Sor

4. Sınıf Suda Yüzen ve Batan Maddeler Nelerdir? Örnekler

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Suda yüzme ve batma, maddelerin yoğunluklarına bağlıdır. Eğer maddenin yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha az ise, maddeler suda yüzecektir. Eğer maddenin yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha fazla ise, maddeler suda batacaktır.

Örneğin; bir kâse suyun içine bir plastik kapak ve bir taş attığımızda; taş suda batar, plastik kapak ise suda yüzer. Bir cam parçası su dolu bir kaba bırakıldığında batar. Ancak ağzı kapalı bir cam şişe suya bırakılırsa batmaz

Suda yüzen maddeler


~ Yüzen yüzme havuzu oyuncakları
~ Yüzme kanatları
~ Mantarlı yüzme şamandıraları
~ Plastik su şişeleri
~ Ayakkabı tabanları
~ Yüzen botlar
~ Su topları
~ Suda yüzen çiçekler
~ Yüzme gözlükleri
~ Balonlar

Suda batan maddeler


~ Taşlar
~ Toplar
~ Metal kapaklar
~ Kitaplar
~ Kurşun kalem
~ Demir borular
~ Cam şişeler
~ Briketler
~ Telefonlar
Demir levhalar
1

Verilen maddelerden hangisi karışım değildir?

 • A ) Domates püresi
 • B ) Salata
 • C ) Limonlu su
 • D ) Çorba

2

Fatma kuzenine doğum günü hediyesi olarak altın yüzük almak istemektedir.
Fatma'nın alacağı yüzüğün kütlesi hangi birimle ifade edilir?

 • A ) Gram
 • B ) Kilogram
 • C ) Litre
 • D ) Mililitre

3

Aşağıdakilerden hangisi şehriyeli tavuk suyu çorbasını açıklar?

 • A ) Karışım
 • B ) Çözelti
 • C ) Sıvı
 • D ) Saf madde

4

I. Kan sıvıdır.
II. Tuz katıdır.
III. Oksijen gazdır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 • A ) Yalnız I
 • B ) I, II
 • C ) II, III
 • D ) I, II, III

5

I. Saf maddeler tek cins madde içerirler.
II. Birden çok saf maddenin bir araya getirilmesiyle oluşan maddelere karışım denir.
III.Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini koruyamazlar.
Saf maddeler için yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 • A ) Yalnız I
 • B ) I, II, III
 • C ) I ve III
 • D ) I ve II

6

Boş kabın kütlesine.................. denir ?
Noktalı yere yere hangi kelime getirilmelidir?

 • A ) kütle
 • B ) hacim
 • C ) dara
 • D ) brüt

7

Karışımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Karışımlar bir takım yöntemlerle birbirinden ayrılabilirler.
 • B ) Karışımlar saf halde değildirler.
 • C ) Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliğini kaybederler.
 • D ) Karışımı oluşturan maddeler her oranda bir araya gelebilirler.

8

Kolanyanın tüm odada kokusunun hissedilmesi maddenin hangi özelliği ile ilgilidir?

 • A ) Belirli bir şekli olmasına
 • B ) Bulunduğu kabın şeklini almasına
 • C ) Bulunduğu ortama yayılmasına
 • D ) Sıvı olmasına

"4. Sınıf Suda Yüzen ve Batan Maddeler Nelerdir? Örnekler" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Saf Madde ve Karışımlar Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.