S:1

Hadis öğretiminin yapıldığı ilk cami aşağıdakilerden hangisidir?

Hadis öğretiminin yapıldığı ilk cami aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Mescid-i Nebevi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Ülkemiz bazı ülkelere ihracat yaptığı gibi, ihtiyaç duyduğu bazı ürünleri de ithal eder.Aşağıdakilerden ülkelerden hangisinin Türkiye ihracatındaki payı diğerlerinden daha azdır?  Ben 34 kilogramım. Ablam benden 6 kilogram daha ağırdır. İkimizin kilosunun toplamı ne kadardır? “Sana öyle güvenmiştim ki” cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konulmalıdır?    Kumbarasına her gün 13 TL atan Sılanur iki hafta sonunda kumbarasındaki paranın 87 lirasını harcıyor. Sılanur’un gerine ne kadar parası kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi münazaraya uygun bir konu olamaz? “Bugün parkta Ali ( ) Ahmet ve Onur( ) la oyun oynadık ( )” cümlesinde parantez içlerine sırası ile hangi noktalama işaretleri konulmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi kaynakların doğru kullanımına uygun davranışlardandır? Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri türlerinden değildir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Millî Eğitim Şûrasının oluşumu ile çalışma usul ve esasları aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? Ay, Dünya ve Güneş’in büyüklükleri aşağıdakilerden hangisine benzetilebilir?Dünya - Güneş -Ay Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi kullanılmıştır? "Bahçedeki kayısı ağacından yeşil çağlaları koparmıştım." cümlesinde hangi sözcük çağlaların özelliğini bildirir? 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi siyasi haklar ve ödevlerden biridir?  Karasal su ekosistemleri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? Mevlana’nın kafilesi Medine’deki kutsal yerleri de ziyaret ettikten sonra yoluna devam etti. Yarıçöl, yarı volkanik bir arazide haftalarca yürüdüler. Uzun süredir iyi beslenememeleri sağlıklarını olumsuz etkilese de oralarda kalmayıp yollarına devam ettiler. Şubat ayı bitiyordu. Artık gündüzleri uyuyacak, geceleri ilerleyeceklerdi.Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdaki- lerden hangisi doğrudur? 250 doğal sayısının 1/5’ i kaçtır? Aile Haftası ne zaman kutlanır? Aşağıdaki sayılardan hangisi hem 3’e hem de 4’de bölündüğünde 1 kalanını verir? “Can Batman carry a bus?” sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen türlerden bir grup oluşturulduğunda hangisi grup dışında kalır? Şiir, toplumumuzda en çok sevilen sanat dallarındanbiridir. Onun bu denli ilgi gömesinin nedeni, az söcüleçk şy söleme sanatı olmasından kaynaklanıyor.Bu nedenle şir düyasına girmek zordur.Bu metinden aşğıakilerden hangisi çıkarılamaz? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre Devlet memurları aşağıdakilerin hangisine mal bildirimi beyanı vermezler?  Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır? ‘’Hattı Müdafaa Yoktur Sathı Müdafaa Vardır O Satıh da Bütün Vatandır.’’ Atatürk yukarıdaki sözü hangi savaşta söylemiştir? Çevre sorunlarına neden olan,1. Bilinçsiz zirai ilaç kullanımı2. Sanayi atıklarının akarsulara karışması3. Orman yangınları durumlarından hangileri bazı canlı türlerinin yok olmasına ya da tehlike altına girmesine neden olur? Aşağıdaki durumların hangisinde hareketli bir varlıktan söz edilemez? - - - - . it is bad for your eyes.  XI.VI.1983 tarihinde, gün ve ay Romen rakamları ile gösterilmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu tarihten daha sonraki zamanı gösterir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?   Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?   Rakamları farklı sekiz basamaklı en büyük doğal tek doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?  Annem gece dışarıdaki gürültü yüzünden uyuyamamış.Annem hangi duyu organını kullanmıştır? Tasavvufi yorumlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru ve güzel bir davranış değildir?  657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre aday memur yetiştirme biçimlerinden değildir?  Yüce Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek, onun emir ve yasaklarını yerine getirmektir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?  Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi’nde insanlara verilen evrensel mesajlardan biri değildir? Fiyatı aynı olan 3 kitaba 18 TL ödedim. Bir kitabın  fiyatı kaç TL’dir?  İslam’ın “Hayırda yarışın.” emri Müslümanlar arasında aşağıdakilerden hangisini teşvik etmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir