Sor

Günlük yaşamımızda sıvıların hacmini ölçme işlemini nerede kullanırız?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Günlük yaşamımızda sıvıların hacmini ölçme işlemi birçok alanda kullanılır. İşte bazı örnekler:

Yemek Tarifleri yaparken hacim ölçme kullanırız. Yemek tariflerinde, özellikle sıvı ölçüleri (su, süt, yağ, sirke vb.) belirtilir. Doğru miktarda sıvı eklemek, yemeklerin lezzetini etkileyebilir.

İlaçların hazırlanmasında hacimden faydalanırız.: Bazı ilaçların dozajı, sıvı hacmi olarak ölçülür. Örneğin, bir çocuğa verilecek bir ilaç, belirli bir hacimdeki şurup veya damla şeklinde verilir.

Baharatların doğru miktarda kullanılmasında hacimden faydalanırız. Bazı baharatlar, yemek tariflerinde belirtilen sıvı ölçüleri ile birlikte kullanılır. Doğru miktarı eklemek, yemeklerin lezzetini arttırabilir.

Yakıtların tüketilmesi ve depolanmasında hacimden faydalanılır. Otomobillerde ve diğer araçlarda yakıtın hacmi, yakıt göstergesi ve litre cinsinden gösterge ile ölçülür.

Temizlik Malzemeleri kullanılırken hacimden faydalanılır. Bazı temizlik malzemeleri, belirli miktarda suyla karıştırılarak kullanılır. Doğru miktarda su eklemek, temizlik malzemelerinin etkililiğini arttırabilir.

Bahçe Sulamada, sulama miktarı belirlenirken hacimden faydalanılır. Bahçe sulama işleminde, belirli bir hacimde su kullanılır. Suyun doğru miktarını kullanmak, bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayabilir.

İçecek hazırlamada hacimden faydalanabiliriz. Kahve, çay veya diğer içeceklerin hazırlanması sırasında, sıvıların doğru miktarını ölçmek önemlidir. Bu, içeceğin tadını, kıvamını ve kafein veya diğer besin maddelerinin doğru dozajını sağlar.

Bu örneklerin yanı sıra, sıvıların hacmi ölçme işlemi, endüstriyel üretim, kimya, tıp ve diğer birçok alanda da kullanılır.
1

Aşağıdaki kelimelerden hangisi geri dönüşümü çağrıştırmaz?

 • A ) Tasarruf
 • B ) Temizlik
 • C ) Kalkınma
 • D ) Maliyet

2

Ayla, marketten 250 mL'lik meyve sularından 8 adet almıştır. Buna göre Ayla kaç L meyve suyu almıştır?

 • A ) 2 L
 • B ) 3 L
 • C ) 4 L
 • D ) 5 L

3

Aşağıdakilerden hangisi suyu çeken bir cisimdir?

 • A ) Deniz topu
 • B ) Taş
 • C ) Havlu
 • D ) Can simidi

4

Aşağıdakilerden hangisi demir tozu ile karışmış kumu ayırır?

 • A ) Süzme
 • B ) Mıknatıs
 • C ) Eleme
 • D ) Yüzdürme

5

I. Erime
II. Donma
III. Çözünme
IV. Buharlaşma
Yukarıdakilerin hangisi ya da hangilerinde ısının arttırılması olayın daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlar?

 • A ) Yalnız I
 • B ) Yalnız IV
 • C ) II, III
 • D ) I, III, IV

6

........... bulundukları ortama yayılır.
Yukarıdaki cümlede noktalı yere hangi sözcük yazılmalıdır?

 • A ) Katılar
 • B ) Sıvılar
 • C ) Gazlar
 • D ) Sular

7

Sıvılar gibi davranmasına rağmen kumun hacminin dereceli kapla ölçülememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Kumun konulduğu kabın şeklini alması
 • B ) Kum taneleri arasında hava boşluklarının olması
 • C ) Kumun akıcı olması
 • D ) Hacmi terazi ile ölçülebilmesi

8

Sıvı maddelerin hacmi aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?

 • A ) Termometre
 • B ) Eşit Kollu Terazi
 • C ) Dereceli silindir
 • D ) Dinamometre

"Günlük yaşamımızda sıvıların hacmini ölçme işlemini nerede kullanırız?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Mıknatıs Tarafından Çekilen ve Çekilmeyen Maddeler Nelerdir? Örnekler" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.