S:1

Aşağıdakilerden hangisi tarihte ilk müslüman Türk hükümdarı unvanını almıştır?

Aşağıdakilerden hangisi tarihte ilk müslüman Türk hükümdarı unvanını almıştır? sorunun cevabı " Satuk Buğra Han" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiş sözcüktür? En yakın onluğa yuvarlandığında 70 olan en büyük sayı kaçtır? Aşağıdakilerden adlardan hangisi somut bir varlığa aittir? 2' den başlayarak ileriye doğru ikişer ikişer ritmik sayarken 7. söylenen sayı kaçtır? 657 Sayılı devlet memurları kanununa göre devlet memuru olabilmek için kasten işlenen bir suçtan dolayı ne kadar süreyle mahkum olmamak gerekir? Aşağıdaki sayılardan hangisi, 2ye tam olarak bölünemez? "Rüzgar" kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir ? Cindy :I want to be a nurse in the future.Nadia :Nurse? What does a nurse do?Cindy :A nurse - - - -. Kuran-ı Kerimin ilk ayetleri aşağıdaki verilen yerlerden hangisinde indirilmiştir? Bir karenin çevresi 32 cmdir. Acaba bu karenin bir kenarının uzunluğu kaç cmdir? 249 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali nedir? Bir sporcu birinci gün 1 saat 25 dk, ikinci gün 1 saat 45 dakika antreman yapıyor. Buna göre bu sporcu toplam 4 saat antreman yapması için daha ne kadar antreman yapmalıdır? (I) İçinden deniz geçiyorsa yüzlerce kez teşekkür etmelisiniz yaşadığınız şehre. (II) Bu teşekkürü en çok hak eden şehirlerden biri de İstanbuldur. (III) Gün batımında kızıla boyanan Boğaz suları, İstanbulu bir masal mekânına dönüştürür. (IV) Bu şehirde hayat bu yüzden çok güzeldir.Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2 83A 5B4 yedi basamaklı sayısının binler ve birlerbölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı 25olduğuna göre A + B kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizi insani gelişim indeksinde üst sıralara taşıyabilecek bir uygulamadır? Aşağıdakilerden hangisi kuşlar ve sürüngenlerin ortak özelliklerinden biridir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? 123,456 ondalık gösteriminde 6 rakamının basamak değeri kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi etik davranış ilkelerinden biri değildir? Ceza mahkemelerinde sanığın yüklenen suçu işlemediği ya da fiilin suç olmadığı anlaşıldığında mahkemenin verdiği karara ne denilmektedir? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir depodaki 390 litre su 5 litrelik şişelere konulmuştur. Kaç tane şişe kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi madde değildir? ‟O sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri olarak kullanılmıştır? Fotosentez için aşağıdaki maddelerden hangisine gerek yoktur? Kişinin üzerine aldığı görevi yerine getirmesine ................ denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir bilgisayardan, Flash bellek veya internetten yayılıp bilgisayarlara zarar veren programlara ne denir? Bir okuldaki öğrenci sayısı 2870tir. Bu öğrencilerin 1520 si erkek olduğuna göre kaç kız öğrenci vardır? Aşağıdakilerden hangisi çekim eki almıştır? Burak ile Berrakın paraları toplamı 54 TLdir. Burak, Berraka 4TL verirse paraları eşit oluyor. Buna göre ikisinin paralarının ÇARPIMI kaçtır? Erime ile bozunma arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? Göz sağlımızı korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmamız uygun olmaz? Many different languages - - - - in Africa. I. Big-BangII. Kütlenin korunumuIII. Thomson atom modeliYukarıda verilenlerden hangileri teori boyutunda kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan maddi unsurlardan biri değildir? Karasal gezegenler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Osmanlı döneminde ramazanla ilgili özel hazırlanan şiirler için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmaktadır? Bilinçli bir tüketiciden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre özel öğretim kurumunun gerçeğe aykırı reklam ve ilan vermesi veya reklam ve ilanlarda öğrenci resim ve bilgilerini kullanması hâlinde brüt asgari ücretin kaç katı idari para cezası uygulanır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir