S:1

Hak ile batılı açıkça ortaya koymasından dolayı Faruk unvanını alan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

Hak ile batılı açıkça ortaya koymasından dolayı Faruk unvanını alan sahabe aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Hz. Ömer" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Hangi kelimenin yazımı yanlıştır? Travelling by plane is - - - - way to reach your destination. Aşağıdaki örf ve adetlerden hangisi İslam dinince hoş görülmez? Fransız İhtilalinin ortaya çıkardığı fikirlerden etkilenerek dağılan devletlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünmek ve davranmaktırAçıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?. Aşağıdaki kelimelerden hangisi dört hecelidir? Cerenin 2 deste boya kalemi, 1 düzine de kurşun kalemi vardır.Cerenin toplam kalem sayısı için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? 98den önce gelen tek doğal sayı hangisidir? Çok yorucu bir gündü. O gün matematik dersinde 1 2kesirleri işlemiştik. Epeyce kafa patlattığımız3için daralmıştık. 4Bu parçada numaralanmış sözcükler için aşağıda- kilerden hangisi söylenemez? Küçükağrı Dağı hangi ilimizdedir? (I) Yatağımdan doğruldum ve çatlamış dudaklarımı dilimle ıslattım. (II) Masadan, içi yarısına kadar dolu bardağı alıp üç dört yudum su içtim. (III) Pencereden sızan gün ışığı içimi mutlulukla doldurdu. (IV) Dudaklarımdaki gülümseme tüm yüzüme yayıldı.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı tür fiilimsi kullanılmıştır? Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal." dizesindeki "hilal" sözcüğü ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir? Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır? Hava olaylarını önceden bilmek bize ne kazandırır? Peygamberimiz Hz. Hatice ile evlendiğinde ......yaşındaydı. Hz. Hatice Kureyşin........... kolundan, ..............kızıdır. Peygamberimiz Hz. Haticenin kervanını .................götürmüştür. Yukarıdaki boş yerlere sırasıylaaşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I used to - - - - bed early when I was a child. ‘Ege Bölgesinde güzel bir sahil kasabasında yaşıyordum hastalığım çok ilerlemişti. Bu yüzden kasabadan ayrılıp İzmire yerleşmek zorunda kaldım. diyen birisi için göç etmesinde İzmirin hangi özelliği etkili olmuştur? "Onu görmeye gittim fakat evde bulamadım." cümlesinde noktalı virgül (;) hangi sözcükten sonra konulmalıdır? Allah (c.c.) tarafından gönderilen ilahi kitapların bir kısmı özgünlüğünü koruyamamış ve insanlar tarafından değiştirilmiştir. Günümüze aslı değiştirilmeden ulaşan tek ilahi kitap hangisidir? Sesin şiddetini artırmak ve sesimizi daha uzaklara duyurmak için aşağıda verilenaraçlardan hangisini kullanırız? Aşağıdakilerden hangisi çok zengin ham madde kaynaklarına sahip olmalarına rağmen Afrika ülkelerinin ekonomik ve diğer alanlarda geri kalmasının nedenlerinden biri değildir? Hangi cümlede kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Allâhu lâ ilâhe illâ hû. El hayyül kayyûm.Yukarıda verilen Ayetel Kürsinin ilk cümlelerinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? I. Su ve yoğurt= AyranII. Limon, su ve şeker= LimonataIII. Zeytinyağı ve su= Yağlı suIV. Şeker ve süt= Şekerli sütNumaralandırılmış karışımlardan hangisine baktığımızda karışımı oluşturan maddeleri ayrı ayrı görebiliriz? Aşağıdaki kelimeler bir grup oluşturursa hangisi grup dışında kalır? Aşağıdakilerden hangisi, yolculuklarda emniyet kemeri takmanın yararlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkelerinden değildir? Ateş küre sıcak ve akışkan bir yapıya sahiptir. Ateş kürede bulunan magma bazen yer yüzüne çıkabilir. Magmanın yer yüzüne çıktığı noktalara ................denir. Yukarıda verilen paragrafta noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Mehmet Amca emekliliğin ardından köyüne dönmüş bağ bahçe işleriyle uğraşmaktaydı. Eşi öleli 3 yıl olmuştu. Onun özlemi bir taraftan, uzak şehirdeki evlat ve torunlarının özlemi bir taraftan sanki arada kalbini cendereye alıyordu.Eriksonun tanımladığı Psikososyal Gelişim Dönemlerine göre Mehmet Amcanın içinde bulunduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir tek varlığı ifade eder? Şoförlerin araç kullanabilmesi için gerekli olan belgeye ne ad verilir? Kuranın temel niteliklerinden biri olan açıklayıcı, aydınlatıcı anlamlarında kullanılan ve kelime anlamı olarak bildirmek, anlatmak, açıkça söylemek anlamlarına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir? The questions were - - - - difficult- - - - I couldnt answer them. Emeviler döneminde görülen gelişmelerden hangisi Dört Halife Döneminde görülmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi, iyi bir bilim insanının özelliği değildir? (1) Nasrettin Hocanın fıkraları gülüp geçilecek boş sözler değildir. (2) Üzerinde uzun uzun düşünülecek, dersler çıkarılacak; öğretici, eğitici gereçlerdir. (3) Her şeyi ile Anadolu insanını anlattığı için halkımız tarafından sevilmiş ve benimsenmiştir. (4) Bu fıkralarda geçen kuşa benzemek, tabanları kaldırmak, ipe un sermek... gibi birçok söz de deyimleşmiştir. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi dinin mimari üzerindeki etkisiyle ilgili değildir? 8,4,9,0 sayılarından elde edilecek en büyük çift sayı ile en küçük tek sayının farkı kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi ailedeki iş bölümüne örnek olarak verilemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir