Sor

Adil davranılmazsa neler hissedersiniz?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Adil davranılmazsa ne olur?
Adil davranılmadığında hissedilebilecek duygular kişiden kişiye değişse de, genellikle şunlarla karşılaşılabilir:

Öfkeye neden olur. Adaletsiz muamele gördüğümüzde öfke hissedebiliriz. Haksızlığa uğramış olduğumuzu düşünerek, duygularımızı kontrol etmekte zorlanabiliriz.

Üzüntüye neden olur. Haksız muamele karşısında üzüntü yaşayabiliriz. Kendimize ve durumumuza dair olumsuz duygular besleyebilir ve moralimiz bozulabilir.

Hayal kırıklığı yaşarız. Adil davranılmadığında hayal kırıklığına uğrarız. İnsanların bizi daha adil bir şekilde muamele etmesini beklerken, beklentilerimizin karşılanmaması bizi üzebilir.

Duygusal yıpranma yaşarız. Sürekli adaletsiz muamele görmek, duygusal yıpranmaya yol açabilir. Bu durum, zamanla stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik sorunlara neden olabilir.

Güvensizliğe neden olur. Adil davranılmadığında, insanlara ve kurumlara olan güvenimiz sarsılabilir. Başkalarının niyetlerine ve davranışlarına karşı şüpheci bir tutum sergileyebiliriz.

Sürekli adaletsizliklere maruz kalmak, isyan duygularına yol açabilir. Bu, insanların adaleti sağlamak adına harekete geçme ve durumları değiştirme isteğini tetikleyebilir.

Adaletsiz muamele gördüğümüzde, kendimize değer atfetmede zorlanabiliriz. Bu durum, özgüven eksikliği ve kendimizi değersiz hissetmeye yol açabilir.

Adil davranılmadığında hissedilen duygular, insanın durumu ve kişilik özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu nedenle, adalet ve eşitlik ilkelerini koruyarak, insanların bu olumsuz duygulardan korunmasına yardımcı olmak önemlidir.
1

Tüm kişisel duygu ve düşüncelerini bir tarafa bırakarak kendisinden yardım isteyenlere doğruluk ölçüleriyle davranmayı ilke edinen kişilere ne denir?

 • A ) Adaletli
 • B ) Taraflı
 • C ) Yanlı
 • D ) Ayrımcı

2

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) İnsanlar hak ve özgürlükler bakımından farklı doğarlar.
 • B ) Eşitlik insanlar arasında hak ve özgürlükler açısından ayrım olmaması anlamına gelir.
 • C ) Adalet yasalarca tanınan hakların herkes tarafından kullanılabilmesi anlamına gelir.
 • D ) Adalet hak sahibine hakkının teslim edilmesidir.

3

Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden biri değildir?

 • A ) Adalet
 • B ) Paylaşmak
 • C ) İşbirliği
 • D ) Bencillik

4

Demokrasi ve demokratik bir yönetim için aşağıdakilerden hangisi vazgeçilmez değerlerdir?

 • A ) Ayrımcılık
 • B ) Diktatörlük
 • C ) Dokunulmazlık
 • D ) Adalet ve Eşitlik

5

Aşağıdakilerden hangisi haksızlık yapmamak ve adil olmak demektir?

 • A ) Eşitlik
 • B ) Kanun
 • C ) Demokrasi
 • D ) Adalet

6

Adalet ve eşitlik ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlıştır?

 • A ) Başkalarıyla iş yaparsa kendisine düşen sorumluluğunu yerine getirir.
 • B ) Haklının yanında olur. Sadece kendisine değil başkasına da haksızlık yapılmasına karşı çıkar.
 • C ) Adil insan kendi hakları kadar başkalarının haklarına da saygı duyar.
 • D ) Kendi menfaatine aykırı sonuçlar ortaya çıkması durumunda kendi haklarını korur.

7

Okulda, sınıf ortamında aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?

 • A ) Öğrencilerin başkalarının haklarına saygılı olması
 • B ) Öğretmenin bütün öğrencilere eşit davranması
 • C ) Her öğrencinin kendini ayrıcalıklı görmesi
 • D ) Derste herkese eşit söz hakkı verilmesi

8

Bir toplumda adalet ve eşitlik yoksa aşağıdakilerden hangisi görülmez?

 • A ) Güvensizlik
 • B ) Huzursuzluk
 • C ) Anlaşmazlık
 • D ) Düzen

"Adil davranılmazsa neler hissedersiniz?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "İnsanların ortak ve farklı yönleri nelerdir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.