S:1

5·(2x–4)–(x+3) = 16–4x denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?

5·(2x–4)–(x+3) = 16–4x denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi 112 Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri arandığında verilecek bilgilerden birisidir? Dünyada on bin mil yol almak, on bin sayfa kitap okumaktan iyidir. cümlesiyle aynı anlama gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? ... Vay hâlimize derler, bu nasıl kitapmış! Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın (yaptıklarımızın) hepsini sayıp dökmüş! Böylece yaptıklarının karşılığını bulmuşlardır...(Kehf suresi, 49.ayet)Bu ayette kitap kelimesi ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi iç göçün sonuçları arasında yer almaz? - Canlıların birbiriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceler.- Bir canlının zigottan ergin bir canlı oluşumuna kadar geçirdiği değişimleri inceler.- Canlılardaki kimyasal tepkimeleri inceler.- Canlıların geçmişten günümüze geçirdiği değişimleri inceler.Tanımlar incelendiğinde verilen bilim dallarının hangisinin ilgi alanına yukarıda değinilmemiştir? Aşağıdakilerin hangisi Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı içinde yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi insanın maddi ihtiyaçlarından biri değildir? Acısı kaç paredir ovanınKaç renkle yetişir gülü yaylanın Dalgası nasıl köpürürNasıl vurur kıyıya deniz ne bileyim Ben dağları bilirimBu şiirde kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? Hangi öğrenci doğru bir davranış göstermektedir? .................. bir konuyla ilgili veya bir fotoğrafta yer alan kişiyi işaretlemek ve böylece o kişiyi haberdar etmek için kullanılır. Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi akciğerler ve kalp gibi iç organlarımızı dış etkenlerden korur? Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü yansıtan ögelerden değildir? Öğrenci merkezli oluşturulmuş bir ders planıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak sürdürülen işlerin her birine..........................denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Proteinlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ahlâk felsefesinin temel sorularındandır? Allah, bu Kuranın bir benzerini daha hiçbir kimseye vermemiştir. Kesinlikle Kuran (sarılıp kurtulmak isteyenler için) Allahın kopmaz ipi ve (Ona doğru yürümek isteyenler için) en güvenilir yoldur. Kuranda kalbin baharı ve ilmin pınarları vardır.( Hz. Ali, Nehcül-Belâğa)Hz. Ali bu ifadesiyle Kuranın hangi yönüne değinmemiştir? Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Haticenin (r.a.) evliliklerinden kaç çocukları dünyaya gelmiştir? Makarna, pilav, ekmek gibi besinler enerji sağlar ve bol miktarda içerir. Bunlar temel besin maddelerimizdendir. Bunlar vücudumuzda kısa sürede enerjiye dönüşür. Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi anlatılmıştır? Aşağıdaki kelimeler bir grup oluşturursa hangisi grup dışında kalır? Atatürkün annesinin adı nedir? 10 metrelik bir ip 20 eş parçaya ayrılacaktır. Buna göre, her bir parçanın uzunluğu kaç cm olur ? 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kakunlar gereğince tedavisi sağlanan kişilerin kullanması gereken ilaç ve gereçlerin, ilgililer tarafından eczanelerden alınması hâlinde, idarelerle eczaneler arasında yapılacak anlaşmalar aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit edilecek esas ve usullere göre yapılır? aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan unsurlardan değildir? Amy: Look! There is a funfair in town at the weekend. There are many fun rides; bumper cars, big wheel and carrousel.Bill:Thats great. We can have fun together. I love bumper cars very much. How much is one ride?Jane:Its one token and one token costs £2. Its cheap.I want to get on carrousel. I think It is more enjoyable than bumper cars.Jane thinks carrousel is - - - -. "Can dün okula geç............." cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlayamayız? İslam dini zor doruma düşmüş olan arkadaş ve dostlarımıza yardım etmeyi teşvik eder. Gerçek dostların da bunlar olduğunu belirtir.Bu durum kültürümüzde aşağıdaki atasözlerinden hangisi ile ifade edilir? Kurân-ı Kerim, mesajlarında dil, ırk, coğrafya ve zaman ayrımı yapmaksızın tüm insanlara doğru yolu göstermektedir. Bazı ayetlerde Ey kullarım, Ey insanlar gibi hitap şekillerinin bulunması bu durumun açık bir örneğidir. Kurân-ı Kerimin bu özelliği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? İlde valinin başkanlığında toplanan İl İdare Kurulunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi eserlerinde yurdu sevme, tanıtma ve kalkındırmaya yönelik memleketçi bir çabayı konu edinmez? Osmanlı Devletinin dünya mirasına kattığı Mostar Köprüsü aşağıdaki ülkelerden hangisinde bulunmaktadır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden sonra gelir? Su ortamında cisimlere etki eden sürtünme kuvvetine ............................... denirCümlede boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir? Öğrenme-öğretme ortamlarında Sunuş Yolu Stratejisini daha etkili ve verimli hâle getirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir? Biyoteknolojik çalışmalarla mısır bitkisinin genetiği değiştirildikten sonra bu bitkinin hangi özelliği aynı kalır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin insani özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi hidrokarbonların yakıt olarak kullanılmasının sakıncalarından biridir? 200'ün %40 eksiğinin yarısı kaçtır? Aşağıdaki toprak türlerinden hangisinin ülkemizin iç kesim­ lerindeki yayılış alanı daha fazladır? Kuva-yı Milliye hareketini Batı Anadoluda başlatan ilk cemiyet hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir