S:1

I. Bedir Savaşı
II. Hudeybiye Antlaşması
III. Medineye hicret
IV. Uhud Savaşı
Bu olaylar kronolojik olarak aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

I. Bedir Savaşı II. Hudeybiye Antlaşması III. Medineye hicret IV. Uhud Savaşı Bu olaylar kronolojik olarak aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? sorunun cevabı "III - I - IV - II " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Oğlum, eğer yaptığın iş hardal tanesi kadar bile olsa ve bir taş içine girse, Allah onu ortaya çıkarır. Muhakkak ki, Allah en gizli işleri bütün inceliğiyle bilir. O her şeyden hakkıyla haberdardır. AYET Yukarıdaki ayette Hz. Lokman oğlunu hangi konuda uyarmıştır? 6, 2 rakamlarıyla oluşturulabilecek en küçük iki basamaklı sayı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatılmak istenen düşünce diğerlerinden farklıdır? leblebi, traktör, kraliçe" kelimeleri için hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde sanayi alanında yapılan inkilaplardan biri değildir? Arabalar için olan trafik ışıklarında hangi renk ışık yoktur? Emeviler Döneminde;• Araplar, diğer Müslümanlardan üstün tutuldu.• Arap olmayan Müslümanlara mevali (köle) denildi.• devlet makamlarına genellikle Araplar getirildi.Bu bilgilere dayanarak Emevi yönetim anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi biyografi türüne ait özelliklerden biri değildir? 49 sayısının onlar basamağını 3 arttırır birler basamağı 3 azaltırsak sayımız ne kadar artar? Sözcüğün sonradan kazandığı yakıştırma anlama yan anlam denir.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yan anlamıyla kullanılmamıştır? Tüm yiyeceklerde, kuru gibi görünseler de ................................... bulunur.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarımızdandır? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayında yapılmaz? Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslamın dayandığı tevhid inancına örnektir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi iş,oluş ve hareket bildirmez? Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep - sonuç cümlesi değildir? Aşağıdakilerden hangisi elektrik kaynağı değildir? "Uzun zamandır yaşamayı bırakmış bir insanın sesiydi bu."cümlesinin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Aşağıdakilerden hangisi üzüntülerimizi paylaştığımız anlardan biri değildir? Oruç ve Zekat hangi tarihte farz kılınmıştır? Hz. Muhammedin vekili olarak Müslümanların imamlığını ve şeriatın koruyuculuğunu yap- makla görevli olan kimseye ne ad verilir? I-Bakır Saf maddeII-Limonata KarışımIII-Cacık Saf maddeIV-Kolonya Saf maddeV-Çorba KarışımYukarıda verilen maddelerden hangisi ya da hangileri yanlış eşleştirilmiştir? We have a car but - - - - is very old. Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken;I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? akrep – atmaca – ayı – arı kelimelerini sözlük sırasına göre sıraladığımızda baştan 3. kelime hangisi olur? Aşağıdaki olaylardan hangisi en son gerçekleşmiştir? Hangi seçenekteki kelimelerle anlamlı bir cümle yapılabilir? Anadoluda tarih öncesi çağlara ait ilk buluntular ve yerleşimler, aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmştir? Anadolu Yarımadası´nda "Türk Tarihi"ni, aşağıdaki yılların hangisinden başlatırız? Bilim, döneminin değerlerinden, inançlarından bağım sız değildir. Bilim adamlarını yaşadığı toplumun inançları, değerleri ve kültürel değişimleri etkilemektedir.Görüşleri verilen yaklaşım aşa-ğıdakilerden hangisine aittir? Osmanlı Devletinin kuruluşunda etkili olan ve ahlakla zanaatı birleştiren meslek örgütü aşağıdakilerden hangisidir? Melez DNA lı bakteriler normal azotlu 14 N ortamda bir kez çoğaltılacak olursa oluşan bakteriler hakkında verilen seçeneklerden hangisi doğrudur? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Laodikeia hangi ilimizdedir? Orta Asya Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmasınınen önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? 746 X 5 = ?Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem edilgen çatılı fiildir? Tatlı, acı, soğuk, sıcak, renk ancak zihinde vardır. Gerçekte ise boşlukta savrulan ve rastlantı sonucu karşılaştıklarında birleşmeleri zorunlu olan varlıklar vardır.Demokritosun bu görüşüne göre gerçekte var olan aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir