S:1

Sabaha kadar mışıl mışıl uyumuştu.
Cümlesindeki mışıl mışıl ikilemesiyle görev yönünden özdeş olan öğe, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

Sabaha kadar mışıl mışıl uyumuştu.Cümlesindeki mışıl mışıl ikilemesiyle görev yönünden özdeş olan öğe, aşağıdakilerden hangisinde vardır? sorunun cevabı "Anlarla sesimizi yükseltmeden ağır ağır konuştuk." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Atmosfere girerek dünya yüzeyine ulaşabilen meteorlardır.Belirli yörüngelerde dolanan çoğunluğu Mars ve Jüpiter arasında bulunan küçük gökcisimleridirUzaydaki gök cisimlerinden kopan ve başka gök cisimlerinin çekim alanına giren taşlardır.Buna göre hangi gök cismi hakkında bilgi verilmemiştir? İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? Merhaba; Ben Preveze Deniz Savaşında Haçlı donanmasını yenerek Akdeniz hakimiyetinin Osmanlının eline geçmesini sağladım. Uzun yıllar Kaptan-ı Derya olarak Osmanlıya hizmet ettim.Yukarıda kendisi hakkında bilgi veren Türk büyüğü kimdir? O müminler öyle kimselerdir ki eğer kendilerine yeryüzünde bir iktidar verirsek namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, marufu (iyi ve güzel şeyleri) emrederler, münkerden (kötü ve çirkin olan şeylerden) vazgeçirmeye çalışırlar... (Hac suresi, 41. ayet) Bu ayette yöneticilerin sahip olması gereken özelliklerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi basıncı etkileyen faktörler arasında yer almaz? Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz? Bilgisayarda oluşturduğumuz bir belgenin bilgisayarımızı kapattığımızda silinmemesi için ne yapmamız gerekir? Aşağıdakilerden hangisi eylemin şu anda yapıldığını bildiren zamana denir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre devlet memurunun adaylık süresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 24 litre zeytinyağı, 14 tane yarım litrelik, 6 tane 1 litrelik şişelere doldurulmaktadır. Geriye kaç litre zeytinyağı kalır? Peygamberimizin 632 yılında yüz binin üzerinde insana yaptığı konuşmanın adı nedir? Which is a winter month? Yılın belirli günlerinde, dinimizce önemli sayılan Kabe, Arafat ve çevresindeki yerlerin ibadet niyeti ile ziyaret edilmesidir.Tanımı verilen bu ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Bilgisayarların sonuca ulaşabilmek için algıladığı, işlediği, sonuç ürettiği veya daha sonra kullanmak üzere depoladığı her şeye .................denir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Hz. Muhammedin (s.a.v.) doğum yeri vetarihi doğru olarak verilmiştir? I. Geven, üzerlik, çoban yastığı vb. bitkiler bozkır bitki topluluğu içerisindedir.II.Makilerin tahrip edilmesiyle ortaya çıkan bitki topluluklarına savan denir.III. Bozkır, çayır,savan ve tundra ot topluluklarındadır.IV. Çayır topluluklarının insanlar tarafından tahrip edilmesiyle antropojen bozkırlar oluşur.Bitki toplulukları ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi mirac gecesinin hediyelerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi cüz ile ilgili bir bilgi değildir? I- Araçların tescil edilmesiII- Sürücü belgelerinin verilmesiIII- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesiYukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır? Aşağıdakilerden hangisi belediyenin gelir kaynaklarından biri değildir? I- Nüfus yapısıII-İktisadi şartlarıIII-Coğrafya durumuIV- Kamu hizmetlerinin gerekleri5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre Türkiyenin merkezi idare kuruluşu bakımından il ve ilçelere bölünmesinde yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ahiretin aşamalarından biri değildir? 1.Geri dönüşümün çevreye ve ekonomiye faydası vardır2.Geri dönüşümü olan maddelerin üzerinde bu durumu ifade eden bir sembol vardır.3.Farklı ürünlerin geri dönüşümleri farklı yöntemlerle gerçekleşir.Verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Öldükten sonra tekrar dirilmeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Çevre felaketleri, doğal afetler sonucunda meydana gelen deprem, küresel ısınma ve nükleer kazalar meydana gelmektedir. Yaraların sarılması için uluslararası kurumlar yardımlaşırlar.Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlar arasında sayılamaz? Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisinde farklı bir anlam ilişkisi vardır ? Sözlerin en güzeli Allahın kitabı; yolların en doğrusu Hz. Muhammedin yoludur. İşlerin en kötü ve zararlısı, dinden olmadığı hâlde sonradan uydurulup dine eklenenlerdir. Böyle uydurulmuş her şey batıldır, her batıl inanç ise kişiyi doğru yoldan çıkarır. (Hadis-i Şerif) Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılabilecek bir sonuç değildir? Müslüman bir kardeşinin kusurunu örten bir kimsenin Allah hem bu dünyada hem de ahirette ayıplarını örter.Bu hadis ile Müslümanların sakınmaları istenen davranış aşağıdakilerden hangisidir? "Allah'ın her şeyi bilmesi" anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? I. En uygun seçeneğin belirlenmesiII. Probleme ait alt bilgilerin toplanmasıIII. DeğerlendirmeIV.Seçeneklerin oluşturulması ve değerlendirilmesiV. Kararın uygulanmasıVI. Problemin anlaşılmasıVII.Bilgilerin çözümlenmesi ve yorumuYukarıda karışık olarak verilen yönetimde karar sürecine ait işlem basamakları işlem sırasına göre sıralandığında son üç basamağını aşağıdakilerden hangisi oluşturur? Milletimize ve ordumuza armağan edilen milli bayram aşağıdakilerden hangisidir? "t -e -ç -i -a -h" sesleriyle bir kız adı yazmak stiyorum.Hangi seçenekteki ad oluşturabilir? Hangisi, mıknatısın çekme özelliğinden etkilenmez ? Aşağıda verilen maddeler gruplandığında hangisi dışarıda kalır? "Ayrıntıya inmeden kısaca bakmak" anlamına gelen deyim hangisidir? Kureyş suresi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Nüfus cüzdanlarına ne zaman fotoğraf yapıştırılır? Hz. Peygambere gelen ilk vahiy hangisidir? Başkent TUŞBA (Van) olmak üzere kurulan, kaleler ve su kanalları ile ünlü uygarlık hangisidir? Abdesti bozan durumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir