S:1

–2x – 4 = 4 + 2x denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?

–2x – 4 = 4 + 2x denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "-2" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Deney kelimesinin anlamını öğrenmek isteyen Sevil aşağıdakilerden hangisinebakmalıdır? Aşağıdaki yargılardan hangisi Atatürkün eğitim anlayışıyla bağdaşmaz? Bayrağımızda hangi renkler bulunur? 170 sayısının 3/10' u kaçtır? Yalnızca şiirin öne çıkarıldığı, asıl olan üründür anlayışının egemen olduğu bir dönemdir. Bu dönemde şiirle yeniden yüzleşilir. İnsani duyarlılık ve evrensel deneyimler şiirin gözde değerleri olur. Türk şiir birikiminin yeniden değerlendirilmesinin yanında İkinci Yeni şiirine özgü uzak çağrışımlar önem kazanır. Yapı ve söyleyişe içerikten fazla önem verilir. Şiirin düzyazıya yaklaşmasına imkân veren temalar öne çıkarılır. Büyük metropollerde yaşayan kişilerin şehre ve insana yabancılaşması, gelenek ve teknoloji arasında sıkışıp kalmaları, alt kimlik gruplarının ortaya çıkması en belirgin temaları oluşturur.Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde eser veren sanatçılardandır? Pamuğun yeterli ölçüde üretildiği bölge ve ülkelerde tekstil endüstrisi de gelişir.Verilen açıklama, hangi üretim faktörünün etkisi ile ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi zararlı mikroskobik canlıların etkilerindendir? Kuran-ı Kerim neden bir seferde değil de parça parça indirilmiştir? Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir? I.Hücrenin şeklini belirler.II.Canlıdır.III.Seçici geçirgendir.Verilen özelliklerden hangileri hücre zarına aittir? "LE_ON"Boş bırakılan yere uygun gelen harf hangisidir? 21 - ( 32 +23 )= ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi FORUMLAR için yanlış bilgi içermektedir? '' Büyükbaba - Kız kardeş - Erkek kardeş - Anne ''Yukarıdaki kelimelerin İngilizcesi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Bir köyde bulunan aşağıdaki nesnelerden hangisi doğal unsurdur? ...Kim Allaha karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allaha güvenirse, O kendisine yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah, her şeye bir ölçü koymuştur.(Talak suresi, 2-3. ayet) Bu ayet aşağıdakilerden hangisi için örnek oluşturur? Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin insana kazandırdıklarından biri değildir? Forum başkanının görevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi yağ üretiminde kullanılan sanayi bitkisidir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde eğitim alanında yapılan inkılaplardan biridir? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi taşımacılıkta kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenlemek için yapılan inkılaplara örnek olarak gösterilemez? Dün saatleri .......... Cümlesinde noktalı yere hangisi gelmelidir? Dünya yüzeyinin büyük kısmını ............ kaplamaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi sözcük yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin temel unsurlarından biri değildir? Eylemin her zaman yapıldığını ifade eden cümle hangisidir? Camide vaaz verip cemaati dini konularda aydınlatan kişinin oturduğu yüksekçe yere ............. denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A - 2458 = 1638 işleminde A yerine hangi sayı gelir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmek sözcüğü bir işte olgunlaşmak, işi öğrenmek anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 1 kg kömürün yandığında verdiği ısı miktarına kalorifik değerdenir. Kömürün sahip olduğu nem miktarı yüksek ise karbon yüzdesi düşüktür. Bu durumda kalorifik değeri de düşüktür.Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin kalorifik de-ğeri diğerlerinden daha yüksektir? Peygamber Efendimiz (sav)e ilk vahiy nerede ve ne zaman geldiği hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bir yazıda düşüncelerin açıklanıp örneklendiği, karşılaştırmaların yapıldığı bölüme ne ad verilir? I. Doğal afetlerII. Kanuni grevIII. Genel salgın hastalıkIV. Kısmî veya genel seferberlik ilanı4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre yukarıdakilerden hangileri mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hâllerdendir? Ayşe'nin 3 mavi, 5 kırmızı, 2 sarı kalemi vardır. Ayşe'nin kalmelerinin % kaçı sarıdır? 7 x 7 x 7 = 7a a2 = b Yukarıda verilenlere göre ( A + B ) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? I would like ............... some orange juice. Aşağıdakilerden hangisi demokratik liderden beklenen bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi ekosistemin abiyotik faktörlerinden biri değildir? Vücudumuzda bulunan mineraller için;I. Hazır olarak alınmaII. Yapıya katılmaIII. Düzenleyici rol oynamaIV. İnorganik yapıda olmaverilen özelliklerden hangileri vitaminler için de geçerlidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir