S:1

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret ederken yatağına ................................... yatırdı.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret ederken yatağına ................................... yatırdı.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Hz Ali" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
1830 İhtilalleri, Avrupa'da ilk olarak aşağıdaki ülkelerin hangisinde başlamıştır? Ramazan ayında yapılan mukabele aşağıdaki- lerden hangisi ile geleneksel hale gelmiştir? Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvandır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi pillerin zararlarından biridir? Ders bitip öğretmen sınıftan çıktıktan sonra Eren sırasının üzerine resim yapmaya başladı, Aylin pencereyi açıp sınıfı havalandırdı, Nil de çöp kutusuna kalemtıraşını boşalttı.Sınıftaki öğrencilerden hangisinin davranışı yanlıştır? Aşağıdaki sayılar bir kurala göre dizilmiştir. Bu kurala göre soru işaretinin yerine hangi sayı gelmelidir ?2 12 9 19 16 ? Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Budizmde insanın bütün istek ve hırslarının yok olduğu, ıstıraplarının bittiği, saf ve temiz bir duruma kavuşması olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? CH3 ‒ OH bileşiğinin ait olduğu bileşik sınıfının genel adı aşağıdakilerden hangisidir? Faruk un doğum günü oldu. Pastaya doğum günü mumu konuldu. Mumları yaktılar.Faruk mumları bir üfürmede söndürdü.Yukarıdaki metinde 3. cümle kaç sözcükten oluşmuştur? I. KofulII. MitokondriIII. Hücre duvarıVerilen organelleri bulunduran hücrelerde, hangilerinin yapısı ve görevi farklılık göstermez? Bir sanat eserinin en temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Kuranın temel amaçlarından biri değildir? Madencilik, seramik ve mobilyacılık alanlarında eserler verdiler. Başkentleri Tuşpaya kale ve su kanalları yaptılar.Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir? Allahın her şeyi görmesine ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna aykırı sözcük vardır? Dünyadayken iyi işler yapmış olanların ahiret hayatında mükâfatlandırılacağı yer aşağıdakilerden hangisidir? "18" sayısının romen rakamıyla gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden çok adıl vardır? 986986 doğal sayısının binler basamağı ile yüzbinler basamağının basamak değeri toplamı kaçtır? Aşağıda verilen sözcüklerden hangisinin sesteş (eş sesli) sözcüktür? 1 – 5 – 10 – 14 – 19 – 23 - ? Babam anneme bu yemek çok tuzlu olmuş, dedi Cümlesinde hangi duyu organımızdan bahsedilmektedir? İstemek kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerek olmak, gerekmek anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden biri değildir? "Her horoz kendi çöplüğünde öter." cümlesinde hangi sözcük zamirdir? Allahın bize vermiş olduğu nimetler karşısında ona teşekkür etmeye ne ad verilir? Aşağıdakileden hangisi sorumluluklarımız arasında yer almaz? Yeni Türk Devleti nde milli ekonomi ilkesi ilk kez ne ile gerçeklemiştir? Başvurulan makamın adı dilekçede nereye yazılmalıdır? Bir kola şişesinden 6 bardak kola çıkıyor. Doğum günü partime 11 arkadaşım geldi.Ben de dahil olmak üzere kaç şişe kola almalıyım? Çocuk Hakları Bildirgesine göre kimler çocuk olarak kabul edilir? Eski nüfus cüzdanında olmadığı halde yeni nüfus cüzdanında yer alan bölüm hangisidir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla kişi zamiri kullanılmıştır? Aşağıdakilerdeb hangisi arayöndür? Aşağıda verilen kıtalardan hangisinin doğal nüfus artış hızı diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir? 11. ay aşağıdakilerde hangisidir? "Sınıfın içinde top oynanmaz." cümlesinde geçen "içinde" sözcüğünün zıt anlamlısı hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir