Sor

Bir insanın yetenekleri neler olabilir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Matematiksel Yetenek: Sayısal hesaplamalar, matematiksel problemleri çözme, geometri, istatistik ve olasılık gibi alanlar.

Dil Yeteneği: Dil bilgisi, kelime dağarcığı, okuma, yazma, konuşma, çeviri gibi alanlar.

Sanatsal Yetenek: Resim, müzik, dans, tiyatro, film, fotoğrafçılık gibi alanlar.

Fiziksel Yetenek: Spor, atletizm, dans, jimnastik, koordinasyon, denge, dayanıklılık gibi alanlar.

Teknolojik Yetenek: Bilgisayar programlama, web tasarımı, grafik tasarımı, yazılım geliştirme, robotik, elektronik gibi alanlar.

Sosyal Yetenek: İletişim, liderlik, empati, takım çalışması, insan kaynakları, müzakere gibi alanlar.

Yaratıcı Yetenek: Yaratıcı düşünme, yenilikçilik, problem çözme, hayal gücü, mucitlik gibi alanlar.
1

Kendimizle aynı durumda olmayan insanlarla karşılaştığımızda kendimizi onun yerine koyarak, sorumluluk duygusu içerisinde hareket etmeliyiz.
Bunun için kendimize aşağıdaki sorulardan hangisini sormalıyız?

 • A ) Niçin bu kadar duygusalım?
 • B ) İlgi alanlarım nelerdir?
 • C ) Neleri yapmaktan hoşlanırım?
 • D ) Onlar gibi olsaydım, ne yapardım?

2

Bireyler, birtakım ortak özelliklere sahiptirler.
Aşağıda verilenlerden hangisi bu ortak özelliklerden biri olamaz?

 • A ) Toplumu oluşturmaları
 • B ) Temel ihtiyaçlarının birbirine benzemesi
 • C ) Yetenekleri
 • D ) Toplumun bir ferdi olmaları

3

Nüfus cüzdanlarımızda kesinlikle farklı olan bölüm hangisidir?

 • A ) Anne adı
 • B ) T.C. kimlik numarası
 • C ) Baba adı
 • D ) Doğum yeri

4

Aşağıdakilerden hangisi resmi kimlik belgesi yerine geçmez?

 • A ) Nüfus Cüzdanı
 • B ) Kredi kartı
 • C ) Pasaport
 • D ) Ehliyet

5

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kişilik özelliklerinden değildir?

 • A ) İleri görüşlülüğü
 • B ) Çok yönlülüğü
 • C ) Öğreticiliği
 • D ) Kıskançlığı

6

Nüfus Müdürlükleri hangi bakanlığa bağlıdır?

 • A ) İçişleri Bakanlığına
 • B ) Millî Eğitim Bakanlığına
 • C ) Adalet Bakanlığına
 • D ) Maliye Bakanlığına

7

 • 1. Adımız, soyadımız
 • 2. Doğduğumuz yer
 • 3. Okulumuzun adı
 • 4. Sınıfımızın adı
Buna göre nufüs cüzdanımızda hangi bilgiler bulunmaz ?

 • A ) 1 ve 2
 • B ) 2 ve 3
 • C ) 2 ve 4
 • D ) 3 ve 4

8

Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerini de kapsayıcı bir özelliğe sahiptir?

 • A ) Aile
 • B ) Birey
 • C ) Toplum
 • D ) Okul

"Bir insanın yetenekleri neler olabilir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Atatürk’ün Okuduğu Okullar" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.