Sor

Bireylerin farklı alanlara ilgi duymalarının toplumsal hayata katkıları neler olabilir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Bireylerin farklı alanlara ilgi duymaları, toplumsal hayata birçok katkı sağlayabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Yaratıcılık ve inovasyon: Farklı ilgi alanları, bireylerin yaratıcılık ve inovasyon yeteneklerini geliştirir. Bu da, toplumsal hayatın gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlar.

Çeşitlilik: Farklı ilgi alanlarına sahip insanlar, toplumun çeşitliliğini artırır. Bu da, insanların birbirlerini daha iyi anlamalarına ve farklı bakış açılarından olaylara bakmalarına yardımcı olur.

Sosyal etkileşim: Farklı ilgi alanlarına sahip insanlar, birbirleriyle farklı konularda etkileşim kurabilirler. Bu da, insanların sosyal becerilerini geliştirmelerine ve toplumsal hayatta daha aktif bir rol almalarına yardımcı olur.

Toplumsal farkındalık: Farklı ilgi alanlarına sahip insanlar, toplumsal hayatta farklı sorunlar ve konular hakkında farkındalık yaratırlar. Bu da, insanların toplumsal sorunlara karşı daha duyarlı olmalarına ve çözüm arayışına yönelmelerine yardımcı olur.

Eğitim ve öğrenme: Farklı ilgi alanlarına sahip insanlar, birbirlerinden öğrenebilirler. Bu da, insanların bilgi ve becerilerini geliştirmelerine ve toplumsal hayatta daha donanımlı bir rol almalarına yardımcı olur.

Bu nedenlerden dolayı, bireylerin farklı alanlara ilgi duymaları, toplumsal hayata birçok katkı sağlar. Bu da, toplumun gelişmesine ve ilerlemesine yardımcı olur.
1

Nüfus cüzdanlarına ne zaman fotoğraf yapıştırılır?

 • A ) on beş yaşına girince
 • B ) okulu bitirince
 • C ) evlenince
 • D ) okula başlayınca

2

Yeni kimlik kartlarındaki elektronik çip içinde aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?

 • A ) Parmak izi
 • B ) Fotoğraf bilgisi
 • C ) Nüfus kayıt bilgileri
 • D ) Kimlik belgesi sıra numarası

3

Aşağıda verilenlerden hangisini yapmak bir yeteneği gerektirebilir?

 • A ) Tiyatroda rol almak
 • B ) Alışveriş yapmak
 • C ) Müzeleri gezmek
 • D ) Kitap okumak

4

Hoşgörülü bir insanın aşağıdaki davranışlarından hangisini yapması beklenir?

 • A ) Kendi düşündüğünü başkasının da düşünmesini ister.
 • B ) Başkaları kendisinden farklı düşündüğünde onlara saygı gösterir.
 • C ) Farklılıklara saygı göstermez.
 • D ) Yalnızca kendisinin söylediklerinin dinlenmesini ister.

5

Kendimizle aynı durumda olmayan insanlarla karşılaştığımızda kendimizi onun yerine koyarak, sorumluluk duygusu içerisinde hareket etmeliyiz.
Bunun için kendimize aşağıdaki sorulardan hangisini sormalıyız?

 • A ) Niçin bu kadar duygusalım?
 • B ) İlgi alanlarım nelerdir?
 • C ) Neleri yapmaktan hoşlanırım?
 • D ) Onlar gibi olsaydım, ne yapardım?

6

Aşağıdakilerden hangisi yeni kimlik kartlarında yer alan bir bilgi değildir?

 • A ) Doğum yeri
 • B ) Cinsiyeti
 • C ) Uyruğu
 • D ) Verilen Makam

7

Herhangi bir kişinin resmî kimlik belgesine bakarak o kişi hakkında aşa­ğı­da verilen so­ru­lar­dan han­gi­si­ ce­vaplanamaz?

 • A ) T.C Kimlik nu­ma­ra­sı ne­dir?
 • B ) Kar­de­şi­nin adı ne­dir?
 • C ) Ba­ba­sı­nın adı ne­dir?
 • D ) Nerede doğdu?

8

İnsanların duygu, düşünce ve davranışlarını kontrol etmesine .................. denir. Cümlesini hangi sözcük anlamlı tamamlar?

 • A ) baskı
 • B ) tembellik
 • C ) şımarıklık
 • D ) otokontrol

"Bireylerin farklı alanlara ilgi duymalarının toplumsal hayata katkıları neler olabilir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Sosyal Bilgiler İnsanlar Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.