S:1

Kişinin Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet niyeti ile ramazanın son on gününde ibadete açık olan bir mescitte kalması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Kişinin Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet niyeti ile ramazanın son on gününde ibadete açık olan bir mescitte kalması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "İtikâf" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi sanayiye ham madde sağlamak amacıyla yapılır? 800 gram unun çeyrek kilogramını pastada kullandık. Geriye kalan un kaç gramdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde terim kullanılmamıştır? Elektrik santrallerinde üretilen elektrik yerleşim yerlerine nasıl ulaştırılır? Aşağıdakilerden hangisi ses şiddetini değiştiren araçlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisidir? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi yapı bakımından farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşı sırasında savaştığı cepheler arasında yer almaz? Aşağıda verilen ifadeleden hangisinin tam sayı işareti diğerlerinden farklıdır? İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Bunlar Allahtan başka bir ilah bulunmadığını ve Hz. Muhammedin Allahın elçisi olduğunu kabul etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve oruç tutmaktır. (Hadisi-şerif)İslamın şartları olarak bilinen bu hadisi-şerifte aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi hangi eserimizdir? Çiftçi İsmail Amca, tohumunu tarlaya ekmiştir.Toprağa ekilen tohumların filizlenmesi için aşağıdakilerden hangisi beklenmez? 4 kalemim var, annem bana bir miktar kalem verince iki deste kalemim oluyor. Annemin verdiği kalem sayısı kaçtır? (I) Köyde dedemin keçileri, tavukları ve birkaç ineği bulunuyordu. (II) Burada minicik oğlaklara elimle kepek yedirmek çok hoşuma giderdi. (III) Ninemle küçük evin arkasındaki bahçeye giderdik sık sık. (IV) Ninem fideleri çapalardı, ben ağaçların altında oynardım.Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hareket halindeki bir cismi durdurmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Dünyamızın kaçta kaçı sularla kaplıdır? Yeni atanan Salim Öğretmen dersine girdiği bazı sınıflarda öğrencilerinin ilgisini toplarken zorlanmakta ve sınıf yönetimi sorunları yaşamaktadır.Bu sorunların azaltılabilmesi için Salim Öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması çağdaş eğitim anlayışına uygun değildir? 3070+1821=?Yukarıda verilen toplama işleminin sonucu kaçtır? Osmanlı Devletinin kuruluş dönemiyle ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aralarında asal olan a ve b sayılarının oranı 5/7 ‘dir. a+b işleminin sonucu kaç olabilir? Uzlaşı sürecinde öncelikler herkesin görüşlerini açıklamasına izin verilmelidir. Aşağıdakilerden hangisinin de uzlaşıdan söz edilemez? Her ülkenin bir marşı vardır. Bizim milli marşımız hangisidir? Aşağıda verilen maddelerden hangisine idrarda rastlanması kişinin şeker hastası olduğunu kanıtlar? Putperest bir kavme gönderildi. Yıllarca onları Allaha uymaya çağırdı. Kendi eşi ve oğlu da inanmamıştı. Bunun üzerine bir gemi yapıp kendine inananları tufandan kurtarmaya çalıştı. Anlattığımız bu peygamber hangisidir? İslam ordusunun ilk düzenli savaşı hangisidir? I. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmekII. Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmekIII. Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmekIV. Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yukarıdakilerden hangileri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görevlerindendir? İbadet, insanı Allaha yaklaştıran en güzel vasıtadır. Allah ile iletişim kur- manın bir yoludur. Bu sayede insanın Allah katındaki değeri yükselir. İbadet kişiyi rahatlatır, huzura sevk eder. Böylece kişi ile Allah arasında güçlü bir bağ oluşur.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu türk siyasi birliğinin bozulmasına sebep olan savaş hangisidir? 1256 + 2541 işleminin tahmini sonucunu sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak bulan Ali işlemin sonucunu gerçek işlemle karşılaştırırsa nasıl bir yorum yapar? Çukurova bayramlığın giyerkenÇıplaklığın üzerinden soyarkenŞubat ayı kış yelini kovarkenCennet demek sana yakışır dağlar.Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır. Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesindeki mesajlardan değildir? Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşamış aşağıdaki âlimlerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı yapmıştır? Aşağıda verilenlerden hangisinin çıkardığı ses doğal ses kaynağına örnek değildir? Sivas Kongresi'nde yurdun çeşitli bölgelerinde ku­rulan millî cemiyetlerin, Anadolu ve Rumeli Müda-faa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi ka­rarlaştırılmıştır. Bu karar, aşağıdaki amaçlardan hangisini ger­çekleştirmeye yöneliktir? İlke Duru, yarın ayın 30u diyor. Dün ayın kaçıydı? Ayağını sıcak tut ( ) başını serin ( ) gönlünü ferah tut ( ) düşünme derin ( )Bu cümlede ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Sav ne demektir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazılışı yanlıştır? Benim yaşım 25dir. Babam benden 25 yaş büyüktür. 9 yıl sonra yaşlarımızın toplamı kaç olur? Milli Eğitim Bakanlığı izin yönergesine göre; Memura, zorunluluk halinde ve memurun gelecek yıl kullanacağı yıllık izninden düşülmesi şartıyla ikinci defa kaç gün mazeret izni verilebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir