S:1

Selçuklularda, aşağıdaki mimari eserlerden hangisinin yaptırılış nedeni, ticareti geliştirmek ve bulundukları bölgede güvenliği sağlamaktadır?

Selçuklularda, aşağıdaki mimari eserlerden hangisinin yaptırılış nedeni, ticareti geliştirmek ve bulundukları bölgede güvenliği sağlamaktadır? sorunun cevabı "Kervansaray " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
12 kalemim vardı 3 tane de annem verdi. Kaç kalemim oldu? İnanç konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan insanlarda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez? Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurduğu cemiyetlerden birisi değildir? Yağların oksijenli solunumda kullanılması sırasında;I. NADH+ ve FAD+ indirgenir.II. Yağların, monomerlerine hidrolizi.III. Oksidatif fosforilasyon ile ATP sentezlenmesi.olaylarının gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir? ‘Temizliğin bir diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi x eksenine paralel bir doğrunun denklemidir? Hz. Muhammed (sav.), 610 yılının Ramazan ayında, bir pazartesi gecesi, Hira Mağarasına çekilmiş, düşüncelere dalmıştı. Bu sırada Cebrail, Peygamberimize geldi ve ona Oku! diye seslendi. Peygamberimiz korku ve endişe içerisinde, Ben okuma bilmem! dedi. Cebrail ikinci kez, Oku! dedi. Hz. Muhammed yine Okuma bilmem! dedi.Cebrail üçüncü kez, aynı istekte bulununca Peygamberimiz Ne okuyayım? diye sordu. O zaman Cebrail, Alak suresinin ilk beş ayetini ona okudu.Bu metne göre Hz.Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıda verilen blgilerden hangisi yanlıştır? Milli Mücadele döneminde halkın göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı bazı illerimize ünvanlar verilmiştir.Aşağıdaki illerimizden hangisine unvan verilmemiştir? I. Kayak turizmiII. MadencilikIII. UlaşımIV. TarımÜlkemizdeki ovalardan yukarıdaki faaliyetlerden hangileri için yararlanılması daha uygun olur? 92784 sayısındaki 2 ve 7nin basamak değerleri ile sayı değerleri toplamı kaçtır? Sabahleyin Güneşe çıkan bir kişinin gölgesi hangi yönde olur? 498 kg şeker 50 şer kglık çuvallara geri kalanlar ise 12 kg lık çuvala konulacaktır. Toplam kaç tane çuval gereklidir? İyonlar baskıcı ve otoriter bir yönetim anlayışına sahip olmamıştır.Bu özellik aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır? Bütün varlıkların iyiliğini arzu edip onlara her türlü yardımda bulunma isteği anlamında kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Periyodik sistemin aynı grubunda proton sayısının arttığı yönde,I. Atom çapıII. İyonlaşma enerjisiIII. Elektronegatifliközelliklerinden hangileri azalır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri vardır? Doğruluğun ölçütünü açık ve seçiklik olarak ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki yüzeylerin hangisinde sürtünme kuvveti en azdır? Amy always gets on well with her classmates. However, - - - - . Aşağıdakilerden hangisi Yeni İlm-i Kelam dönemi âlimlerimizden biri değildir? Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine ilişkin yönetmeliğe göre; Temel ve hazırlayıcı eğitim sonunda yapılan sınavlarda sınav kağıtları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirmede kaç puan alan başarılı olur? Toplu iğne-Boncuk karışımını hangi yöntemle ayırırız? I. Hiçbir yer bizim köy kadar güzel değildir.II. Çok az yer bizim köy kadar güzeldir.III. Bizim köy kadar güzel bir yer yoktur.IV. Bizim köyden daha güzel yerler olduğu da bir gerçektir.Yukarıda cümlelerin hangi ikisi anlamca aynı doğrultudadır? Aşağıdaki ayetlerden hangisi, anlam bakı­mından diğerlerinden farklıdır? Emir her gün 35 sayfa kitap okumaktadır. Emir iki haftada kaç sayfa kitap okur? 270 A16 doğal sayısının basamaklarındaki rakamların toplamı 20'dir.Buna göre A rakamının basamak değeri kaçtır? • Ressam, bakır oymacı ve heykeltıraş olan Avusturyalı sanatçı, ilk cumhuriyet anıtlarını yapması için Türk hükûmetince ülkemize davet edilmiştir.• 1926 tarihli İstanbul Sarayburnu Atatürk heykeli, sanatçının ilk yapıtıdır.• Konya Atatürk Anıtı, Ankara Ulus Meydanı Atatürk Anıtı, Samsun Atlı Atatürk Anıtı, sanatçının diğer önemli eserleridir.Hakkında kısa bilgi verilerek tanıtılmaya çalışılan Avusturyalı sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir? 3,4 5,001 ve 3,45 ondalık kesirlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? Yerel yönetimle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sürmeler çekmiş gözüne Kanmaz avcının sözüne Tüylerine kına yakmış Düğüne mi gider keklikYukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi vardır? Amasya is - - - - for its apples. Karşılaştığımız insanlara sağlık ve esenlik dilemek için yapılır. İnsanlar arasında sevgi ve saygıyı kuvvetlendirir.Yukarıda bahsedilen ve dinimizce tavsiye edilen davranış nedir? Çamaşır suyu adıyla bilinen maddenin formülü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Türkiye IMF'ye olan borcunu kaç yılında bitirmiştir? Aşağıdaki sayılardan hangisinin 5 fazlası tek sayıdır? Aşağıdakilerden hangisi soluk alıp verme sırasında kullandığımız bir yapı değildir? Aşağıdakilerden hangisi, ruh sağlığının korunmasında birincil koruma ilkelerindendir? Kant, bilginin kaynağına ilişkin görüşünü; Görüsüz kavramlar boş, kavramsız görüler kördür. sözüyle açıklar.Buna göre bilgilerimizin kaynağı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Oğuz Kağan Destanı hangi Türk devletine aittir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir