Sor

Atatürk'ün Okuduğu Okullar

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Atatürk’ün Okuduğu Okullar


 • Mahalle Mektebi

 • Şemsi Efendi İlkokulu.

 • Selanik Mülkiye Rüştiyesi

 • Selanik Askeri Rüştiyesi

 • Manastır Askeri İdadisi

 • İstanbul Harp Okulu

 • İstanbul Harp Akademisi

1

Her insanda mutlaka farklı ve ayırıcı bir özellik olan bireysel farklılık aşağıdaki­lerden hangisidir?

 • A ) parmak izi
 • B ) göz rengi
 • C ) saç rengi
 • D ) ayak izi

2

Kişiden kişiye değişen özellikler..........dir. cümlesini aşağıdakilerden hangisi an­lamlı tamamlar?

 • A ) Kişisel özellikler
 • B ) Akrabalık Özellikleri
 • C ) toplumsal özellikler
 • D ) Grup Özellikleri

3

Bora basketbol takımına hangi fiziksel özelliği nedeniyle seçilmiş olabilir?

 • A ) Uzun boylu olduğu için
 • B ) Sevimli olduğu için
 • C ) Duygusal olduğu için
 • D ) Sarışın olduğu için

4

Nüfus Müdürlükleri hangi bakanlığa bağlıdır?

 • A ) İçişleri Bakanlığına
 • B ) Millî Eğitim Bakanlığına
 • C ) Adalet Bakanlığına
 • D ) Maliye Bakanlığına

5

Kimlik belgenizin resmi bir özellik taşıması için belgede aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 • A ) Soğuk damgalı olması
 • B ) Baba ve anne adı olması
 • C ) Nüfus müdürünün imzası olması
 • D ) Mahalle muhtarının imzası olması

6

Aşağıdakilerden hangisi görgü kuralı değildir?

 • A ) Taşıtlarda yaşlılara yer vermek
 • B ) Trafik kurallarına uymak
 • C ) Büyüklerin sözünü dinlemek
 • D ) Büyüklerin elini öpmek

7

İnsanların farklı özelliklerine .............. göstermeliyiz. Cümlesindeki boşluğa hangi sözcük gelmelidir?

 • A ) özveri
 • B ) sevgi
 • C ) saygı
 • D ) ilgi

8

Yaşadığımız olaylara karşı verdiğimiz ani tepkilere ne denir?

 • A ) etki
 • B ) duygusal tepk
 • C ) Düşünce
 • D ) Davranış

"Atatürk’ün Okuduğu Okullar" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Yeni Kimlik Kartlarının Özellikleri" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.