Sor

4. Sınıf Işık Kirliliğine Karşı Alınacak Önlemler Nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Işık Kirliliğine Karşı Alınacak Önlemler
Işık kirliliği, ışığın gereğinden fazla, yanlış yönde, yanlış yerde ve uygun olmayan zamanlarda kullanılması sonucu ortaya çıkar. Tıpkı atık maddelerin doğaya bırakılmasının çevre kirliliğine neden olduğu gibi, ışığın doğru olmayan kullanımı da ışık kirliliğine neden olmaktadır.

Hepimizin ışık kirliliğini önlemede üzerimize düşen sorumluluklar bulunmaktadır. Alabileceğimiz ilk ve basit adım, ışığın gökyüzüne doğru yayılmasını engellemektir. Aydınlatma cihazlarının gökyüzüne yönlendirilmesi ışık kirliliğini artırır. Tanıtım amaçlı kullanılan ışıklı afişler ve tabelalar, gece boyunca gereksiz ışık yayarak kirliliğe katkıda bulunur. Bu sorunun çözümü için zaman kontrollü afişler ve tabelalar tercih edilmelidir.

Sokak ve yol aydınlatmaları sadece aydınlatılması gereken bölgeye yönlendirilmelidir. Binaların girişlerinde kullanılan lambalar, hareket sensörlü lambalar olmalıdır. Işık kirliliği konusunda yasal düzenlemelere uygun hareket etmeliyiz. Otomobil kullanırken, uzun farlar sadece gerçekten gerekli olduğunda kullanılmalıdır. Uzun farların kullanılması, karşıdan gelen sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyerek güvenli sürüşü tehlikeye atabilir.

Daha az ışık kullanmalıyız. Gece dışarıda ve içeride sadece ihtiyacın olduğu kadar ışık kullan. Böylece gökyüzündeki yıldızları ve diğer güzellikleri daha iyi görebiliriz.

Doğru yönde ışıklandırma yapmalıyız. Işıkları, sadece aydınlatmak istediğin alanlara doğru yönlendir. Bu şekilde gereksiz yerlere ışık saçmamış oluruz.

Işık zamanlayıcısı kullanmak yararlıdır. Işıkları belirli saatlerde açıp kapatan zamanlayıcılar kullanarak, gece boyunca sürekli yanmasını önleyebiliriz.

Enerji tasarruflu ampuller kullanmak tüketimi azaltır. Daha az enerji tüketen ve daha az ışık saçan ampuller kullanarak ışık kirliliğini azaltabiliriz.

Yerel yönetimlerle işbirliği fayda sağlar. Okulunda ve mahallende ışık kirliliği ile ilgili bilgilendirme yaparak, çevrende de bu konuda farkındalık yaratmaya çalış.

✔ Zaman ayarlı reklam panoları ve tabelaları kullanılmalıdır.

✔ Apartmanların giriş kısmında ve merdiven boşluklarında harekete duyarlı ( sensörlü ) lambalar kullanmalıyız.

Işık kirliliğini azaltarak, hem doğayı hem de enerji kaynaklarını korumuş oluruz. Unutma, küçük adımlar bile büyük değişikliklere yol açabilir!
1

I . Hızlı nüfus artışı
II. İş makinelerinin sesleri.
III. Trafik yoğunluğunun artması.
IV. Sanayi ve konut alanlarının yakınlaşması.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ses kirliliğinin nedenlerindendir?

 • A ) I, II , III, IV
 • B ) I, II, III
 • C ) I, II
 • D ) I

2

Aydınlatma teknolojilerinde kullanılan araçlardan bazılarının tanımları aşağıda verilmiştir.
1- Bir fitilin etrafına parafin dökülerek genellikle silindir biçimde doldurulan ince, uzun aydınlatma aracıdır.
2- İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracıdır.
3- Geçmişte kullanılan, odunun uç kısmına reçine sürülerek yapılan aydınlatma aracıdır.
Buna göre, tanımlaması verilmeyen araç aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Mum
 • B ) Kandil
 • C ) Meşale
 • D ) Gaz lambası

3

Aşağıdakilerden hangileri kulak sağlığımızı tehdit eder?
I. Yüksek sesle müzik dinlemek
II. Yüksek sesli mekanlarda çalışmak.
III. Kulağı sivri bir cisimle karıştırmak.
IV. Kulağı temizlemek.

 • A ) I ve II
 • B ) I, II ve III
 • C ) Yalnız IV
 • D ) I ve IV

4

Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda kullandığımız teknolojik aydınlatma araçlarından değildir?

 • A ) Halojen lamba
 • B ) Gaz lambası
 • C ) Floresan lamba
 • D ) LED lamba

5

Göz sağlığımızı korumak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?

 • A ) Yazı yazarken veya kitap okurken ışık soldan gelmelidir.
 • B ) Gereğinden çok veya az aydınlatma göz sağlığımızı olumsuz etkiler.
 • C ) İyi görebilmek için ışık direkt gözümüze karşıdan gelmelidir.
 • D ) Aydınlatma çok parlak veya loş olmamalıdır.

6

Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğine sebep olur?

 • A ) Çalışma masasında çok güçlü aydınlatma kullanılması
 • B ) Ortama uygun aydınlatma araçlarının kullanılması
 • C ) Harekete duyarlı lambaların kullanılması
 • D ) Aydınlatma araçlarının ihtiyaç olduğunda kullanılması

7

Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi aydınlanma teknolojisinin gelişmesine en büyük katkıyı sağlamıştır?

 • A ) Newton
 • B ) Thomas Edison
 • C ) Einstein
 • D ) Pastör

8

Göz sağlığı için uygun aydınlatma hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Ortamda gereğinden az yada çok ışık olmamalıdır.
 • B ) Işık göze doğrudan gelmelidir
 • C ) Yazı yazarken kullandığımız elimizin zıttı yönde ışık gelmelidir.
 • D ) Güneşli havalarda dışarıya çıkarken güneş gözlüğü kullanılmalıdır.

"4. Sınıf Işık Kirliliğine Karşı Alınacak Önlemler Nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Aydınlatma araçlarını tasarruflu kullanmak, aile ve ülke ekonomisine nasıl katkı sağlamaktadır?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.