S:1

Hz. Peygamberin, hicret yolculuğuna çıkmadan önce Mekkelilerin kendisine bıraktığı emanetleri sahiplerine vermesi için görevlendirdiği sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

Hz. Peygamberin, hicret yolculuğuna çıkmadan önce Mekkelilerin kendisine bıraktığı emanetleri sahiplerine vermesi için görevlendirdiği sahabe aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Hz. Ali " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Bir maddenin katı hali için verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki fiillerin hangisine –yor eki eklendiğinde ünlü daralması gerçekleşmez? Arkadaşlarım çok sıcak bir havada alışverişe çıkmışlar. cümlesinde kaç sözcükvardır? İnsanlar tarafından gerçekleştirilen,I. kaynakların tasarruflu kullanılması,II. atıkların uygun şekilde geri dönüşüm kutularına atılması,III. enerji elde etmede fosil yakıt kullanımının artırılmasıfaaliyetlerinden hangilerinin sürdürülebilir kalkınmaya olumlu etkileri vardır? Üniversitede edebiyat öğrenimi gören Ayçin, bitirme tezi için Türkçede mevsim ve tabiat olaylarını anlatan sözcüklerin anlamsal özelliklerini, geçirdiği anlamsal değişimleri inceleyecektir.Buna göre Ayçin, dil bilgisinin hangi alanında çalışma yapacaktır? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazı olarak değerlendirilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizilikelime belirtme durum eki almıştır? Alexander Graham Bell aşağıdakilerin hangisinin mucididir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilemez? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır? March, April, May, - - - - . Basın yayın organlarında onurumu zedeleyici, gerçeğe aykırı yayınlar yapıldığında haklarımı kullanarak onurumu koruyucu girişimlerde bulunurum. Bunları söyleyen kişinin girişimi aşağıdakilerden hangisinden dayanak almaktadır? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, holdinglerin ortaya çıkaracağı bir sakınca olarak kabul edilebilir? Eric : Is he your son?Hilda :Of course not. He is my sisters son.Eric : Oh, you mean - - - -.Hilda : Yes, exactly. Adaletin tam olarak yerine getirilmediği toplumlarda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenir ? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın ikiz kardeşi olarak bilinir? Aşağıdaki cümlelerin hangisine yazar duygularını da katmıştır ? Aşağıdakilerden hangisi yağlar bakımından zengindir? 24 x (48 : 12) = ? İşleminin sonucu kaçtır? Kurân-ı Kerimde Müslümanların Bedir Savaşında meleklerin yardımıyladesteklendiği ve Allahın kendilerine yardım ettiğiaçıkça belirtildiği sûre ve âyet aşağıdakilerden hangisi? Mary: Letsgotothecinema?John: OK..................... Aşağıda verilenlerden hangisi toprak kirliliğine karşı alınabilecek bir tedbirdir? Aşağıdakilerden hangisi 3.sınıf öğrencisi bir çocuğun yapabileceği bir görevdir? 250 kuruştan 50 kuruş çıktığında geriye kalan para ile ilgili hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi Milli eğitim sisteminin esaslarından değildir? MEB Personelinin Görevde Yükselme,Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre Kaç tane hizmet bölgesi vardır? Davranış – duygu eşleştirmelerinde hangisi yanlıştır ? Asurluların en ünlü kütüphaneyi oluşturdukları şehir aşağıdakilerden hangisidir? Sıcak – soğuk kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Aşağıdakilerden hangisi medd-i muttasıl ile medd-i munfasıl arasındaki bir farktır? Bilimsel yazıların - - - - bölümünde makalede geçen her türlü terim ve kısaltmanın ne anlama geldiği açıklanmalıdır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Eğitim kurumu bireyin toplumsallaşmasını ve meslek edinmesini sağlayan bir kurumdur.Bu örnek toplumsal kurumların hangi özelliğini vurgulamaktadır? Cahiliye dönemi Arabistan yarımadasında aşağıdaki dinlerden hangisinin mensubunun olduğu söylenemez? Dayanışma; tolumu meydana getiren fertlerin bir işi geliştirmek için duygu, düşünce ve güç birliği yapmasıdır. Karşılaştığımız sorunların bir kısmını ancak iş birliği ile çözebiliriz. Güçlüklere karşı birlikte göğüs gerer, birlikte çözüm ararız. Sadece çevremizdeki insanlarla değil, felaket günlerinde hiçbir ayrım yapmaksızın tüm insanlara yardım ederiz.Paragrafta daha çok aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? Melike doğduğunda annesi 26, babası 31 yaşındaydı.Melike 7 yaşına geldiğinde üçünün yaşları toplamı kaç olur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi su sözcüğünün özelliği olabilir? Aşağıdakilerden hangisi saç bakımı ile ilgili bir hadistir? Hangi seçenekteki meyvenin isminde daha az harf vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi fiil cümlesidir? Dikdörtgen şeklindeki bir halının kısa kenarı 3 metre ve çevresi 20 metredir.Buna göre uzun kenarı kaç metredir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir