Sor

4. Sınıf Adalet ve Eşitlik Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Adalet ve eşitlik, toplumda uyumlu ve huzurlu bir yaşamın sağlanması için önemli kavramlardır. İkisi de sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda bireylerin haklarını ve özgürlüklerini destekler. Bu kavramların tanımları ve örnekleri şu şekildedir:

Adalet, her bireyin haklarını ve özgürlüklerini koruyarak, hukukun ve ahlakın gerektirdiği davranışlar ve ilkeler çerçevesinde kararlar almak ve uygulamak olarak tanımlanabilir. Adalet, herkesin hak ettiği değeri ve hakkı almasını sağlamayı amaçlar.

Örneğin; Mahkemeler, adaletin sağlanması için var olan kurumlardır. Mahkemeler, suç işleyen kişilerin hak ettikleri cezayı almasını sağlarken, masum olanların da özgürlüğünü korur.

Örneğin; İş yerinde çalışanların performanslarına ve başarılarına göre terfi alması adalet ilkesine uygun bir uygulamadır. Bu, her çalışanın hak ettiği değeri ve pozisyonu almasını sağlar.

Örneğin; Devlet, ekonomik güçlük içinde olan bireylere ve ailelere yardım sağlayarak adaleti destekler. Bu yardımlar, ekonomik eşitsizliklerin azaltılmasına ve daha adil bir toplum yapısının oluşmasına katkıda bulunur.

Eşitlik, her bireyin sosyal, ekonomik ve siyasi yaşamda aynı haklara ve fırsatlara sahip olması ilkesidir. Eşitlik, toplumda herkesin aynı değeri ve saygıyı görmesini amaçlar.

Örneğin; Devlet, tüm çocuklara ve gençlere eğitim hakkı tanıyarak eşitliği destekler. Bu sayede her birey, eğitim alarak kendini geliştirme ve toplumda başarılı olma şansına sahip olur.

Örneğin; Cinsiyet eşitliği, kadınların ve erkeklerin sosyal, ekonomik ve siyasi yaşamda aynı haklara ve fırsatlara sahip olmasıdır. Bu, her iki cinsin de iş gücüne katılımı, ücret eşitliği ve siyasi temsilde eşitlik gibi alanlarda görülebilir.
1

Demokrasi ve demokratik bir yönetim için aşağıdakilerden hangisi vazgeçilmez değerlerdir?

 • A ) Ayrımcılık
 • B ) Diktatörlük
 • C ) Dokunulmazlık
 • D ) Adalet ve Eşitlik

2

Tüm kişisel duygu ve düşüncelerini bir tarafa bırakarak kendisinden yardım isteyenlere doğruluk ölçüleriyle davranmayı ilke edinen kişilere ne denir?

 • A ) Adaletli
 • B ) Taraf tutan
 • C ) Yanlı davranan
 • D ) Ayrımcı

3

Aşağıdakilerden hangisi adil davranan bir insanın özelliği değildir?

 • A ) İnsanlar arasında ayrımcılık yapmak.
 • B ) İnsanların haklarına saygı göstermek.
 • C ) Haksızlığa uğradığında gerekli yerlere başvurarak hakkını aramak.
 • D ) İnsanlar arasındaki farklılıklara saygı duymak.

4

Bir toplumda adalet ve eşitlik yoksa aşağıdakilerden hangisi görülmez?

 • A ) Güvensizlik
 • B ) Huzursuzluk
 • C ) Anlaşmazlık
 • D ) Düzen

5

Evde bütün işlerin anne tarafından yapılması, ailenin diğer bireylerinin hiçbir işe yardım etmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 • A ) Eşitlik
 • B ) Adaletsizlik
 • C ) Demokrasi
 • D ) Ayrımcılık

6

Bazı insanların özel ihtiyaçları nedeniyle farklı haklara sahip olmaları gerekir. Örneğin fiziksel engeli nedeniyle okula giriş çıkışta sorun yaşayan öğrenci için merdiven yanında rampa yapılması. Bu duruma ne ad verilir?

 • A ) Pozitif ayrımcılık
 • B ) Adaletsizlik
 • C ) Taraflı olmak
 • D ) Haksızlık

7

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Adalet ve eşitliğin sağlanmasıyla insanlarda olumlu duygular gelişir.
 • B ) Adalet ve eşitlik, toplumda birlik, beraberlik ve dayanışmanın temelidir.
 • C ) Adaletsizlik hem bireyi hem de toplumu etkiler.
 • D ) Başkalarının haklarına saygı göstermek adaletin sağlanmasına katkı sağlamaz.

8

Adalet ve eşitlik ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlıştır?

 • A ) Başkalarıyla iş yaparsa kendisine düşen sorumluluğunu yerine getirir.
 • B ) Haklının yanında olur. Sadece kendisine değil başkasına da haksızlık yapılmasına karşı çıkar.
 • C ) Adil insan kendi hakları kadar başkalarının haklarına da saygı duyar.
 • D ) Kendi menfaatine aykırı sonuçlar ortaya çıkması durumunda kendi haklarını korur.

"4. Sınıf Adalet ve Eşitlik Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Adaletli bir insan olmak için neler yapılmalıdır? " içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.