Sor

4. Sınıf Suyu Emen ve Emmeyen Maddeler Nelerdir? Örnekler

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Suyu emen ve emmeyen maddeler, sıvıların özelliklerine göre belirlenir. Su emen maddeler, suyu çekerek içine alır ve suyu içinde tutar. Su emmeyen maddeler ise suyu yüzeyinde tutar ve suyu içine almaz.

Günlük yaşamda bazı maddelerin suyu emdiğini bazılarının ise suyu emmediğini görürüz. Örneğin toprak, pamuklu kumaş, havlu, bulaşık süngeri, kâğıt gibi maddeler suyu emer. Maddelerin suyu emme özelliğinden yararlanılarak havlular, peçeteler, tuvalet kâğıtları üretilmiştir.

Suyu emen maddeler hangileridir?


Süngerler suyu emerler. Süngerler, su emen doğal ya da sentetik malzemelerdir ve genellikle temizlik ve banyo gibi alanlarda kullanılır.

Havlular suyu emer. Havlular, pamuklu kumaştan yapılmıştır ve suyu emerek hızlı kurulama sağlar.

Bebek bezleri suyu emerler. Bebek bezleri, çocukların idrarını ve dışkısını emmek için tasarlanmıştır.

Yer paspasları suyu emerler. Yer paspasları, suyu emerek zemindeki nemin ve ıslaklığın azaltılmasına yardımcı olur.

Suyu emmeyen maddeler hangileridir?


Plastikler suyu emmez. Plastik maddeler suyu emmez ve genellikle suya dayanıklı ve su geçirmezdir.

Cam suyu emmez. Cam su emmez ve su geçirmezdir.

Metaller suyu emmez. Metal maddeler de suyu emmez ve su geçirmezdir.

Seramikler suyu emmezler. Seramik malzemeler, su emmeyen malzemelerdir ve genellikle sırlanmış bir yüzeye sahiptirler.

Deri suyu emmez. Deri, suyu emmez ve genellikle su geçirmez bir kaplama ile kaplanır.

Suyu emen ve emmeyen maddelerin özellikleri, kullanım amaçlarına ve uygulama alanlarına göre değişir. Bu nedenle, malzemelerin özellikleri dikkate alınarak seçilmesi, malzemenin belirli bir uygulama için uygun olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur.
1

İçerisinde kendisinden başka madde olmayan maddelere ne denir?

 • A ) Karışım
 • B ) Çözelti
 • C ) Saf madde
 • D ) Cisim

2

Bir kap içi boşken tartıldığında 500 g, pekmez ile doluyken ise 4 kg gelmektedir. Buna göre, kaptaki pekmezin net ağırlığı kaç gramdır?

 • A ) 3000 g
 • B ) 3500 g
 • C ) 3200 g
 • D ) 2000 g

3

Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale gelmesine ne ad verilir?

 • A ) Erime
 • B ) Donma
 • C ) Buharlaşma
 • D ) Yoğunlaşma

4

Aşağıdakilerden hangisi maddenin özelliklerinden değildir?

 • A ) Belirli bir kütleleri vardır.
 • B ) Hacimleri vardır.
 • C ) Boşlukta yer kaplarlar.
 • D ) Hal değişikliğine uğramazlar.

5

Bir maddenin hissedilebilir özelliklerini nasıl anlarız?

 • A ) Duyu organlarımızla.
 • B ) Süzmeyle.
 • C ) Düşüncelerimizle.
 • D ) Çözme yöntemiyle.

6

Denizlerde bulunan atıklar, burada yaşayan canlıları olumsuz etkilemektedir. Hatta vücutlarına takılarak ölmelerine sebep olmaktadır.
Denizlerin içinde bulunan katı atıklar hangi yöntem ile ayrılabilir?

 • A ) Suda yüzdürme
 • B ) Eleme
 • C ) Buharlaştırma
 • D ) Mıknatısla ayırma

7

Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesine ne ad verilir?

 • A ) Donma
 • B ) Buharlaşma
 • C ) Erime
 • D ) Donma

8

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Şişirdiğimiz balon ve elimizi salladığımızda hissettiğimiz hava akımıyla gazların varlığını kanıtlayabiliriz
 • B ) Toprakla karışan talaş tanelerini yüzdürme yöntemini kullanılarak ayrıştırabiliriz
 • C ) Karışımların tamamında aynı ayırma yöntemlerini kullanırız.
 • D ) Küçük taneli katılar (mercimek, pirinç gibi), akışkan olması yönüyle sıvılarla benzerlik gösterir.

"4. Sınıf Suyu Emen ve Emmeyen Maddeler Nelerdir? Örnekler" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Fen Bilimleri 4. Ünite Maddenin Özellikleri (Neler Öğrendik?)" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.