Sor

İnsanın diğer canlılarla ortak özellikleri nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

İnsanın Diğer Canlılarla Ortak Özellikleri
Yaşamak için enerjiye ihtiyaç duyarız. Tıpkı diğer canlılar gibi, biz de besinler aracılığıyla enerji alır ve yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürürüz.

Diğer canlılar gibi bizde besinlere ihtiyaç duyarız. Biz de diğer canlılar gibi besinlere ihtiyaç duyarız. Besinler sayesinde enerji alarak yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürürüz.

Diğer canlılar gibi büyüme ve gelişme süreçlerimiz var. Biz insanlar da diğer canlılar gibi doğar, büyür, yaşlanır ve sonunda ölürüz.

İnsanlar da diğer canlılar gibi üreme ve neslin devamı sağlamak için çoğalırlar. İnsanlar da diğer canlılar gibi, üreme yeteneğine sahiptir ve yeni bireyler meydana getirerek nesillerini devam ettirir.

İnsanlar da diğer canlılar gibi solunum yapar. Tüm canlılar gibi, biz de hücrelerimizde enerji üretmek için oksijen kullanır ve solunum gerçekleştiririz.

✔ Diğer canlılar gibi biz de genetik yapıya sahibiz. İnsanlar ve diğer canlılar, DNA adı verilen genetik yapıları sayesinde özelliklerini bir sonraki nesile aktarır.

✔ Bizde diğer camlılar gibi ekosistemin bir parçasıyız. Tıpkı diğer canlılar gibi, biz de doğal dünyada yer alan ekosistemlerin önemli bir parçasıyız ve bu sistemlerde yaşayan diğer canlılarla etkileşim içindeyiz.

Diğer canlılar gibi duyu organlarımız sayesinde çevremizi algılar ve tepki veririz. İnsanlar da diğer canlılar gibi, çevredeki değişikliklere ve uyarılara karşı duyarlıdır ve duyu organları aracılığıyla algılarını kullanarak çevrelerine uyum sağlar.
1

Aşağıdakilerden hangisi insanın duygusal yönünü belirtir?

 • A ) Gülmesi
 • B ) Konuşması
 • C ) Spor yapması
 • D ) Beslenmesi

2

İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en temel özelliği sizce nedir?

 • A ) Su İhtiyacı
 • B ) Yaşlanmak
 • C ) Dinlenmek
 • D ) Akıl ve vicdan sahibi olmak

3

İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir?

 • A ) Soluk alıp verme
 • B ) Soğuk havada titreme
 • C ) Sıcakta terleme
 • D ) Doğru ile yanlışı ayırt etme

4

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • A ) Akıllı olması
 • B ) Merak etmesi
 • C ) Ses çıkarması
 • D ) Soru sorması

5

Vicdanın da sesini dinleyerek aklımızı nerde kullanırsak iyi ve doğru davranış olur?

 • A ) nefret-zararlı
 • B ) çirkin-yanlış
 • C ) zulüm-düşmanlık
 • D ) adalet-kardeşlik

6

I. Diğer insanların haklarını gözetmek
II. Adil davranmak
III. Kendi çıkarlarımızı düşünmek
IV. Yardımsever olmak
Yukarıdakilerden hangileri erdemli bir insanda bulunur?

 • A ) I, II, IV
 • B ) I, IV
 • C ) II, III ,IV
 • D ) II , III

7

Aşağıdakilerden hangisi karakter sahibi insanın özelliklerden biri olamaz?

 • A ) Düşüncesiz
 • B ) Sorumluluk sahibi
 • C ) Disiplinli
 • D ) Dürüst

8

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • A ) Akıllı olması
 • B ) Merak etmesi
 • C ) Ses çıkarması
 • D ) Soru sorması

"İnsanın diğer canlılarla ortak özellikleri nelerdir? " konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Çocukluk ve Yetişkinlik Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.