S:1

Su iner yokuşlardan basamak basamak.dizesinde ikileme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Su iner yokuşlardan basamak basamak.dizesinde ikileme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "Zarf" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir ve tek anlamına gelen Allahın isimleri aşağıdakilerden hangileridir? İki veya daha fazla dalganın üstüste binerek dalga katarı ve dalgaların birbirine söndürmesinde düğüm çizgisi oluşmasına aynı zamanda yeni bir dalga şeklinde sonuç vermesine ne ad verilir? Kuran-ı Kerimin ayetleri hangi melek tarafından Peygamberimize iletilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerimizden biri değildir? Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir? Bir karışım 18 cm, masanın boyu 10 karıştır. Buna göre masanın boyu kaç cm olur? Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir? Aşağıda akdeniz anemisi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki görevlilerden hangisi seçimle işbaşına gelen görevlilerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi, kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir? Tekbir ile başlayıp selam ile son bulan, Hz. Peygamberin yapıp öğrettiği belirli bir fiil, söz ve duaları içine alan ibadet türü aşağıdakilerden hangisidir? ‘Türkçede yazılışları ve okunuşları aynı ama anlamları farklı olan sözcüklere sesteş sözcükler denir.Bu tanıma göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyümenin göstergelerinden biridir? Aşağıdakilerin hangisini halk seçmez ? Mevlevi dervişlerinin ney, kudüm, rebap gibi çalgılar ve ilahiler eşliğinde kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin aşağıdakilerden hangisidir? Demir tozu ve kükürt karışımını ayırt etmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmalıdır? Fosil yakıtlarla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Buhar suyun hangi halidir? Karanfilsin bahar gelir açarsın, Her tarafa güzel koku saçarsın, Bülbül gibi gül dalına uçarsın, Ağrımasın senin başın belalım.Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1-Kılık kıyafette yenilik,2-Saat ve ölçülerde yenilik,3-Harflerde yapılan yenilik,Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Atatürk'ün yaptığı yeniliklerdir? Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümlenin bittiğini gösterir? Aşağıdakilerden hangisi 3'ün katlarından değildir? Okul harçlığımızı ilgili cümlelerden hangisi yanlış bir davranıştır? Cebimde 20 liram vardı. Annem 18 lira, babam 10 lira verdi. Kaç liram oldu? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmıştır? Ona belki yüz defa, kıyıya yakın, derin olmayan yerlerde yüz demiştim.cümlesindeki eş sesli (sesteş) sözcük hangisidir? Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır? (5,0,2) rakamlarıyla yazılabilecek en küçük üç basamaklı tek sayı kaçtır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bir otobüste 6 yolcu vardı. Durakta 6 yolcu daha bindi. Otobüste kaç yolcu oldu? Küçük bir çocuk için arabada yolculuk edebileceği en güvenli yer neresidir? I. Kimyasal atıklarII. Tarım ilaçlarıIII. ÇöplerIV. Asit yağmurlarıVerilenlerden hangileri toprak ve tatlı su kaynaklarındaki pHı değiştirerek canlıların yaşamını tehlikeye sokabilir? Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarından değildir? Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre öğrenciler, ilköğretimin 1, 2 ve 3üncü sınıflarında yılda kaç saatten az olmamak üzere öğretmenler kurulunca belirlenen toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar? Microsoft Word programında bir belgeyi yazdırmanın yolu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sıffin Savaşı sonrasında Müslümanlar; Hz. Muaviye taraftarları, Hz. Ali taraftarları ve Hariciler olarak ayrılmışlardır.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın gözlemlenebilen katmanlarından birisi değildir? İlk Çağda İyonyada canlı bir bilim ve kültür yaşamının oluşmasında;I. Toprakların verimli olmasıII. Özgür tartışma ortamının bulunmasıIII. Devletin güçlü bir orduya dayanmasıIV. Ön Asyadan gelen ticaret yollarının sonunda yer alması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? There are - - - - people in İstanbul than in İzmir. En önemli ısı ve ışık kaynağımız aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir