S:1

Sıffin Savaşının, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

Sıffin Savaşının, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez? sorunun cevabı "Yalancı peygamberlerin ortaya çıkmasına" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
18 -24 - ? -36 - ? -48 sayı dizisinde ? soru işareti olan yerlere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur? If you - - - - harder, you - - - - the exam. İnsan davranışlarını çevreye uyum süreci olarak tanımlayan, bilincin ne olduğundan çok, ne için olduğuyla ilgilenen psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? Parmak iziSoyadGözdeki iris tabakası AdYukarıdakilerden hangileri kişiye ait özelliklerdendir? Demir tozu ve talaşı ...............ile ayırırız.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Öncelikle görevi – yapım ve onarımdır.Büyümeyi ve gelişmeyi sağlarEt, süt, yumurta nohut ve mercimekte bol miktarda bulunurYukarıda anlatılan besin aşağıdakilerden hangisidir? Bilinçli bir tüketici aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapmaz? Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkilerinden biri değildir? Bilişim Teknolojileri Sınıfındaki davranışlarımız ile ilgili hangisi doğrudur? 396, 206, 460, 400 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Allah gönderdiği elçileri peygamberliklerini ispat etmek amacıyla mucizelerle desteklemiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez? Aşağıdaki durumların hangisinde sürücü geriye gidebilir? Türk Kurtuluş Savaşı hem tam bağımsızlığı hem de ulusal egemenliği gerçekleştirmek amacıyla yapılmıştır. TBMMnin aşağıdaki faaliyetlerinden hangi ikisi yukarıdaki bilgiyi doğrular? Yıldızlara,aya ve güneşe bakarak Allahı arayan; döneminde kavminin putlarını kırarak yaratıcının sadece Allah olduğunu göstermek isteyen;büyük peygamberlerden olan peygamber hangisidir ? Göz sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Hicret gecesi Peygamberimizin yatağında yatan ve ölüme meydan okuyan sahabi kimdir? İki yüz altı şeklinde okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Anayasamızın 42. Maddesine göre;Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. İlköğretim kız ve erkek bütün va- tandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ülkemizde milli tarih anlayışının gelişmesinde ve millet şuurunun oluşmasında Türk Tarih Kurumunun büyük katkıları olmuştur.Buna göre Türk Tarih Kurumunun açılması aşağı-daki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir? Aşağıdakilerden hangisi trafikte ve nazik bir davranış değildir. Aşağıdakilerin hangisinde "çıkarmak" sözcüğü "hatırlamak" anlamında kullanılmıştır? Hz. Muhammedin Allahı görüyor gibi kulluk yapmandır, sen Onu görmesen de O seni görüyor. diye tarif ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi barajların yapılma nedenleri arasında en az etkili olandır? Dünyamızla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Atatürk çağının olaylarını çok iyi değerlendirdi. II. Dünya Savaşının çıkacağını, Sovyetler Birliğinin dağılacağını önceden görmüş bir liderdir. Atatürk ile ilgili anlatılanlar Onun hangi özelliği ile ilgilidir? Akarsuların yataklarını aşındırarak oluşturduğu yeryüzü şekillerine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı sanat eserlerindendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi, diğerlerinden farklı bir görüşü dile getirmektedir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özel adların yazımına ilişkin bir yanlışlık yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Bölgesinde gelişen mesleklerden biridir? İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü meclise -------- ---- - ----------adı verilirdi.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? I. BurunII. KulakIII. Yemek borusuVücudumuzla ilgili verilen kısımların hangilerinde kıkırdak yapı bulunur? Aşağıdaki tanımlardan hangisi mübadeleyi ifade etmektedir? Uygurluların tarımda ve ticarette daha çok ilerlemelerini, ayrıca ev, tapınak vb yapıları yapmış olmalarını hangi yargı ile açıklayabiliriz? Verimlilik ilkelerinden uygunluk ilkesi hangi seçenekte doğru açıklanmıştır? Göl kenarında, piknik yapanlardan başka kimse yok.Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çıkar? 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre sendika merkez genel kurul kararıyla üyelikten çıkarılan üyelerin isimlerinin sendikaca en geç kaç gün içinde işverene bildirilmesi zorunludur? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre, çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren, ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme, bağ, bahçe işleri gibi sebeplerle öğrencilerebir yıl içinde okul idarecilerince kaç günü geçmemek üzere izin verilir? Hangi yapılar arasında eklem bulunmaz? Mescid-i Nebinin içerisinde yer alan okulun adı nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir