Sor

4. Sınıf Şiddetli Sesin Sağlığımıza Etkileri Nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Şiddetli sesler, sağlığımız üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir.

Ses teknolojileri kişide yalnızlaşma isteği, tedirginlik, kaygı, korku, aşırı tepki, yorgunluk, dikkat dağınıklığı gibi olumsuz etkilere neden olabilir.

Şiddetli ses çıkaran teknolojik cihazların iyi yanları olduğu kadar kötü yanları da mevcuttur. Şiddetli sesler, işitme sağlığımızı olumsuz etkiler. Kulaklarımız uzun süre yüksek seslere maruz kaldığında, işitme kayıpları yaşayabiliriz. Bu yüzden daha az gürültü yapan cihazlar geliştirmeli ve yüksek sesli ortamlarda çalışırken kulak koruyucuları kullanmalıyız.

Sesli cihazları çok yüksek sesle kullanarak çevredeki insanları rahatsız etmemeye dikkat etmeliyiz. Başkalarının haklarına önem vermeli ve özellikle araçta müzik dinlerken sesi çok yüksek seviyeye çıkarmayarak sokaktaki insanlara rahatsızlık vermemeliyiz.

İşitme kaybı neden olabilir. Uzun süreli yüksek seslere maruz kalmak, özellikle 85 desibel (dB) ve üstündeki sesler, işitme kaybına yol açabilir. İşitme kaybı bazen geçici olabilir, ancak sürekli yüksek seslere maruz kalmak kalıcı işitme kaybına neden olabilir.

Strese neden olabilir. Yüksek ses seviyeleri stresi artırabilir ve bu da tansiyon yükselmesi, kalp atış hızında artış ve uyku sorunları gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Uyku bozuklukları neden olur. Şiddetli sesler, uyku kalitesini düşürebilir ve uyandırmaya, uyku sürelerinin kısalmasına veya uyandıktan sonra yeniden uyuyamamaya neden olabilir. Uzun vadede uyku eksikliği, sağlık sorunlarının oluşmasına ve genel yaşam kalitesinin düşmesine neden olabilir.

Baş ağrıları ve migreni tetikler. Yüksek sesler, baş ağrılarına ve migren ataklarına yol açabilir. Sürekli gürültüye maruz kalmak, baş ağrısı ve migren semptomlarının şiddetini ve sıklığını artırabilir.

Kalp sağlığını olumsuz etkiler. Yüksek ses seviyeleri, kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yapabilir. Sürekli gürültüye maruz kalmak, tansiyon yükselmesi ve kalp hastalıklarının riskini artırabilir.

Öğrenme motivasyonunu düşürür. Şiddetli sesler, özellikle çocuklar ve gençler için konsantrasyonu ve öğrenmeyi zorlaştırabilir. Gürültülü ortamlarda öğrenme ve dikkat eksikliği yaşanabilir.
1

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Yyazınız.
(....) Meşale günümüzde kullanılan bir aydınlatma aracıdır.
(....) Işık yayarak çevresini aydınlatan varlıklara ses kaynağı denir.
(....) Floresan lamba ampulden daha tasarruflu bir lambadır.
(....) Meşale kandilden daha sonra bulunmuştur.
(....) Aydınlatma teknolojileri sayesinde iş yerleri gece de üretim yapabilmektedir.

 • A ) DYDYD
 • B ) YDDYD
 • C ) YYDYD
 • D ) YYDYY

2

Seslerin tamamı ....................... sonucu oluşur. Sinek sesi şiddeti ............. olan sestir. Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) Hareket-Yükseklik
 • B ) Titreşim-Az
 • C ) Boşluk-Az
 • D ) Titreşim-Yükseklik

3

Pişmiş topraktan veya içi oyulmuş taşlardan yapılan, yakıt olarak yağların kullanıldığı aydınlatma aracı...............................
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) Kandil
 • B ) Mum
 • C ) Meşale
 • D ) Gaz lambası

4

Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılmasına ışık kirliliği denir.
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bu olayın sonucu değildir?

 • A ) Kaplumbağaların yaşamlarını olumsuz etkilemesi
 • B ) Göçmen kuşların göç yollarını kaybetmelerine neden olması.
 • C ) Gök cisimlerinin incelenmesini olumsuz etkilemesi
 • D ) Sokakların daha güvenli hale gelmesi

5

Aşağıda verilenlerden hangisini yapmak göz sağlığımız için önemlidir?

 • A ) Televizyonu yakından izlemek.
 • B ) Kitapla göz arasında 35-40 cm bırakmak.
 • C ) Bilgisayarı uzun süre kullanmak.
 • D ) Fazla ışıkta kitap okumak.

6

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A ) Trafik lambaları doğal ışık kaynağıdır.
 • B ) Işık kaynakları yalnızca doğal olabilir.
 • C ) Ay ve gezegenler doğal ışık kaynağıdır.
 • D ) Işık kaynakları doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılırlar.

7

I. Işığın kullanım yeri
II. Miktarı
III. Yönü
IV. Zamanı
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yanlış olursa ışık kirliliği oluşur?

 • A ) Yalnız I
 • B ) Yalnız II
 • C ) I, II ve III
 • D ) I, II, III ve IV

8

Thomas Alva Edison'un ampulü buluşuyla birlikte ilkel aydınlatma araçları geride kaldı. Bu icattan sonra aydınlanma teknolojisi hızla gelişmeye başladı.
Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda kullandığımız teknolojik aydınlatma araçlarından değildir?

 • A ) LED lamba
 • B ) Halojen lamba
 • C ) Floresan lamba
 • D ) Gaz lambası

"4. Sınıf Şiddetli Sesin Sağlığımıza Etkileri Nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Işık Kirliliği ve Olumsuz Etkileri Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.