S:1

Aşağıdaki isimlerden hangisinin vefat etmesi ile Müslümanlar o yılı hüzün senesi olarak isimlendirmişlerdir?

Aşağıdaki isimlerden hangisinin vefat etmesi ile Müslümanlar o yılı hüzün senesi olarak isimlendirmişlerdir? sorunun cevabı "Hz. Hatice" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Yaya kaldırımında yürürken aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisini gece yürüyüşlerinde yapmak tehlikelidir ve bir kazaya neden olabilir? Boyutları 2 m, 4 m ve 6 m olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir depoya, boyutları 50 cm, 40 cm ve 25 cmolan dikdörtgenler prizması biçimindeki kolilerden en fazlakaç tane yerleştirilebilir? Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağıdır? Taşların parçalanması ile oluşan kütlelere ne denir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin de halinde bir sözcük vardır? Kırgız Türkleri arasında ortaya çıkan destan, KazakKırgız Türk kültür dairesi içinde bugün de bütün canlılığı ile yaşamaktadır. Bu destanın XI. veya XII. yüzyıllarda meydana geldiği düşünülmektedir. Destanın kahramanı da Satuk Buğra Han gibi İslamiyeti yaymak için mücadele eden bir kahramandır. Böyle olmakla beraber destanda İslamiyet öncesi Türk kültür, inanç ve kabullerinin tamamını görmek mümkündür. Bazı varyantları 400.000 mısra olan destan, Türk-Bozkır medeniyetinin Kazak-Kırgız dairesinin kültür belgeseli niteliğindedir. Dünyanın en uzun destanıdır.Bu parçada sözü edilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir? Antalya- Malatya arasını aşağıdakilerden hangisi ile ölçeriz? Aşağıdakilerden hangisi Dünya ‘nın gözlemlenen katmanlarından birisi değildir ? Kurtuluş Savaşında, Kuvayı Milliye birliklerinin Fransızlarla savaşarak, Fransızlara geri çekilmek zorunda bıraktıkları cephe aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi geçmişte oynanan oyunlardan biri değildir? Aşağıda verilenlerden hangisinin çıkardığı ses doğal ses kaynağına örnek değildir? 2 ton ağırlığındaki kamyon , kaç kg gelir? Minik tavşan yiyecek bulmak için iki saat koştu. Cümlesinde kaç tane sıfat vardır? Bilgisayardaki görüntüleri .................... oluşturur ve monitöre gönde­rir. boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görselişitsel araçlarla iletilmesine - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Damıtma yöntemi ile karışımları ayırmak için karışan maddelerin kaynama sıcaklıklarının farklı olmasından yararlanılır.Bu yöntem kullanılarak aşağıdakilerin hangisinde verilen karışımlar ayrılabilir? Aşağıdakilerden hangisi Modern tarım yöntemiyle tarım yapan toplumlarda görülmez? Basit bir elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Hz. Süleyman ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Lozan Barış Antlaşmasında Türkiye - Suriye sınırı, aşağıdaki antlaşmalardan hangisine göre belirlenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi, endüstride kullanılan ve işçi sağlığına zararlı olan zehirlerden biri değildir? Annem 2 m 27 cm kumaş aldı. Kumaşın 105 cm ile gömlek dikti. Geriye kaç cm kumaş kaldı? Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan Urfa, Maraş ve Antep savunmaları, hangi devlete karşı yapılmıştır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarına D, yanlış olanları Y yazınız.(....) Aydınlatma teknolojileri ateşin bulunmasıyla gelişmeye başlamıştır. (....) Ampulü Thomas Edison icat etmiştir.(....) Floresan lambalar, ampule göre daha tasarrufludur.(....) Işık yayarak çevresini aydınlatan varlıklara ses kaynağı denilmektedir.(....) Çevremizdeki varlıkları görebilmek için ışığa ihtiyacımız yoktur Düzenli ordunun kurulmasında Kuvayı Milliyenin;I. Düzensiz birlikler olmasıII. Kuralsız hareket etmeleriIII. Ağır silah ve cephane bakımından yetersiz olmalarıdurumlarından hangileri etkili olmuştur? Rakamları birbirinden farklı beş basamaklı 125ab sayısı 15 ile tam bölünebildiğine göre anın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Umrede aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? 13nin 5 fazlası kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘bir sözcüğü sayı sıfatı olarak kullanılmamıştır? Anadoluda ticari koloniler kurarak, çivi yazısını Anadoluya getiren uygarlık hangisidir? Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Antlaşmasını, aşağıdaki savaşların hangisinin sonunda imzalamıştır? Mustafa Kemalin askerlik görevleriyle ilgili aşağı- dakilerden hangisi yanlıştır? I. Uykusunun düzenli olmasıII. Yaşama arzusunun azalmasıIII. Ruhi olarak düşüklüğe uğramasıYukarıda verilenlerden hangileri trafik kazası sonrası kişide meydana gelen psikolojik problemlerdendir? Sınıf başkanlığına aday olan bir kişi hangi hakkını kulanmıştır? Kendi yapmış olduğu oyuncağa aynı anlama gelen kelimeleri isim olarak vermek isteyen Sıla, hangi kelimeyi kullanmamalıdır? Aşağıdakilerden hangisi yönetimde etik dışı davranışlardandır? Yakın kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Cumhuriyet Döneminde mizah edebiyatı güldürürken düşündürmeyi amaçlayan bir mizah anlayı-şıyla yeni boyutlara ulaştı.Aşağıdakilerden hangisi bu alanın gelişmesine katkı sağlayan sanatçılar arasında gösterilemez? İslamın giriş kapısı olarak bilinen sözler aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir