S:1

Fıkıh meselelerinin çözümünde belli bir usul belirleyen ve bunu sistemleştiren ilk âlim aşağıdakilerden hangisidir?

Fıkıh meselelerinin çözümünde belli bir usul belirleyen ve bunu sistemleştiren ilk âlim aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Ebu Hanife " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
“Çiçekler açmaya başladı.” Cümlesinde fiil olan kelime hangisidir? Bir işi aynı nitelikteki 4 kadın işçi 25 günde, aynı nitelikteki 3 erkek işçi ise 50 günde bitiriyor.Buna göre bu işçilerden 2 kadın ve 2 erkek işçi aynı işi birlikte kaç günde bitirir? 40:10.2 işleminin sonucu kaçtır? Bir aile, tonu 1500 TL olan kömürden 1 yıl boyunca 1 ton 300 kg harcamıştır.Bu ailenin yıllık kömür maliyeti kaç TL dir? “........... bulundukları ortama yayılır.”Yukarıdaki cümlede noktalı yere hangi sözcük yazılmalıdır? I. İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.II.Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.III.İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.IV. Maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerinden “fırsat ve imkân eşitliği” ile ilgili hükümlerdendir? Bir konveks çokgenin dış açılarından iki tanesi 34° ve 26° dir. Bu çokgenin diğer dış açıları birbirine eşit ve 15° olduğuna göre bu çokgen kaç kenarlıdır? Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimleri oluşturan bilim dallarından değildir? Buradaki arazinin yüzeyi, kuruyan bir elmanın üzerindeki kırışıklıklar gibiydi.Bu cümlede aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurulmuştur? Aşağıdaki kelimelerin hangisi doğru hecelenmiştir? En yakın onluğa yuvarlandığında 70 olan en büyük sayı kaçtır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir ek almıştır? “Bazen insan içine çıkmak istemem.” cümlesinde altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Aşağıdaki sayılardan hangisi 79 sayısından küçüktür? Zeugma Mozaik Müzesi hangi şehrimizdedir? Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler’in ortak özelliği değildir? Uygun koşullarda bir bakteri 20 dk’da bir bölünür. Bu durum sadece 6 saat boyunca gerçekleşseydi yaklaşık 500.000 bakterinin oluştuğu görülürdü.Ama bu hızlı artışı engelleyici bazı durumlar söz konusudur.Buna göre;I. Su ve besin yetersizliğiII. Ortamda biriken kimyasal maddelerIII. Ortamın pH değeriverilenlerden hangileri bakterilerin hızlı artışını engelleyen durumlardandır? 1) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak,görev mahallini terk etmek.2) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak.3) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak.4) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre Uyarma cezası aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? Arabalar için olan trafik ışıklarında hangi renk ışık yoktur? Bir bölme işleminde bölünen ve bölenin toplamı 170'tir. Bölüm 9 ise bölünen kaçtır? Diğer hukuk kurallarının Anayasa metnine uygun olması kuralına ne denir?  Peygamberimize hakaretler eden Ebu Cehili cezalandıran ve Müslüman olan, Efendimizin amcasının adı nedir? “Şanı yüce” anlamında, Allah’a saygı ve tazim için söylenen ifade aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzün bir parçası değildir? İki mıknatısın birbirini itmesini istiyorsak …………………. kutuplarını birleştirmeye çalışırız.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki isimlerden hangisi cümle içinde büyük harfle yazılmalıdır? “Hasan (  ) dolaptan su getirir misin (  )” cümlesinde yay ayraçla (  ) ayrılan yerlere hangi noktalama işaretleri konmalıdır? Bir hücrenin mayoz bölünmesi sırasında gözlenen;I. Tetrat oluşmasıII. Sinapsis görülmesiIII. Cross-over’ın meydana gelmesiIV. Homolog kromozomların ayrılmasıolayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? “Bir ağaçta 8 kuş vardı. 3 tanesi uçtu. Ağaçta kaç kuş kaldı?” Probleminin  çözümü aşağıdaki işlemlerden hangisidir? Karasal biyomların sınıflandırılmasındaki en büyük etken iklim özellikleridir.Aşağıda verilen karasal biyomlardan hangisi daha sıcak bir iklimde görülür? Mustafa Kemal ve Türk askerinin kahramanca mücadelesiyle; Anafartalar, Conkbayırı ve Arıburnu’nda büyük zaferler kazandığı cephe aşağıdakilerden hangisidir? Ayşe, odada çalmakta olan radyonun sesini açtığında odanın tavanında asılı olan balonun titreşmeye başladığını fark ediyor.Ayşe bu olayı,I.Ses dalgaları enerji taşır.II.Sesin sürati yayıldığı ortama göre değişir.III.Ses enerjisi başka bir enerji türüne dönüşebilir.yargılarından hangileri ile açıklar? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden değildir?  İlk Türk Devletlerinin sanat eserlerini taşınabilir malzemelerden yapmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu, diğerlerinden farklıdır? Bir yerin mutlak konumunu belirlemek için aşağıdakilerden hangilerini kullanırız?  Lisa      : I was on a scout camp on my summer holiday.Meg      : Really! Was your sister with you?Lisa      : No, - - - - . Türk tarihinde ilk kez kendilerine ait olan 38 harften oluşan alfabeyi kullanan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi değildir? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha uzun sürede gerçekleşir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir