S:1

Hz. Peygamberin bizzat katılarak sevk, komuta ve idare ettiği askeri harekâtlara ne ad verilir?

Hz. Peygamberin bizzat katılarak sevk, komuta ve idare ettiği askeri harekâtlara ne ad verilir? sorunun cevabı "Gazve" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aslında somut olan bazı adlar tümcede soyut anlam kazanırlar.Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya bir örnek vardır? Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-.............. yevme ............ hisâbRabbenağfirli duasında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? Tolga, 6 farklı pantolon, 4 farklı gömlek ve 3 farklı süveteri kaç farklı şekilde giyebilir? Canlılarda D vitamini oluşmasını hızlandıran, bakterilerin yok edilmesinde, dezenfekte de ve kokuşmanın önlenmesinde kullanılan ışınlar aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlüyle başlayan bir ek aldığında sonundaki sert ünsüz yumuşar? Teyzemin ve halamın eşine................. çocuklarına.....................denir.Yukarıda boş bırakılan alanlara sırasıyla hangileri gelir? Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman etmenin insana sağladığı özelliklerdenbiri değildir? MEB Aday memurlarının yetiştirilmelerine ilişkin Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve uygulamalı eğitim devrelerinin her birinde başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar görevlerine son vermeyi gerektiren sebepler de belirtilerek Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca en geç kaç ay içinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı'na bildirir? Avrupada var olan;I- PolonyaII- MacaristanIII- FransaIV- BulgaristanV- Romanyadevletlerinden hangileri Türk soylu halklar tarafından kurulmuştur? Endüstri kuruluşları ülkelerin gelişmelerindeki önemli faktörlerden biridir.Aşağıda verilen ülke ve bu ülkedeki endüstri türüne bakıldığında hangisinin ülke gelişimindeki rolünün en azolduğu söylenebilir? • Üzerinde insan ve diğer canlılar yaşar.• Kaya ve topraktan oluşur.• Ateş küreyi dıştan sarar.Özellikleri verilen Dünya katmanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ses teknolojisi ile ilgili araçlardan hangisinin kullanım zamanı diğerlerinden daha öncedir? Siyasi partilerin demokratik yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ve devletin demokratik olduğunu belirten ilk anayasamız aşağıdakilerden hangisidir? Whenever I need help for my homework, Emin always helps me. He is my buddy because he is - - - - . Taşların farklı renklerde oluşunun nedeni nedir? Ülkemizle ilgili bir karar alınırken bütün insanların bir araya gelerek ortak karar almaları mümkün değildir. Halk bunu kimin aracılığıyla yapar? Aşağıdaki ayetlerden hangisi kul hakkı ile ilgili değildir? 4n - 3 cebirsel ifadesinin n = 4 için değeri kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi empirizmin açıklamasıdır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olarak verilen sözcüklerden hangisi soyut bir kavramı anlatır? Havadameydana gelen ısınma,soğuma,rüzgâr,yağış,sisgibideğişimlere ...........................denir. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisidir? "cevap" sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? Bir çiftlikte 148 kaz, kazlardan 249 fazla ördek ,ördeklerden 450 fazla tavuk vardır. Bu çiftlikte toplam kaç hayvan vardır? 96 litrelik zeytinyağı her biri 3 litrelik şişelere doldurulacaktır. Kaç şişeye ihtiyacımız vardır? Ceza mahkemelerinde sanığın yüklenen suçu işlemediği ya da fiilin suç olmadığı anlaşıldığında mahkemenin verdiği karara ne denilmektedir? Türk Kazak Üniversitesi kim kurmuştur? Meridyen ve paralellerle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır? Merhaba arkadaşlar. Benim adım Selim. Biz köyde yaşıyoruz.Köyümüz şipşirin bir köydür.İnsanları çok çalışkandır. Leylekler ilkbaharda köyümüze gelir.Dedem onlara yuva yapar. Bazı yaramaz çocuklar leyleklere taş atarlar.Çocuklar onlara taş attığı için leylekler çok üzülür.Leyleklerin çok uzun bacakları ve gagaları var. Onlar kurbağa, solucan hatta yılan bile yerler. Leylekler köye ne zaman geliyormuş? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara ( D ), yanlış olanlara ( Y ) harfi koyunuz. ( ) Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebiliriz.( ) Hak ve özgürlükler yasalarla güvence altına alınmıştır.( ) Toplumsal düzeni sağlayan ahlak, görgü, örf ve adetler gibi kurallar yazılı kurallardır.( ) Sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerler, hak ve özgürlüklerin doğru kullanımını kolaylaştırır.( ) Kuralların olmadığı toplumlar, diğer toplumlara göre daha güvenlidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? Aşağıdaki kelimelerin hangisi 4 hecelidir? Zenginle, iş başında olanla, herkes dostluk kurar. Çünkü orada çıkar söz konusudur. Zengin dost bir gün yoksul düşer; işler sarpa sarar; işte o zaman onun çevresinde pek kimse göremezsiniz. Hepsi onu yoksulluğuyla baş başa bırakmıştır bile.Parçada anlatılmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisinde belirtilmektedir? Eylülün 20 kalemi vardı. Eylül 6 kalemi kullandı. Eylülün kullanmadığı kaç kalem kalmıştır? Bir kutuda 20 mavi top vardır. Sarı toplar, mavi toplardan 6 eksiktir. Kutuda kaç sarı top vardır? Divanı-ı Hümayunun görevlilerinden olup;Padişahın mutlak vekilidir.Padişahın mührünü taşır.Yukarıdaki görevleri anlatılan Divan üyesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat yoktur? 306 sayısının 10/17' si kaçtır? Duyu organımızdan hangisi görmemizi sağlar? Bilgisayarımıza virüs bulaşmaması için hangisi yapılmamalıdır? İlk Türk devletlerinde devletin iki bölüm hâlinde yönetilmesine ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir