S:1

Aşağıdakilerden hangisi, yeni kimlik kartının uluslararası standartlara uygun olduğunu gösterir?

Aşağıdakilerden hangisi, yeni kimlik kartının uluslararası standartlara uygun olduğunu gösterir? sorunun cevabı "Her bölümün Türkçe ve İngilizce olarak yazılması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdaki illerimizin hangisinde görülen nüfus yoğunluğunun nedeni sanayisinin gelişmiş olmasıdır? 3965 fazlası 5890 eden sayı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?   Büyük erkeklerden ilk müslüman kimdir?        Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı beslenme için gerekli bir besindir? Aşağıdakilerden hangisi paylaşmayla ilgili bir ibadet değildir? Omurgayı meydan getiren kemiklere ne ad verilir  ?  XVII. yüzyılda Osmanlı - Venedik ilişkileri, hangi nedenden dolayı bozulmuştur? Aşağıda  verilen  seçeneklerden    hangisinde   verilen  kavramlar  birbirinin   zıttıdır? İlk ve son halife aşağıdakilerden hangisidir? The  city is ...........than   the  country. Aşağıdakilerden hangisi yazılı anlatımda konu sınırlandırması yapılırken sorulacak sorulardan biri değildir?  Aşağıdakilerden hangisinin yüzeyi pürüzsüzdür? Aşağıdakilerden hangisi daha hafiftir? “Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık…” (Sâd suresi, 27. ayet)Verilen ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Peygamberlerin akıllı ve zeki olmaları anlamına gelen sıfatı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisini kış mevsiminde tüketmek doğrudur? Ahmet Bey içeriye girer (  )    (  ) Verdiğim paralar şimdi nerede?    Ali Dede, “Dinle.” der: (  )Bu paraları sen nereden aldın? (  )Yukarıdaki konuşmada yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki hangi noktalama  işaretleri getirilmelidir? I. Hücre duvarı bulundurmaII. Oksijensiz solunum yapabilmeIII. Kalıtım materyali taşımaYukarıda verilen özelliklerden hangileri tüm arkebakteriler için kesinlikle söylenir? Anayasamızın 42. Maddesine göre;“Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. İlköğretim kız ve erkek bütün va- tandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.”Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?      “Albert Camus, “Veba”romanında sözde bir veba salgınını anlatıyor. Ama asıl amacı savaş, işgal,karşı koyma ve kurtuluş sırasında insanların ne hâle geldiklerini ya da girebileceklerini anlatmak. Tezini bu kadar ustalıkla gizleyen romancı az bulunur. Romana tat veren de Camus’nün bu ustalığı işte.”Bu paragrafta başvurulan anlatım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 10 yarım portakal kaç bütün eder? Sam  :I’m going to join a party tonight.Tom  :- - - - ? İnsanların hesaba çekilmek üzere toplandıkları yere ne denir? 2 onluktan oluşan sayı hangisidir? 406 : 7 = ?Yukarıda verilen bölme işleminin sonucu kaçtır? ‘’traktör, bisiklet, kamyon, otobüs’’ sözcüklerinden hangisi sözlük sıralamasında en sonda yer alır? Zebur hangi peygambere gönderilmiştir? Hz. Muhammed’ (sav.) in ailesi Müslümanlar için örnek bir ailedir. Onlar bir çok sıkıntıya göğüs ger- miştir. Birlikte sevindikleri ve üzüldükleri olmuştur. Böylece onlar, hayatlarının her alanında göster- dikleri tutum ve davranışlarıyla çevrelerine örnek olmuşlardır.Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’ (sav.) in ve ailesinin davranışlarından olamaz?  Aşağıda verilen sıralamalardan hangisi doğrudur? 01  + 10  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? • Topluma ağaç ve orman sevgisi kazandırmak• Hayvancılığın temeli olan meraları koruyup geliştirmek• Çölleşmeyle mücadelede dünyaya örnek olmakYukarıda kuruluş amaçları verilen sivil toplum kurulu- şu hangisidir? “Ayşe annesine yardım ederken elini kesti.” Yarasının çabuk iyileşmesi için hangi besin grubunu daha çok tüketmelidir? Eski Türklerde ressamlara verilen ada ne denir? 310.062 okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kömürün diğer fosil yakıtlara göre üstünlüklerinden biri değildir? 24 sayısının yarısının yarısı kaçtır? Kurşunlarım yağmur gibi yağarkenTütünlerim gökyüzünde dönerkenYıkılası Bağdad seni döğerkenŞehitlere serdar oldu, Genç OsmanAşağıdaki cümlelerin hangisinde bu dörtlükteki altı çizili fiilimsinin türce özdeşi kullanılmıştır? Ay’ın evreleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  Tüm besin maddelerinde aşağıdaki gruplardan hangisi mutlaka bulunur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir