S:1

Aşağıdaki sure eşleştirmelerinden hangisinde en uzun ve en kısa sure doğru olarak verilmiştir?

Aşağıdaki sure eşleştirmelerinden hangisinde en uzun ve en kısa sure doğru olarak verilmiştir? sorunun cevabı "Bakara-Kevser" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Milli Eğitim Bakanlığı izin yönergesine göre; Memura verilecek yıllık izin süresinin hesabında aşağıdaki sürelerin hangisi dikkate alınır?  Aşağıdakilerden hangisi uygun ders çalışma ortamı sağlayabilmek için yapılması gerekenlerden değildir? 643 < ……. Noktalı yere yazılacak en küçük sayıyı hangi onluğa yuvarlarız? Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın dünyaya bakışı ile ilgili görüşünü yansıtmaz? • Edip Ahmet Yükneki tarafındanXII. yüzyılda yazılmıştır.•   Eser Allah’a, Peygamber’e ve Dört Halife’ye sunulan övgü ile başlar.•   Dinî - tasavvufi bir ahlak kitabı niteliği taşır.Özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Selamlaşırken avuç içlerini birleştiren ve Baş parmaklarını çenelerine doğru yaklaştıran ülke halkı hangisidir? Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı’na hangi askeri rütbe ile katılmıştır? Dört yüz yetmiş dokuz bin beş yüz otuz iki sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Arabasız yolları( ) susuz nehirleri ve ağaçsız dağları olan yer neresidir( ) Bu cümlede ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Aşağıdaki dört büyük Peygamber ve kendisine gönderilen kitapla ilgili eşlemelerden hangisi yanlıştır ?  ……… uygulayarak cisimlerin yönünü değiştirebiliriz. Cümlesini hangisi ile tamamlayabiliriz. Bir kenarı 15cm olan karenin kenarları %20 artırılırsa, alanı kaç cm2 artar?  Yakın kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Eskiçağda Mısır’ın istilalardan korunmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur ? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Peygamberimizin doğumundan önce gerçekleşen büyük olay hangisidir? Abbasi Devleti, Türklerin askerlik yeteneklerinden faydalandığı gibi savaşçı özelliklerini yitirmemeleri için de bazı önlemler almıştır.Verilenlerden hangileri bu duruma kanıt olarak gösterilebilir? Aşağıdaki verilen ekonomik faaliyetler ve en yoğun yapıldığı bölge eşleştirmeleri, hangi seçenekte doğru yapılmıştır?   Sanayi-     Turizm-       OrmancılıkA) Karadeniz  Akdeniz        MarmaraB) Marmara    Akdeniz        KaradenizC) İç Anadolu  Karadeniz    AkdenizD) Akdeniz      Marmara      Karadeniz Aşağıdaki şekillerden hangisinin köşe sayısı diğerlerinden farklıdır? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, resmî yazıların başlık bölümü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Peygamberlerin sıfatlarından  biridir. “Akıllı  ve  zeki  olmak”  anlamlarına gelir.  Sözü  edilen  bu  sıfat  aşağıdakilerden  hangisidir? ر ( Ra) harfinin okunuşu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur Meslekler, toplumum ihtiyaçlarını karşılamak için vardır. Günümüzde hangi mesleğe ihtiyaç duyulmamaktadır?  ” Ay’ın ……………. etrafında bir tam turunu tamamlama süresi zaman kavramı olarak Ay ile ifade edilir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? “ Çantasında sadece yırtık defteri vardı. “ cümlesinde varlığın özelliğini belirten sözcük aşağıdakilerden hangisidir?  Mevlana “Her birimiz tek kanatlı melekleriz ve bizler ancak birbirimizi kucaklayarak uçabiliriz.” sözüyle, aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamak istemiştir? Aşağıdaki yapılardan hangisi tüm bakterilerde ortak olarak bulunur? “Bir şey ne ise odur, her şey kendisinin aynısıdır’’ özdeşlik ilkesinin tanımıdır. Aşağıdakilerden hangisi özdeşlik ilkesine örnektir? “Bu camı kim kırdı?”Yukarıdaki tümcedeki sözcüklerden hangisinin sesteşi vardır?   “Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zara- rına sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü üstlenmez…”(İsrâ suresi, 15. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetle ilişkili değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, söyleyenin “yorum” u yer almıştır? Aşağıdaki maddelerden hangisi kırılgan bir özelliktedir? Hücrede sayısı genellikle bir tanedir. Tüm hücresel faaliyetlerin yönetimi birada gerçekleştirir.”Yukarıda özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir? Susan  :Have you heard about the latest invention of Turkish scientists?Tom   : No, I haven’t. What is it about?Susan  : It is a new smart infrared fog-vision camera for airplanes.Tom   : - - - - ?Susan  : It helps pilots see clearly in foggy days. "Dört yüz üç milyon otuz üç bin dört yüz otuz" sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?  "Bir ürünün ne zamana kadar kullanılabileceğini gösteren tarih, ürünün.............. ."Cümlesini anlamlı tamamlayan seçenek hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi topluluk karşısında yapılan tartışmalardan değildir?  Aşağıdaki deyimlerin hangisinde sevinme anlamı yoktur?  Kur’an-ı Kerim’in ilk ve en son sureleri hangisidir?  Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler genellikle “geçim türü” tarımsal faaliyetler yaparlarken gelişmiş ülkelerde ise daha çok ticari amaçlı tarımsal faaliyetler yapılmaktadır.Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi daha çok ticari amaçlı tarımsal faaliyetler yapmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir