S:1

Beytül-Hikmenin kurulduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Beytül-Hikmenin kurulduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Abbasiler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Hangisi inançla ilgili mezheplerdendir? “Bu Kuran, ayetleri üzerinde düşünsünler ve aklı  olanlar ders alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek kitaptır.'' Ayetine göre Kur’an’ı göndermesindeki asıl amaç   nedir? Hangi atasözünde “ulama” vardır? Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı’na katılan devletlerden biri değildir?   Bölünenin 2550, Bölümün 67 ve kalanın 4 olduğu bir bölme işleminde bölen sayıkaçtır? Sahurun sona erdiği ve orucun başladığı zamana ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi adalet sistemi içinde yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi insanın temel haklara sahip olabilmesi için gerekli olan koşuldur?  Stratejik planlama sürecinde kuruluşun var oluş nedeni öz bir biçimde aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Bir paket bisküvi 150 gram gelmektedir. Buna göre iki düzine paket bisküvi kaç kg ve kaç g gelir? Hızlı hareket eden bir otomobilde yolculuk yaparken yol kenarındaki ağaçlar ve telefon direkleri hızla hareket ediyormuş gibi görünür. Bunun nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? İlköğretim Haftası ne zaman kutlanır?   “Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarını- za mesh edip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın…(Maide suresi, 6. ayet)     ”Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi abdes- tin farzlarından biridir? Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? My elder brother will be working as a lawyer - - - -. Aşağıdaki kelimelerin hangisi terim anlamlıdır? 1/ 400.000 ölçekli haritada 5 cm ile gösterilen bir akarsuyun uzunluğu gerçekte kaç km’dir? My name is Nelson. I am ten years old. I like reading books and playing taboo in my leisure time. My favourite game is dodge ball. I don’t like domino because it is boring. I can draw and paint pictures. It is very enjoyable.Is Nelson interested in Art?  I. Dünya ticaret yollarının değişmesiII. Avusturya ile uzun süren savaşların yapılmasıIII. Tımar sisteminin bozulmasıYukarıda verilen gelişmelerden hangilerinin XVII. yüzyıl Osmanlı ekonomisine zarar verdiği söylenebilir? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına başına D, yanlış olanların Y harfi yazınız.(  ) Toplumuzda her mesleğe ihtiyaç vardır.(   ) Nalbantlık günümüzün aranan mesleğidir. (   ) Sinemaya gitmek sosyal bir ihtiyaçtır. (   ) Ucuz malları kaliteli ise alırım. (   ) Mimarlar, eğitim alanında hizmet verirler. 6 hafta ve 45 gün kaç gün eder? I. İnönü Savaşı dış politikada önemli sonuçlar doğurmuştur. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu durumu destekler? Ayla, marketten 250 mL’lik meyve sularından 8 adet almıştır. Buna göre Ayla kaç L meyve suyu almıştır? Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir? Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerin çevrelerinin uzunluklarını bulunuz?a = 26 cm  b = 17 cm  c = 15 cm İstanbul, ülkemizde nüfusun en sık ve en fazla olduğu ildir.Bunda İstanbul’un hangi özelliğinin etkisi yoktur?  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi ünsüz benzeşmesi kuralına uygundur?  İstanbul, Samsun ve Trabzon şehirlerinin il merkezleri 23 Eylül tarihinde Güneş ışınlarını yaklaşık olarak aynı açı ile almaktadır.Yukarıda verilen bilgiye göre bu şehirlerin il merkezlerinin hangi özellikleri bakımından benzer olması beklenir? Kalabalık kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Ayrıt uzunlukları 8 cm, 4 cm ve 6 cm olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetrekaredir?  Eş sesli kelimelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki  cümlelerin hangisinde virgül (,) farklı bir görevde kullanılmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) yoktur? 1 kilogram 750 gramdan kaç gr fazladır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konmalıdır?  İhlas suresinde Allah ile ilgili aşağıda konuların hangisine değinilmemiştir? Sosyal bilgiler dersi, öğrencilere toplumsal kişilik kazandırmayı amaçlamaktadır.Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal kişilik kazanmış insanlardan beklenebilecek bir davranış değildir? Sirke ve turşu üretiminde rol oynayan mantar çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazımında dikkatedilmesi gereken kurallarından  biri değildir? (I) Eskiden ince çarıklı, sarı yazmalı kadınlar sırtlarında küfeleriyle köylerinden pazara inerlerdi. (II) “Evlerimize eli boş dönmeyelim, üç kuruş para kazanalım.” diye akşama kadar didinirlerdi. (III) Cide’de eskiden olduğu gibi büyük pazar, cuma günleri kuruluyor fakat sarı yazmalı kadınlar dolaşmıyor artık pazarlarda. (IV) Şimdi o geleneksel pazar yerleri Cide’de artık yok.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir