S:1

Kurân-ı Kerim, Hz. Muhammed (sav) 40 yaşında iken vahyedilmeye başlanmıştır. Bu olay nerede gerçekleşmiştir?

Kurân-ı Kerim, Hz. Muhammed (sav) 40 yaşında iken vahyedilmeye başlanmıştır. Bu olay nerede gerçekleşmiştir? sorunun cevabı "Mekke- Hira Mağarası" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
“De ki, Şüphesiz benim Namazım, İbadetlerim, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi olan içindir” Yukarıdaki Ayeti Kerime ile bizlere kazandırılmak istenen temel davranış hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi tarihî mekândır?  Bir öğrenci evinden okuluna varmak için 98 m yol yürümüştür. Daha gideceği 30 m yol kaldığına göre evi ile okulu arasındaki uzaklık kaç metredir? 4 saatte 200 km yol giden bir aracın aldığı yolun geçen süreye oranı aşağıdakilerden hangisidir? Masa+Kalem+203+Araba+Bilgisayar+Tabak+Ayakkabı örnekleri verildiğinde kelimelerin arasındaki ‘’203’’ sayısı hemen dikkat çeker ve diğerlerine göre daha çabuk öğrenilir.Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? “Akşam yemeğine ne yapacaksın?”Yukarıdaki tümcenin zamanı aşağıdakilerden hangisidir? 725 x140 işleminin sonucxunda kaç tane sıfır vardır? XVI. yüzyılda Portekiz’in Basra Körfezi ve Kızıl Denizi ele geçirerek Baharat Yolu’nu tehdit etmesi üzerine Hint Müslümanları Kanuni’den halife olarak kendilerine yardım etmelerini istemişlerdir. Bu bilgi Osmanlı Devleti’nin bölgeye yardımında;I. EkonomikII. DiniIII. Siyasinedenlerinden hangilerini gözettiğini gösterir? 16 yıl sonra 31 yaşında olacağım.Teyzemin yaşı, benim yaşımın 3 katından 14 eksik olduğuna göre ikimizin yaşları toplamı kaçtır? Bir ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi verir. Gelişmiş ülkelerde tarımda çalışan nüfus oranı genellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus oranına göre daha az   olmaktadır.Buna göre;I.  AlmanyaII. HindistanIII. İngiltereIV.  Nijeryaülkelerinden hangi ikisinde tarım sektöründe çalışan nüfus oranı daha fazladır? Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ………………….,onlara yardım eden Medineli Müslümanlara …………..denir.Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir? Normal zekâ düzeyinde zekâ bölümü, aşağıda verilen rakam çiftlerinden hangisi arasında değişiklik gösterir? Aşağıdakilerden hangisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında, unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında yer alır? Marketten 3 düzine yumurta aldım. Yolda 7 tanesi kırıldı. Kaç yumurtam kaldı? Aşağıda çevre kirliliğine karşı alınabilecek üç önlem verilmiştir. Bunlardan hangisi öncelikle hava kirliliğini önlemeye yöneliktir? Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında galip geldiği tek cephe hangisidir? Disiplin cezaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir? 13. ve 14. yüzyıllarda gelişmeye başlayan Oğuz Türkçesi yazı dili ile dinî-tasavvufi olduğu kadar din dışı konularda da ürünler verilmeye başlanmıştır. Anadolu sahasında din dışı konularda şiir yazan ilk Divan Edebiyatı sanatçısıdır. Alaaddin Keykubat adına 20.000 beyitlik “Selçuklu Şehnâmesi” yazdığı bilinen sanatçının bu eseri günümüze ulaşmamıştır. Divan Edebiyatı’nın ilk sanatçısı kabul edilir. Bu parçada edebîkişiliği ile ilgili bilgiler verilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi fotosentezin karbon tutma reaksiyonlarına özel olup ışık reaksiyonları sırasında gerçekleşmez? "Türkiye Cumhuriyeti" cümlesinde kaç tane iki sesli hece vardır? Yolcu treninin birinci vagonunda 15, ikinci vagonunda 22, üçüncü vagonunda 14 yolcu yer alıyor. Trende bir de makinist var. Bu trende toplam kaç kişi vardır? Tüm ototrof canlılarda;I. CO2 özümlemesiII. Klorofil bulundurmaIII. Işık enerjisini kullanmaIV. Kimyasal bağ enerjisini kullanmaverilenlerden hangileri ortak olarak gerçekleşir? Aşağıdakilerden hangisi, Türk İslam bilim insanlarından biri değildir?  Akıl sağlığımızı korumak ; kendimize karşı sorumluluklarımızdandır. İslam dini de akıl sağlığının korunmasına önem vermiş, bunun için önlemler almıştır. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin akıl sağlığımızın korunması için aldığı önlemlerden sayılamaz? 365 X 19 = ?​Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için - - - - pozisyonu verilir.Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Besinleri hangi kaynaklardan elde ederiz? 0 – (-12) işleminin sonucu kaçtır? Ay’ın görünümlerini tamamlaması kaç gün sürer? Aşağıdakilerden hangisi sigaranın zararları arasında gösterilemez? Besmelenin anlamı nedir? Oturduğumuz binanın her katında 4 daire vardır. Bina 7 katlı olduğuna göre binamızda toplam kaç daire vardır? “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında yüz dane olmak üzere, yedi başak veren danenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir.Allah’ın (lütfu) geniştir, (O) bilendir.” (Bakara suresi, 261. ayet)Bu ayeti kendisine ilke edinen bir kişide aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması beklenmez?  TBMM açılana kadar bütün yurtta milli mücadeleyi kontrol eden Temsil Heyeti aşağıdakilerden hangisinde oluşturulmuştur? Her işin başında söylenen en kısa dua hangisidir? Hangi isim yalın haldedir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin “Bir Müslüman’ın bir Müslüman’a üç günden fazla küs kalması helal  değildir.”Sözüne uygun olmayan bir davranıştır? Bir yarışma programında, verilen her doğru cevaba + 3 puan, her yanlış cevaba - 2 puan verilmektedir.  Bu yarışmaya katılan Aysun, sorulan 5 sorunun tümünü cevaplamıştır. Yarışma sonunda 10 puan aldığına göre, Aysun kaç soruyu doğru cevaplamıştır? Olgu,doğruluğu ispat edilmiş bilgidir.Aşağıda verilen yargılardan hangisi bir olgudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir