S:1

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Para Fonunun( IMF) merkezidir?

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Para Fonunun( IMF) merkezidir? sorunun cevabı "Washington" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçünün sonuçlarından biri değildir? Bugünün işini ............ bırakma. Atasözünde boş bırakılan yere hangi sözcük gelmelidir? - - - - your brother go to the cinema at the weekends? Aşağıdakilerden hangisi Mısır uygarlığına ait piramitlere verilen isimlerdendir? Aşağıdakilerden hangisi dengeli ve düzenli beslenmeye bir örnektir? Peygamber Efendimize nazil olan son ayet hangisidir? TERCÜMAN-I AHVAL MUKADDİMESİNDENMademki bir sosyal toplulukta yaşayan halkın bunca kanuni yükümlülükleri vardır, elbette ki sözle ve kalemle kendi vatanının çıkarlarına dair fikirler belirtmeyi kazanılmış haklardan sayar. Eğer bu iddiayı ispat edecek bir senet aranacak olursa maarif kuvvetiyle zihni açılmış olan, medenileşmiş milletlerin yalnız politika gazetelerini göstermek yeterli olur. Bu konu Devlet-i Aliyye tarafından bir bakıma doğrulanmıştır ki Tanzimatın yüce meclisinin teşekkülü sırasında kanun ve nizamlara ait tasarıların yazılı olarak arz olunması için umuma resmîizin verilmişti...Bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Devletin, bazı malların ithal ve ihracını yasaklayan önlemleri, ekonomi politikasının hangi vasıtaları olarak adlandırılır? Doğal gaz, kömür ve petrol gibi doğal organik yakıtların temelidir. Saf elmas da tamamen bu elementin atomlarından oluşmaktadır.Yukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammedin (sav.) söz, fiil ve davranışlarında yerellik denildiği zaman; onun kendi dönemine ait bölgesel, kültürel ve ekonomik özellikler anlaşılmaktadır.Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sünnetin yerel boyutu ön plana çıkmaktadır? Parkta oynarken yaşlı bir teyzenin fenalaşıp yere düştüğünü gördüm. Çevredeki insanlar hemen yardım çağırdılar.Meryemin bahsettiği olayda çevredeki insanlar, telefonlarıyla hangi numarayı aramış olabilir? Hangisi Kurân-ı Kerîmin belli başlı bir özelliği değildir? 657 sayılı Kanunda amir konumundaki devlet memurlarının görev ve sorumlulukları düzenlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu görev ve sorumluluklardan birisi değildir? 7 x 4 – 90 ÷ ( 6 + 3 ) işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğininönlenmesine yönelik uygulamalardandır? Satıcı bulaşık​ makinesini ayda 125 liralık 8 taksitle ödeyebileceğimi söyledi.Satıcı bulaşık​ makinesini kaç liraya satıyor? • Üzerinde insan ve diğer canlılar yaşar.• Kaya ve topraktan oluşur.• Ateş küreyi dıştan sarar.Özellikleri verilen Dünya katmanı aşağıdakilerden hangisidir? Sokakta bir kedicik,Islak, aç, yorgun,Üşümüş ve minicik.Titrek ayaklarındaYaşamın sillesi var.Yukarıdaki dizelerde hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? ZeytinHer dem yeşil, uzun ömürlü ve kısa ya da orta boylu bir ağaçtır. Yapraklarışerit şeklindedir. Nisan-mayıs aylarında beyaz çiçekler açar. Ekim-ocak aylarında küçük meyveleri olgunlaşır. İlk başta yeşil olan meyvelerinin rengi zamanla siyaha dönüşür. Meyveleri yenir. Meyvelerinden yağ elde edilir. Ege, Akdeniz, Marmara Bölgelerinde ve az miktarda da Artvin-Çoruh civarında yetişir.Kızılcık Yaprak döken kısa boylu bir ağaçtır. Yaprakları elips biçimindedir. Mayıs ayında sarı çiçekler açar. Ardından yumurta şeklinde, küçük meyveler verir. İlk başta yeşil olan meyvelerinin rengi zamanla kırmızıya dönüşür. Meyvesinden marmelat yapılır. Ülkemizin hemen her yerinde yetişir.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi her iki ağaçta da aynıdır? Katabalgasun Yazıtları hangi devlet tarafından bırakılmıştır? Peygamberimizin kabrine ne denir? Aşağıdaki maddelerden hangisinin belli bir şekli ve hacmi vardır ? Hz. Osman halife olarak kaç yıl görevde kaldı? Gün çekildi pencerelerden; Aynalar baştan başa tenha. Ses gelmez oldu bahçelerden; Gök kubbesi döndü siyaha.Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi devletin vatandaşa karşı yerine getirmesi gereken görevlerden biri değildir? Olayların,oluş tarihine göre sıralanması hangisidir? Sağlıklı bir insanda solunum gazlarının taşınmasında görev alan alyuvarlar ile ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinde uzlaşıya gerek yoktur? Hangi seçenekte bir cümle vardır? Mütarekeden sonra İstanbula gelen Mustafa Kemal, boğaza demirlenmiş düşman gemilerini görünce Geldikleri gibi giderler! demiştir.Buna göre Mustafa Kemalin, Mondros Ateşkes Antlaşmasının uygulanması karşısındaki tutumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 15.9= 15.6 + 15. K işleminin eşitliğinde K yerine aşağıdakilerden gelmelidir? İlk kelimesinin karşıt (zıt) anlamlısı nedir? Verilen maddelerden hangisi yapay maddeye örnektir? Aşağıdakilerden hangileri Güneş etrafında dolanırken, kendi ekseni etrafında da dönerler? While Emir was speaking, the teacher - - - - the door. Tarih bilimcileri, Tarih Öncesi Devirleri bölümlere ayırarak incelemede, aşağıdakilerden hangisini ölçüt olarak kabul ederler? Gel sözcüğünün karşıt anlamlısı hangisidir? 108 ceviz üç kişiye 3 ve 4 ile doğru, 5 ile ters orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor. Buna göre en azceviz alan kişi kaç ceviz almıştır? Günümüzde yaşayan en büyük el yazması kitap arşivi aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır? Hz. Muhammed (sav.), evinin inşası sürecinde aşağıdaki sahabelerden hangisinde misafir olmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir