Sor

4. Sınıf Doğuştan Gelen Haklarımız Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Doğuştan Gelen Haklarımız Nelerdir?
Hak, bireylerin veya toplulukların sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel ve diğer alanlarda sahip olduğu ve yasalar, anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan yetki ve özgürlüklerdir. Haklar, insanların yaşamlarını özgürce, adil ve onurlu bir şekilde sürdürebilmelerini sağlayan temel değerlerdir.

Temel Haklarımızın Özellikleri


● Temel Haklarımız Vazgeçilmezdir.

● Temel Haklarımız Devredilmezdir.

● Temel Haklarımız Dokunulmazdır.

Her insanın doğuştan gelen temel hakları bulunmaktadır ve bu haklar yaşamımıza yön verme özgürlüğü sağlar. Başkalarının yaşamına zarar vermeden, kendi yaşantımızı istediğimiz şekilde sürdürebilme hakkına sahibiz. Devlet, anayasa aracılığıyla bu hakları güvence altına alarak, her bireyin haklarını koruma altına alır.

Temel haklar, insan yaşamının temel unsurları olarak kabul edildiğinden, vazgeçilmez ve devredilemez niteliktedir. Bu haklar, bireyin insan onuruna ve değerine saygı gösterilmesini sağlar ve dokunulmazdır. Bu sebeple, devlet ve toplum, bireylerin bu haklara saygı göstermesini ve korumasını sağlamakla yükümlüdür. Bu doğrultuda, temel hakların korunması ve insanların yaşamlarını özgür ve güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri için önemli yasal ve sosyal düzenlemeler yapılmaktadır.

Temel Haklarımız Nelerdir?


✔ Yaşama Hakkı
✔ Vatandaşlık Hakkı
✔ Sağlık Hakkı
✔ Kişi Dokunulmazlığı Hakkı
✔ Eğitim Hakkı
✔ Düşünce ve İfade Özgürlüğü Hakkı
✔ Din ve Vicdan Özgürlüğü Hakkı
✔ Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı

Biz bireyler olarak birçok temel hakkımızın olduğunu biliyoruz. Bunlar arasında yaşama hakkı, vatandaşlık hakkı, sağlık hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, eğitim hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı, din ve vicdan özgürlüğü hakkı ve özel yaşamın gizliliği hakkı da yer alıyor.

Yaşama hakkı, en temel haklarımızdan biridir. Her bireyin doğumundan itibaren yaşama hakkı vardır ve hiç kimse bu hakkı elinden alamaz.

Vatandaşlık hakkı, ülkemizin vatandaşı olarak birçok haktan yararlanmamızı sağlar. Bu haklar arasında oy kullanma hakkı, sosyal haklar gibi birçok hakkımız vardır.

Sağlık hakkı da bizim için son derece önemlidir. Bu hak, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmemiz için sağlık hizmetlerine erişimimizi garanti eder.

Kişi dokunulmazlığı hakkı, bireylerin fiziksel, cinsel ve duygusal olarak istismardan ve saldırıdan korunmasını sağlar.

Eğitim hakkı, her bireyin okulda eğitim alma hakkını içerir. Bu hak, bireylerin kendilerini geliştirmeleri, sosyal becerilerini ve yaratıcılıklarını kullanmaları için son derece önemlidir.

Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı, herkesin görüşlerini açıklama, ifade etme ve düşüncelerini özgürce paylaşma hakkını içerir.

Din ve vicdan özgürlüğü hakkı, bireylerin kendi din ve inançlarını özgürce seçmelerini ve bu inançlarına uygun olarak yaşamalarını sağlar.

Özel yaşamın gizliliği hakkı, bireylerin özel hayatlarının gizliliğinin korunmasını ve herhangi bir şekilde izinsiz olarak açığa çıkarılmamasını garanti eder.
1

İnsanların bir arada yaşamasını sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Devlet kurmak
 • B ) Eğlenmek
 • C ) Hareket edebilmek
 • D ) Kurallara uymak

2

İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biride vicdan (acıma) duygusuna sahip olmaktır.
Buna göre; akıllı olan ama vicdanı (acıması) olmayan bir kişi (birey) hangisini daha çok yapar?

 • A ) İnsanların yararına çalışır.
 • B ) Yaşlılara ve engellilere yardım eder.
 • C ) Fakir ve kimsesizlere yardım eder.
 • D ) Çıkarı için yalan söyler.

3

İnsanın iki temel duygusu vardır. İnsan aklı ile iyi- kötü ayrımını yaparak: Sevgiye ulaşıp mutlu olmak, sevinmek, gülmek ister. Buna göre akıl ve vicdanı ile aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

 • A ) İyi işler
 • B ) Güzel davranışlar
 • C ) Faydalı işler
 • D ) Kötü işler

4

İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir?

 • A ) Soluk alıp verme
 • B ) Soğuk havada titreme
 • C ) Sıcakta terleme
 • D ) Doğru ile yanlışı ayırt etme

5

Sivrisinek alayla vızıldamış: Öyle, öyle işte! demiş. Senden daha güçlüsü olur mu bu dünyada? El, ayak sende, akıl sende, çalışmak sende, yazı sende, kitap sende, bilgi-buluş sende, geriye ne kaldı bende?
Sivri sineğe göre bu dünyada en güçlü varlık kimdir?

 • A ) İnsan
 • B ) Fil
 • C ) Dinazor
 • D ) Aslan

6

Sınıfta yapılan bir tartışma sırasında arkadaşlarının düşüncelerine katılmadığı halde onları sonuna kadar saygı ile dinleyen bir öğrencinin davranışı, aşağıdaki etik değerlerden hangisine daha uygundur?

 • A ) Sevgi
 • B ) Hoşgörü
 • C ) Dürüstlük
 • D ) Güven

7

Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özellikleri arasında yer almaz?

 • A ) Beslenme
 • B ) Çoğalma
 • C ) Düşünme
 • D ) Ölme

8

İnsanın kendisine, ailesine, başka insanlara, doğal çevreye, hayvanlara ve insanlığın ortak mirasına karşı sorumlulukları vardır.
Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan birisidir?

 • A ) Yerlere çöp atmamalıyız.
 • B ) Kantinde sıraya girerek alışveriş yapmalıyız.
 • C ) Yatak odamızı her gün düzenli olarak toplamalıyız.
 • D ) Otobüste yaşlılara yer vermeliyiz.

"4. Sınıf Doğuştan Gelen Haklarımız Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Haklarım Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.