Sor

4. Sınıf Devlet ve Sivil Toplum Kuruluşları Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Devlet ve Sivil Toplum Kuruluşları
Devlet: Devlet, belirli bir coğrafi bölgede yaşayan insanların ortak çıkarlarını ve huzurunu korumak amacıyla kurulan, egemenliğe sahip bir siyasi yapıdır. Devletin temel görevleri arasında yasaları uygulamak, kamu hizmetlerini sağlamak, düzeni korumak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak yer alır. Devlet, yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç temel organa ayrılır.

Sivil toplum kuruluşu (STK): Sivil toplum kuruluşları, kar amacı gütmeyen, devlet dışında çalışan, gönüllülük esasına dayalı ve bağımsız örgütlerdir. STK'lar, çeşitli alanlarda toplumsal sorunlara çözüm arayan ve insanların yaşamlarını iyileştirmeyi amaçlayan yapılar olarak faaliyet gösterirler.

Devlet Kurumlarına Örnekler


Milli Eğitim Bakanlığı: Türkiye'de eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan bakanlıktır.

Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de sağlık hizmetleri ve sağlık politikalarından sorumlu olan bakanlıktır.

Adalet Bakanlığı: Türkiye'de yargı sistemi, cezaevleri, insan hakları ve hukuk politikalarından sorumlu olan bakanlıktır.

İçişleri Bakanlığı: Türkiye'de güvenlik, terörle mücadele, nüfus ve vatandaşlık işleri gibi konulardan sorumlu olan bakanlıktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Türkiye'de kamu maliyesi, vergi politikaları, bütçe ve mali işlerden sorumlu olan bakanlıktır.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı: Türkiye'de işçi hakları, iş güvenliği, sosyal hizmetler ve aile politikalarından sorumlu olan bakanlıktır.

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin dış politikası, uluslararası ilişkiler ve diplomatik faaliyetlerinden sorumlu olan bakanlıktır.

Milli Savunma Bakanlığı: Türkiye'nin milli güvenliği, silahlı kuvvetlerin yönetimi ve savunma politikalarından sorumlu olan bakanlıktır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Türkiye'de ulaştırma, ulaşım ve altyapı projelerinden sorumlu olan bakanlıktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı: Türkiye'de tarım, hayvancılık, ormancılık ve çevre politikalarından sorumlu olan bakanlıktır.

Sivil Toplum Kuruluşlarına Örnekler:


UNICEF: Birleşmiş Milletler çatısı altında faaliyet gösteren, çocukların haklarını ve yaşamlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapan uluslararası bir STK'dır.

Türk Kızılayı: Afetlerde yardım ve insani yardım konularında çalışan, Türkiye'nin en büyük STK'larından biridir.

Amnesty International: İnsan hakları konularında çalışan, dünya genelinde faaliyet gösteren uluslararası bir STK'dır.

WWF(Dünya Doğayı Koruma Vakfı) : Yaban hayatı, doğal yaşam alanları ve türlerin korunması konularında çalışan bir uluslararası STK'dır.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı: Eğitim ve öğretim konularında çalışan, Türkiye'de faaliyet gösteren bir STK'dır.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı: Spastik çocukların rehabilitasyonu ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla çalışan bir STK'dır.

Türkiye Alzheimer Derneği: Alzheimer hastalarına destek ve hizmet sağlamak amacıyla çalışan bir STK'dır.

Türkiye Sakatlar Derneği: Sakat bireylerin haklarını korumak ve desteklemek amacıyla çalışan bir STK'dır.

TEV (Türk Eğitim Vakfı): Eğitim ve öğretim alanında çalışan, Türkiye'nin en köklü STK'larından biridir.
1

Aşağıdakilerden hangisi aktif yurttaşın yapması gereken bir davranış değildir?

 • A ) Görev almaktan kaçınır.
 • B ) Devletin malına zarar vermez.
 • C ) Topluma hizmet eder.
 • D ) Kendi çıkarları için çalışmaz.

2

Aşağıdakilerden hangisi yurttaşların devlete karşı sorumluluklarındandır?

 • A ) Adaleti sağlamak
 • B ) Seyahat etmek
 • C ) Vergi vermek
 • D ) Güvenliği sağlamak

3

Aşağıdaki yönetim sistemlerinden hangisi demokrasiye uygundur?

 • A ) Cumhuriyet
 • B ) Krallık
 • C ) Padişahlık
 • D ) Monarşi

4

Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir?

 • A ) Başkalarına yardım etmez.
 • B ) Empati kurarlar.
 • C ) Ortak kararlara uyarlar.
 • D ) Her zaman uzlaşıdan yanadır.

5

Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir?

 • A ) Başkalarına yardım etmez.
 • B ) Empati kurarlar.
 • C ) Ortak kararlara uyarlar
 • D ) Her zaman uzlaşıdan yanadır.

6

Aşağıdakilerden hangisi aktif yurttaşın yapması gereken bir davranıştır?

 • A ) Kendi çıkarları için çalışır.
 • B ) Ülkesinin gelişmesi için çalışır.
 • C ) Topluma hizmet etmez.
 • D ) Devletin malına zarar verir.

7

Aşağıdakilerden hangisi, demokrasi ve demokratik yönetimlerin temel ilkelerine örnek gösterilebilecek değerlerdir?

 • A ) Yardımlaşma
 • B ) Hoşgörü
 • C ) Eşitlik ve adalet
 • D ) Sevgi ve saygı

8

Aşağıdakilerden hangisi devletin temel görevlerinden biri değildir?

 • A ) Toplumun huzur ve refahını sağlamak
 • B ) Ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlamak
 • C ) Kişi hak ve hürriyetlerini güvence altına almak
 • D ) Haberleşme özgürlüğünü kısıtlamak

"4. Sınıf Devlet ve Sivil Toplum Kuruluşları Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Bir yerin yurt olabilmesini sağlayan unsurlar nelerdir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.