Sor

4. Sınıf Maddeyi Niteleyen Özellikler Nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Boşlukta yer kaplayan ve kütlesi olan canlı cansız bütün varlıklara "madde" denir. Limon, defter, çekiç, kalem, saat, cam birer maddedir.

Maddeleri beş duyu organımızı kullanarak algılarız.

Beş duyu organımız, yani görme, işitme, tatma, koklama ve dokunma, farklı fiziksel özellikleri algılamak için kullanılır.

Gözlerimiz, maddelerin görünüşlerini algılar. Bu, maddenin rengi, şekli, boyutu ve dokusu gibi özelliklerini içerir. Örneğin, bir elmanın kırmızı rengini görürüz ve onun şekli ve boyutunu algılarız.

Kulaklarımız, maddelerin bazı fiziksel özelliklerini işitme yoluyla algılar. Örneğin, cam kırıldığında ortaya çıkan tiz bir sesi işitiriz. Varlıkların çıkardıkları sesleri kulaklarımızla işitiriz.

Dilimiz, maddelerin tatlarını algılar. Tatlı, ekşi, tuzlu, acı veya umami gibi tatları algılarız. Örneğin, bir elmanın tatlılığını ve ekşiliğini tatmamızı sağlar.

Burnumuz, maddelerin kokularını algılar. Bu, maddelerin koku yoğunluğu, kokunun rengi ve kalitesi gibi özelliklerini içerir. Örneğin, bir elmanın taze ve ferah kokusunu alabiliriz.

Cildimiz, maddelerin dokularını, sıcaklıklarını ve titreşimlerini algılar. Bu, maddelerin sertlikleri, pürüzlülükleri, sıcaklıkları ve titreşimleri gibi özelliklerini içerir. Örneğin, bir elmayı dokunarak, onun sertliğini ve pürüzlülüğünü hissedebiliriz.

Ses, Işık, Gölge, Isı, Elektrik Madde Değildir. Çünkü Kütle Ve Hacimleri Yoktur.

Maddenin Niteleyen Özellikler Nelerdir?


Maddeleri nitelerken bazı özelliklerden faydalanırız.
→ Yumuşak - Sert
→ Saydam - Opak
→ Parlak - Mat
→ Sağlam - Kırılgan
→ Esnek - Berk
→ Pürüzlü - Pürüzsüz
→ Renk - Koku
→ Suda yüzme - Suda batma
→ Suyu çekme ve Çekmeme
→ Mıknatısla Çekilme
1

Gazların özellikleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Gazların yayılma özelliği vardır.
 • B ) Gazlar sıkıştırılamaz.
 • C ) Gazlar çok küçük deliklerden geçebilir.
 • D ) Bazı gazların kokusu vardır.

2

Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa çözünen maddenin çözelti içindeki oranı artar?

 • A ) erime
 • B ) buharlaşma
 • C ) donma
 • D ) yanma

3

Aşağıdakilerden hangisi bütün maddeler için ortak bir özelliktir?

 • A ) Bir şekle sahip olma
 • B ) Akışkan olma
 • C ) Bir yer kaplama
 • D ) Bulunduğu kabı tamamen doldurma

4

Aşağıdakilerden maddelerden hangisi kırılgan özellik gösterir?

 • A ) balon
 • B ) sünger
 • C ) para lastiği
 • D ) cam bardak

5

Hangisi katı maddelerin özelliği değildir?

 • A ) Belli bir şekilleri ve hacimleri vardır.
 • B ) Küçük taneli katılar akışkandır.
 • C ) Sıkıştırılabilirler.
 • D ) Dışarıdan bir etki ile şekilleri değiştirilebilir.

6

Aşağıdaki olaylardan hangisinde çözünme gerçekleşir?

 • A ) Margarinin tavada ısıtılması
 • B ) Buzun sıcak su içine atılması
 • C ) Çorbaya yağ konulması
 • D ) Şekerin su içinde yok olması.

7

200 gr'lık un 50 gramlık tabağa yerleştirerek eşit kollu terazide tartılıyor? Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A ) Bürüt Kütle: 50 gr'dır
 • B ) Dara : 200 gr'dır
 • C ) Net kütle: 250 gr'dır
 • D ) Bürüt kütle= Net Kütle + Dara

8

Aşağıdakilerden hangisi çözelti değildir?

 • A ) Tuzlu su
 • B ) Yağmur suyu
 • C ) Deniz suyu
 • D ) Limonata

"4. Sınıf Maddeyi Niteleyen Özellikler Nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Maddelerin suyu emme ve emmeme özelliklerinden faydalanılarak hangi araç gereçler üretilmiştir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.