Sor

4. Sınıf Haklarım Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Haklarım
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 20 Kasım 1989’da Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi kabul etmiştir. Bu sözleşmeye göre on sekiz yaşına kadar her insan çocuk kabul edilir.

Çocuk hakları, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimleri için sağlanan ve uluslararası düzeyde korunan özel haklardır. Çocuk haklarının temel amacı, çocukların güvenli, sağlıklı ve eğitimli bir yaşam sürdürebilmelerini sağlamaktır.

Çocuk Hakları Nelerdir?


Çocuk hakları, her çocuğun doğuştan sahip olduğu haklardır. Bu haklar, çocukların yaşama, gelişme ve vatandaşlık hakkı, can, mal ve beden dokunulmazlığı hakkı, istismar ve ihmalden korunma hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, oyun hakkı, dinlenme hakkı ve katılım hakkı gibi birçok farklı hakları kapsar.

Her çocuk, yaşama, gelişme ve vatandaşlık hakkına sahiptir. Bu hak, çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına, sağlıklı bir yaşam sürmelerine, eğitim almalarına ve kendilerini geliştirmelerine olanak tanır. Bu hak aynı zamanda çocukların ailelerinden ayrılmamalarını ve kötü muameleye maruz kalmamalarını da içerir.

Can, mal ve beden dokunulmazlığı hakkı, çocukların fiziksel, cinsel ve duygusal istismardan korunmalarını sağlar. Çocukların güvende olmaları, sağlıklı bir yaşam sürmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için bu hak son derece önemlidir.

İstismar ve ihmalden korunma hakkı, çocukların kötü muamele, istismar ve ihmal gibi kötü durumlardan korunmalarını sağlar. Bu hak, çocukların yasal koruma altına alınmasını ve her türlü istismar ve ihmalden korunmasını garanti eder.

Sağlık hakkı, çocukların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve hastalıklardan korunmalarını sağlar. Bu hak, çocukların sağlık hizmetlerine erişimlerini ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için gerekli olan diğer kaynaklara erişimlerini garanti eder.

Eğitim hakkı, çocukların okulda eğitim almalarını ve kendilerini geliştirmelerini sağlar. Bu hak, çocukların okula gitme hakkını ve kaliteli bir eğitim almalarını garanti eder.

Oyun hakkı, çocukların oyun oynamalarını ve eğlenmelerini sağlar. Bu hak, çocukların yaratıcılıklarını kullanmalarını ve sosyal becerilerini geliştirmelerini sağlar.

Dinlenme hakkı, çocukların dinlenmelerini ve stresten uzaklaşmalarını sağlar. Bu hak, çocukların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için son derece önemlidir.

Katılım hakkı, çocukların karar alma süreçlerine katılma hakkını içerir. Bu hak, çocukların görüşlerinin ve fikirlerinin dinlenmesini ve dikkate alınmasını sağlar

Çocuk hakları, çocukların yaşamlarının her alanında korunması ve gelişimlerinin desteklenmesi için oluşturulan temel değerlerdir. Bu haklar, uluslararası düzeyde kabul görmüş ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi belgelerle güvence altına alınmıştır.
1

İnsan, canlılar içinde özel bir yere sahiptir. Ona bu özel yeri sağlayan, diğer canlılarla ortak özelliklerinin yanında kendine has özelliklerinin olmasıdır. Bu özellikler aynı zamanda insanın değerli olmasını sağlar. İnsanın;
I. Aklının olması,
II. Düşünebilmesi,
III. Yürüyebilmesi,
gibi yargılardan hangisi ya da hangileri insanı değerli kılan özellikler arasında söylenebilir?

 • A ) Yalnız I
 • B ) I ve II
 • C ) II ve III
 • D ) I, II ve III

2

Vicdanımızın da sesini dinleyerek aklımızı nerde kullanırsak iyi ve doğru davranış olur?

 • A ) nefret-zararlı
 • B ) çirkin-yanlış
 • C ) zulüm-düşmanlık
 • D ) adalet-kardeşlik

3

İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en temel özelliği sizce nedir?

 • A ) Su İhtiyacı
 • B ) Yaşlanmak
 • C ) Dinlenmek
 • D ) Akıl ve vicdan sahibi olmak

4

İnsan neden doğadaki en güçlü yaratıktır?

 • A ) Hoşgörü sahibi olduğu için
 • B ) Özgürlük sahibi olduğu için
 • C ) Akraba sahibi olduğu için
 • D ) Akıllı, çalışan, bilgi buluş sahibi olduğu için

5

Aşağıdakilerden hangisi insanın özellikleri arasında yer almaz?

 • A ) İnsan konuşur sorgular ve fikir üretir.
 • B ) İnsan diğer canlıları önemsemez.
 • C ) İnsan korunma ve barınma gereksinimi duyar.
 • D ) Üzüntü, mutluluk gibi duygulara sahiptir.

6

Aşağıdakilerden hangisi insanın duygusal yönünü belirtir?

 • A ) Gülmesi
 • B ) Konuşması
 • C ) Spor yapması
 • D ) Beslenmesi

7

İnsanın iki temel duygusu vardır. İnsan aklı ile iyi- kötü ayrımını yaparak: Sevgiye ulaşıp mutlu olmak, sevinmek, gülmek ister. Buna göre akıl ve vicdanı ile aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

 • A ) İyi işler
 • B ) Güzel davranışlar
 • C ) Faydalı işler
 • D ) Kötü işler

8

Aşağıdakilerden hangisi insanın duygusal yönünü belirtir?

 • A ) Konuşması
 • B ) Ağlaması
 • C ) Dans etmesi
 • D ) Yürümesi

"4. Sınıf Haklarım Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Çocukluk ve Yetişkinlik Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.