S:1

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır? sorunun cevabı "Düğüm düğüm bir telaşı kucaklıyorlar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
I. Dünya Savaşından sonra, Osmanlı Devletinin durumunu görüşmek ve paylaşma tasarılarını gerçekleştirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır? Peygamberimiz hangi şehirde vefat etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçlar sıralamasında diğerlerinden sonra gelmelidir. Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola fren mesafesi denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir? ........................... zekât, sadaka vb. sayesinde toplumsal dayanışmayı sağlayan, birey olarak sevgi, saygı gibi değerleri kazanmamızda da önemli rol oynayan kültürel bir ögedir.Yukarında boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime eş seslidir? Tanzimat Edebiyatı Dönemi sanatçıları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi manevi temizliğe örnek bir davranıştır? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre bir köyün veya kasabanın başka bir il ve ilçeye bağlanması hangi usul ile yapılır? Halımızın boyu 3 m, eni ise 2 m 45 cm' dir. Boyu eninden ne kadar fazladır? Kutuplardan ekvatora doğru giden bir kişinin kütlesi ve ağırlığı nasıl değişir? Bir cisme hareket yönünde bir kuvvet uygularsak cisim ............................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaklerden hangisi gelmelidir? Aşağıda verilenlerden hangisi simyacılar tarafından keşfedilmiş bir madde değildir? Saat 19.00'da ödevine başlayan Berk, çalışmasını saat 21.00'de bitirdiğine göre kaç dakika ödev yapmıştır? Aşağıdakilerden hangisi kendisine Kutsal Kitap verilen peygamberlerden değildir? Salim 63 sayfalık bir kitabın her gün 3 sayfasını okuyor. Salim kitabı kaç günde bitirir? Aşağıdakilerden hangisi yerine göre isim de olabilir? Lokman Hekime ‟Hastalarımıza ne yedirelim? diye sorduklarında şu cevabı vermiş: Acı söz yedirmeyin de ne yedirirseniz yedirin.Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir ifade vardır? Değeri 180 derece açılara ............ denir.Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir? Bir sözün benzetme amacı güdülmeden başka bir söz yerine kullanılmasına ad aktarması denir.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması vardır? Bir bölgede yaşayan Müslümanların yerine getirmesiyle diğerlerinden sorumluluğun kalktğı namazlara ne ad verilir? Aşağıda verilenlerden hangisi meleklrin özelliklerinden biri değildir? Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi bireysel rehberlik kapsamında verilen hizmetlerdendir? Eşhedü ............ ilâhe illallah ve eşhedü ............ Muhammeden Abduhu ve ResûluhuYukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. Mutluluğu engelleyen şeylerden biri, çok fazla mutluluk beklemektir.II.Mutluluk öyle bir servettir ki bölüşüldükçe çoğalır.III.Bilge ve iyi olmadıkça kimse mutlu olamaz.IV.İnsan en azla yetindiği zaman mutludur.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Aşağıda verilen yemek- yöre eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi öncelikle devletin oluşmasında etkili olmuştur. "Ormanda yabani hayvanlar var." cümlesinde geçen "yabani" kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? It is raining outside so - - - -. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır? Hangi seçenekte bir cümle vardır? Aşağıdaki cümlelerde yer alan deyimlerden hangisinde kavga etmek anlamı vardır? Çay bardağına batırılmış kaşığın kırık gibi görülmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir? Peygamber (s.a.v.)in anne ve babasının isimleri aşağıdakilerden hangisidir? Dedem 76 yaşındadır. Halamın yaşı dedemin yaşının 2/4‘ inden 3 eksiktir. Halam kaç yaşındadır? Tam gölgenin oluşabilmesi için .............................. madde gerekir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi ‘ tasarruf ‘ ile ilgilidir? Allahın sana verdiği ile ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma.Yukarıdaki ayette İslamın hangi özelliği ifade edilmektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir