S:1

Türkiyenin NATOya girmek için katıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Türkiyenin NATOya girmek için katıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı " Kore Savaşı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? Hangi cümlede deyim yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta ( . ) konmalıdır? Bölgesel amaçlarla kurulan milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında nerede birleştirilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Aşağıdakilerden hangisi felsefenin doğrudan incelediği konulardan değildir? Evimizin adresinde aşağıdakilerden hangisi bulunur? Aşağıdaki eserlerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgile ait değildir? 40 kilo balın önce yarısını, sonra 9 kilo daha bal satan bir satıcının daha satması gereken kaç kilo balı kalmıştır? Bu şehir neler gördü neler! Toprak da kaydı, nehirler de taştı, yer de sarsıldı. İfadesinde aşağıda verilen doğal afetlerden hangisinden bahsedilmemiştir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş nedenleri arasında yer almaz? It is too hot here. - - - - you open the window, please? HCI çözeltisi aşağıdaki kaplardan hangisinde saklanamaz? Şüphe kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Millî Edebiyat Döneminde - - - - hikâye türünün gelişip yaygınlaşmasını sağladı. Cumhuriyet Döneminde ise başta - - - - olmak üzere bu alanda büyük yazarlar yetişti.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Hangi cümlenin sonuna nokta işareti konulmaz? Muhakkak ki takvaya erenler şeytan tarafından bir vesveseye uğrayınca iyice düşünürler, bir de bakarsın ki gerçeği görürler.(Arâf suresi, 201. ayet)Bu ayetten şeytanın aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılabilir? 6 birlik 2 onluktan oluşan sayının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Hepimiz birbirimizin çoğu kere tahmin veya hayal edemeyeceği hikâyeler yaşıyoruz gündelik hayatımızda. Otobiyografimizi zaman zaman farklı, zaman zaman sıradan yaşantılarla kat kat inşa ediyoruz. Bu yaşantılardan bir veya birkaç hikâye çıkarmak tabi mümkün. Ama bu hikâyeleri başkalarının hayatlarına değen, baş- kalarının hayatları kılan bir hikâyeye dönüştürdüğümüzde hikâye, gerçek bir hikâye olur. Ve bu türden hikâyeleri yazan kalemler de edebiyat tarihinin içinde ilham veren yazarlara dönüşür.Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bir ülkede uygulanan nüfus politikası sonucunda;- Nüfusun yaş ortalamasında- Kişi başına düşen milli gelir miktarında- Tasarruf miktarında artış olmuştur.Buna göre bu ülke hangi nüfus politikasını izlemiştir? Aşağıda verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(....) Çözünme hızını sadece sıcaklık değiştirir.(....) Plastik, cam, metal, kâğıt gibi atıklar geri dönüştürülebilir.(....) Sis, toprak, çorba, salata gibi karışımlar homojendir(....) Tuzlu su, şekerli su gibi karışımlar homojendir. Hangisi katı maddelerin özelliği değildir? Atatürke göre İslam dininin hangi özelliği onun mükemmel ve son din olmasının delilidir? Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? Osmanlı Devleti'nin batıda büyük çapta toprak kaybettiği ilk antlaşma hangisidir? Sınırları belli bir bölgede yaşayan insan sayısıdır.Yukarıdaki tanımın karşılığı olan kavram hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıda bir paragrafın cümleleri karışık olarak verilmiştir:1. Bu önerimi uygularsan yanlışlarını fark edeceksin.2. Bu yolla, hem tüm bilimlerin ve sanat­ların kaynağı olan deneyim hazinen zenginleşecek hem de resim sanatında yetkinleşerek doruklara ulaşacaksın.3. Çalışmalarındaki yanlışlıkları gidermek için resimde ortaya koyduğun nesneleri, gereksiz ayrıntılardan kurtarıp gerçeğine benzeyecek kadar belirginleştirmelisin.4. Yani hatalarını eleştirerek yön vereceğin yargılama gücün sayesinde, resimlerin­deki orantısız ve ölçüsüz her ayrıntıyı ayırt ederek düzeltebileceksin.Kaç numaralı cümle, bu paragraftaki dü­şünce akışına göre en sonda yer almalıdır? Aşağıdakilerden hangisi dostluğun özelliklerinden değildir? Ülkemizde üzüm ve incir en çok hangi bölgemizde yetişmektedir? Kroki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Bir akarsuyun kollarıyla beraber sularını topladığı ve boşalttığı alana akarsu havzası denirII. Birbirine komşu iki akarsu havzasını birbirinden ayıran çizgiye su bölümü çizgisi denilmektedir.III. Akarsuların akış hızlarının artış gösterdiği yerlerde akarsuyun briktirme faaliyeti artış gösterir.Yukarıda akarsularla ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından bir nimet olarak sizin hizmetinize veren Allahtır (Casiye 13) Bu ayetten çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında yayaya ait kusurlardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir? Maddenin belirli bir şekli ve hacmi olmayan haline................ denir. İfadesinde noktalı yere hangisi gelmelidir? Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın alt dallarından değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir