S:1

Sınıfta yapılan bir tartışma sırasında arkadaşlarının düşüncelerine katılmadığı halde onları sonuna kadar saygı ile dinleyen bir öğrencinin davranışı, aşağıdaki etik değerlerden hangisine daha uygundur?

Sınıfta yapılan bir tartışma sırasında arkadaşlarının düşüncelerine katılmadığı halde onları sonuna kadar saygı ile dinleyen bir öğrencinin davranışı, aşağıdaki etik değerlerden hangisine daha uygundur? sorunun cevabı "Hoşgörü" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Neden böyle düşman görünürsünüzYıllar yılı dost bildiğim aynalar?Bu dizelerde altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? "Siz,eski bir Anadolu şehrine varacaksınız."cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir? 29 x 45 x 10 = ? x 29 x 10 eşitliğinde soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Medine döneminde devlet işlerinin görüşüldüğü yer aşağıdakilerden hangisidir? Hz. İbrahimin yaşadığı şehirde putların bulunduğu büyük bir tapınak vardı. İnsanlar buraya gelerek putlara hediyeler sunar ve dileklerini yerine getirmeleri için dua ederlerdi. Bir bayram günü bütün halk şehrin dışında düzenlenen eğlenceye gittiğinde Hz. İbrahim tapınağa girdi. Elindeki baltayla büyük put hariç, bütün putları kırdı. Sonunda baltayı büyük putun boynuna asarak tapınaktan ayrıldı. İnsanlar geri döndüğünde putların kırıldığını gördüler. Hz. İbrahimin putlara inanmadığını bildikleri için ondan şüphelendiler ve onu tapınağa çağırıp putları kimin kırdığını sordular. Hz. İbrahim de cevaben balta kimdeyse ona sorun dedi.Hz. İbrahim, bu olayda verdiği cevapla neyi vurgulamak istemiştir? Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre, belgenin şekli özellikleri ile ilgi olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) bakımını üstlenen amcasıdır? Aşağıdaki sahabi isimlerinden hangisi Mute Savaşında şehit olanlar arasında değildir? Takım çalışmasının başarıya ulaşması için en önemli etken, aşağıdakilerden hangisidir? Ayın görünümlerini tamamlaması kaç gün sürer? I. Parmak iziII. Göz rengiIII. Saç şekliYukarıda verilenlerden hangileri her insanda farklıdır? Aşağıdaki maddelerden hangisi ısı aldığında hal değiştirir? Manda ve Himaye fikrinin tüm ulus tarafından reddi ilk defa nerede gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerin hangisinde dayanışmaya örnek bir davranış vardır? Aşağıdaki yerlerden hangisi Fatih Sultan Mehmet Döneminde fethedilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi geniş zamanı gösterir? Hac ibadetiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 1.Devre açık olduğu zaman ampul ışık verir2.Devre kapalı olduğu zaman ampul ışık vermez3.Devre kapalı ise ampul yanmaz Yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır? Bir günün içerisinde kaç tane çeyrek saat vardır? Duygular, düşünceler ve hayaller kelimelerle anlatılmak istenirse aşağıdaki sanat dallarından hangisine başvurulur? Kuşlar haber verdi bana kuşlar Gelecekte bir şeyler olacak Gün dilediğiniz gibi doğar İnsan yüzümüz güler olacakBu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret adılı ( zamiri ) vardır? Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebi mensuplarının yoğun olarak bulunduğu ülkelerden biri değildir? Vücudumuzda oluşabilecek şekil bozukluklarını önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Bu soruları ancak sadece siz çözebilirsiniz. cümlesindeki sözcüklerden hangisi çıkarıldığında anlam bozukluğu giderilmiş olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yazılmış kelime vardır? vatan kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden değildir? Çevresi 30 cm olan bir dikdörtgenin uzun kenarı 10 cm ise kısa kenarı kaç cm dir? PrintScreen tuşu ne işe yarar? Türkiye akarsularının denge profiline ulaşmamış olmalarının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Turizm faaliyetlerinin ekonomik, politik, kültürel ve çevresel etkileri bulunmaktadır.Aşağıda verilenlerden hangisi turizmin kültürel etkisine örnektir? 80 sayısına kaç onluk ekleyelim ki sayımız 3 basamaklı en küçük sayı olsun? 347, 345, 251, 257 sayılarının küçükten büyüğe sıralanışı nasıldır? Bir lambayla aydınlanacak bir odada dört lamba kullanılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Yedi yaşındaki Nilgün için aşağıdakilerden hangisi özel gün olamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? İhlas ne anlama gelir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir