Sor

4. Sınıf Mıknatıs Tarafından Çekilen ve Çekilmeyen Maddeler Nelerdir? Örnekler

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Mıknatıs bazı maddeleri çeker bazılarını ise çekmez. Mıknatısın demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekebildiğini; tahta, tebeşir ve kumaş gibi maddeleri çekemez.

Plastik tabak, madenî para, cam bardak, kâğıt, bakır tel ve tahtayı mıknatıs tarafından çekilmeyen maddelere; toplu iğne, ataş ve çiviyi ise mıknatıs tarafından çekilebilen maddelere örnek verebiliriz.

Mıknatıs tarafından çekilen maddeler nelerdir?


Demir: Mıknatısın en çok çektiği madde, demir elementidir.

Nikel: Mıknatısın ikinci olarak çektiği madde, nikel elementidir.

Kobalt: Mıknatısın üçüncü olarak çektiği madde, kobalt elementidir.

Manyetik malzemeler: Manyetik malzemeler, manyetik alan oluşturarak mıknatısın çekim gücünü artırır. Bu nedenle manyetik malzemeler, mıknatıs tarafından daha fazla çekilir.

Mıknatıs tarafından çekilmeyen maddeler nelerdir?


~ Altın: Altın, manyetik olmayan bir metaldir ve mıknatıs tarafından çekilmez.

~ Gümüş: Gümüş de manyetik olmayan bir metaldir ve mıknatıs tarafından çekilmez.

~ Bakır: Bakır, manyetik olmayan bir metaldir ve mıknatıs tarafından çekilmez.

~ Cam: Cam, manyetik olmayan bir malzemedir ve mıknatıs tarafından çekilmez.

~ Plastik: Plastik, manyetik olmayan bir malzemedir ve mıknatıs tarafından çekilmez.

~ Tahta: Tahta, manyetik olmayan bir malzemedir ve mıknatıs tarafından çekilmez.
1

sıvı bir maddenin ısı vererek katı hale gelmesine ne denir?

 • A ) Erime
 • B ) Donma
 • C ) Süblimleşme
 • D ) Kırağılaşma

2

Aşağıdaki maddelerden hangisi konulduğu kabın şeklini alır?

 • A ) Silgi
 • B ) zeytinyağı
 • C ) taş
 • D ) elma

3

Ayla, marketten 250 mL'lik meyve sularından 8 adet almıştır. Buna göre Ayla kaç L meyve suyu almıştır?

 • A ) 2 L
 • B ) 3 L
 • C ) 4 L
 • D ) 5 L

4

Su + talaş karışımı hangi yöntem ile ayrılır?

 • A ) yüzdürme
 • B ) mıknatıs
 • C ) damıtma
 • D ) kaynama

5

Su-Kum Tozu-Demir Tozu karışımı hangi yöntemlerle ayrıştırılır?

 • A ) Süzme-Eleme
 • B ) Süzme-Mıknatıslanma
 • C ) Eleme-Buharlaştırma
 • D ) Eleme-Süzme

6

Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir?

 • A ) kek
 • B ) şeker
 • C ) beton
 • D ) hava

7

Kütlesi ve hacmi olan varlıklara..............denir. Boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir?

 • A ) hacim
 • B ) kütle
 • C ) eşya
 • D ) madde

8

Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerinden farklı halde bulunur?

 • A ) Benzin
 • B ) Mazot
 • C ) Azot
 • D ) Su

"4. Sınıf Mıknatıs Tarafından Çekilen ve Çekilmeyen Maddeler Nelerdir? Örnekler" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Termometreyi Tanıyalım Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.