S:1

Allah‟tan aldıkları mesajları insanlara iletmekle görevli olan elçilere ne ad verilir?

Allah‟tan aldıkları mesajları insanlara iletmekle görevli olan elçilere ne ad verilir? sorunun cevabı "Peygamber" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
“Yandaki tahta parçası katı haldedir, çünkü........” cümlesi aşağıdakilerden   hangisi ile tamamlanır?  Divan Edebiyatı ile Tanzimat Edebiyatı’nın karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Eric : What is the problem?Robert: I can’t listen to music because I’m having problems with my - - - - .  Aşağıdaki kurumlardan hangisi Atatürk tarafından kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı donanmasının başarıları arasında sayılamaz? Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığını temsil etmez? Yarısı 8 olan sayının 3 eksiği kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi trafiğin güvenliğini sağlamakla görevli kişilerdir?  Okul çantasını hazırlayan Bora, aşağıdakilerin hangisine bakarak hazırlamalıdır? İnce ince minareden ezanınYanık yanık türkü söyler ozanınGenç ihtiyar, çoluk çocuk kızanınTürklük yurdu, mertlik yurdu Türkiye'mDörtlükte aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Dörtlükte aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?   Bir yargıyı karşılaştırma ile ifade eden önermeler karşılaştırmalı bileşik önermedir.Aşağıdaki önermelerden hangisi, karşılaştırmalı bileşik bir önermedir? Bilinçli tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Ülkemizde 2000 yılında yaklaşık 5,5 milyon olan 65 yaş ve üzeri nüfusun 2050’ye kadar 17 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu durum ülkemiz nüfusunun yaşlanması ve ülke ekonomisine daha fazla maliyet eklenmesi anlamına gelecektir.Aşağıdakilerden hangisi bu soruna çözüm olacak uygulamalar arasında yer almaz? Göz sağlığının korunması ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? • Dede Korkut Hikâyeleri destan özelliği taşıyan on iki hikâyeden oluşur.•  Kerem ile Aslı, dinî halk hikâyelerine örnektir.•  Mesnevi divan edebiyatında çağdaş hikâye ve romanın yerini tutmuştur.Yukarıdaki cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Batılı  ülkelerde  bir  kişi  için  “Türk olmuş” denildiği zaman aslında o kişi için aşağıdakilerden hangisi  söylenmek  istenmektedir? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?  Hücrelerde besinler parçalanarak enerji elde edilir.Bu olayI.  Bir hücreli canlılarII.  HayvanlarIII.  Bitkilergruplarından hangilerinde gerçekleştirilir? • Çok yönlü bir bilgindir. Matematik, astronomi, tıp, trigonometri, fizik, doğabilim, eczacılık, sos- yoloji, tarih, coğrafya, felsefe, dinler tarihi, filoloji gibi birçok alanda 100’den fazla eser vermiştir.•   Gazneli Mahmut’un Hint seferlerine katılan biliminsanını Gazneli Mahmut, “Sarayımın en değerli hazinesi” diye övmüştür.•   Gazneli Sultan Mesut’a sunduğu “El-Kanun-ül Mesudi”adlı eseri astronomi alanındaki en önemli yapıtıdır.•   1973 yılında doğumunun 1000. yıldönümü ol-ması nedeniyle UNESCO’nun öncülüğünde tüm dünyada anılmıştır.Hakkında kısa bilgi verilen Türk - İslam bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümledeki eylem farklı bir zamanda gerçekleşmiştir? Ali ve arkadaşları ödevleri için araştırma yapmak üzere bir araya geldiler. Ödevlerini hazırlarken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdırlar? Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi roman ve hikayenin ortak özelliğidir?   İşletmenin bir dönemine ait bazı veriler aşağıdaki gibidir.(TL)Birikmiş Amortismanlar 240.000Yasal Yedekler 55.000Kıdem Tazminatı Karşılığı 65.000Geçmiş Yıllar Kârları 195.000Ödenmemiş Sermaye 280.000Özel Fonlar 75.000Banka Kredileri 450.000Sermaye 2.000.000Dönem Net Zararı 45.000Ortaklara Borçlar 120.000Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin KârYedeklerinin toplamı kaç TL’dir?  Belediyelerin kuruluş amaçları ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi doğrudur? Tanesini 3 liraya aldığı kitabın tanesini 5 liraya satan Salim 12 kitap satınca kaç lira kar elde eder? Aşağıdakilerden hangisi suyun katı hali değildir? “Tekliflerinizi bekliyorum.” cümlesinde “tekliflerinizi” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede büyük ünlü uyumuna aykırı sözcük vardır? • Divan edebiyatında, kişilerin biyografisini çeşitli yönleriyle ele alan eserlerdir.•  Bugünkü edebiyat tarihlerinin ve şiir antolojilerinin yerini tutmaktadır.•  Türk edebiyatındaki ilk şairler tezkiresi, Çağatay şairi Ali Şîr Nevâî’nin yazdığı Mecâlisü’n-Nefâis’tir.“Tezkire” ile ilgili verilen bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? 25 Şubat 1935 tarihinde babası Başkonsolos Nüzhet Haşim Sinanoğlu’nun görevli bulun- duğu İtalya’nın Bari şehrinde doğdu. Annesi Rüveyda Hanım’dır. Dünyaca ünlü “Türk Aynştayn’ı” lakaplı bilim insanı, Türkçe sev- dalısı, TDK bilim terimleri üreticilerinden Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu 20 Nisan 2015 Pazartesi sabahı hayata gözlerini yumdu. Arapça, Farsça, Almanca gibi diller yapısına göre hangi dil ailesine dâhildir? “2 ay + 3 hafta + 13 gün” toplam kaç gün eder?(Bir ayı 30 gün olarak düşününüz.) Soğukta üşüyen bir köpek yavrusunu eve götürmeyi …………duygusunun sonucudur? Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez?  “Sorun” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir ? Peygamberlere vahiy getirmekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir? 6 bütün pizza kaç yarım pizza eder? Doğa, bahar mevsimine girerken yeniden uyanışını filizlenerek, çiçek açarak sergiliyor. Hayata bir tazelik ve dinçlik getiriyor. Doğa böylesine uyanırken insanların önemli bir çoğunluğu bu dönemlerde - - - -.Bu metin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa olumsuz bir durumdan söz edilmiş olur? Ortalık mahşer yeri gibiydi. Fırtına, ağaçların dallarını kırıyor, önüne kattığı hayvanların ise sadece bağırtıları ulaşıyordu bize. Islanmıştık ve üşüyorduk. Yukarıdaki paragrafta hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir?   Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir