CDleri 4 liraya ve çizgi film CDleri 3 liraya satılmaktadır. Bu mağazadan 2 oyun CDsi, 4 film CDsi ve 8 çizgi film CDsi alan bir kişi toplam kaç lira öder? Bir cebirsel ifadede değişkenin başındaki çarpım olarak yazılan sayıya .............. denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem henüz yapılmamıştır? ‘ soğuk ‘ kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Hipertansiyon, kalp ve damar hastalıklarının en önemlilerinden birisidir. Eğer tedavi edilmezse vücudumuzun çeşitli bölgelerinde ciddi sorunlar ortaya çıkarabilir.Buna göre;I. Böbrek hasarıII. Gözlerde görme kaybıIII. Beyin kanaması ve felçverilenlerden hangileri hipertansiyonun vücudumuza verdi-ği zararlardandır? "İki yüz milyon bin yüz iki" sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Yeni evlenen, hamile olan, gelin olan kişi genellikle hangi renk kıyafetler giyer? Aşağıdaki ihtiyaç ve meslek eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Tanzimat Edebiyatı hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Düşmanlar yurdumuzu işgal ediyorlar. Gemiler İstanbul Limanına yanaştı. diyenlere karşı Atatürk Geldikleri gibi giderler. diyerek yanıt vermiştir. Atatürkün bu sözünden onun hangi kişilik özelliğini anlayabiliriz? BEŞ kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın özelliğini bildiren bir sözcük vardır? Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında yapılan ve Müslümanların zaferi ile sonuçlanan ilk büyük savaş hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ortaç kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin insan üzerindeki fizyolojik etkilerindendir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir