S:1

Aşağıda verilen kavramlardan hangileri oruç ibadeti ile ilgilidir?

Aşağıda verilen kavramlardan hangileri oruç ibadeti ile ilgilidir? sorunun cevabı "imsak-iftar-sahur" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi anlatılanların, konuşulanların ana sınırlarını belirtme, bir hikâyenin bütünü veya bir parçasını kısaltma, bir paragrafın, bir gazete veya fikir yazısının ana fikrinin çıkarılmasıdır?  Yakın bir zamana kadar ilk Osmanlı parasını Orhan Bey’in bastırmış olduğu kabul edilirken, yapılan araş-tırmalar ilk Osmanlı parasını Osman Beyin bastırdığını ortaya çıkarmıştır.Bu bilgilere göre tarih araştırmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Aşağıda verilen cümlenin “passive” (edilgen) hâlini işaretleyiniz.“They are repairing the car.” Aşağıdakilerden hangisi canlı ve cansız varlıkların ortak özelliklerinden değildir ?  Our brain has two hemispheres. Our leftbrain is responsible for logical processes.Left brained people prefer studying sitting up.When they read, they look for pieces. Ourleft brain analyses things, takes pieces andarranges them. Left brained students canexpress themselves and facts.Right brained students know their feelings butcan not express them in words. They havetalent in music. Creative writing may be a goodactivity for a right brained student but it isn’t fora left brained one.“........................ prefer studying lyingdown.” cümlesini tamamlayan seçenekhangisidir?  “Sınıfta düşüncelerini beğenmesek de herkes istediğini söylemekte serbesttir” Böyle düşünen biri neyi savunuyordur?  I. DilimizII.   BayrağımızIII.   Tarihi eserlerimizYukarıdakilerden hangileri ulusal egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizdendir? Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kanıksama” anlamı vardır?     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgulu öğe zarf tümlecidir?  Eski yıllarda Hintlilerin Dünya’nın şekli ile ilgili görüşü hangisidir? “De ki: Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.” (Kehf suresi, 29. ayet)“Sen öğüt ver! Çünkü sen sadece bir uyarıcısın. Onlara zor kullanacak değilsin.” (Ğaşiye suresi, 21-22. ayet)Bu ayetlerle aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisi vurgulanmıştır? 5 kg şekerin yarım kg’ı satılmıştır. Geriye kaç g şeker kalmıştır? Ortaçağ Avrupa’sında Kilise tarafından her şeyin din kuralları ile açıklandığı skolastik düşünce hakimdir. Kiliseye aykırı bir görüş öne sürmek suçtur. Bu sebepten ötürü bir çok bilim adamı engizisyon mahkemelerinde yargılanarak cezalandırılmıştır. Skolastik düşünce Rönesans hareketi ile birlikte yıkılmıştır.Bu bilgilere göre Rönesans hareketinden sonra Avrupa’da aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez? Selamlaşmak aramızdaki .......................arttırır.Seçeneklerden hangisinin boşluğa gelmesi uygun değildir? Bilim, sanat ve edebiyat alanında ortaya konulan eserler aşağıdaki temel haklardan hangisiyle ilgilidir? Aşağıda, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında Anadolu’da işgale uğrayan bazı yerlerle işgal eden devletler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Geçmiş tarihimiz ile ilgili resim - bilgi - belgelerin bulunduğu, tarihimizi öğrendiğimiz yer neresidir? Bitkinin dik durmasını sağlayan kısmı...........Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yunanlar deniz ticareti ile Akdeniz kıyısındaki Fenikelilerden alfabeyi öğrenmişler ve geliştirmişler, Asurlular Anadolu halkı ile yaptıkları ticaret sırasında yazıyı Anadolu’ya taşımışlardır.Buna göre İlkçağ uygarlıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  Her yıl nisan ayında düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri aşağıda verilen kişilerden hangisinin adına düzenlenmektedir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin temel amaçlarından biri olamaz? Mahallemizin nüfusu 720’dir. Her aile ortalama 4 kişiden oluştuğuna göre mahallemizde kaç aile vardır? Bilgilendirici trafik işaret ve levhaları genel olarak hangi sembolle gösterilmiştir? TBMM ne zaman açıldı?  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin İran ile olan sınır kapılarından değildir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi birden çok çekim eki almıştır?   I. Dünya barışı bitiminden sonra galip devletlerin dünya politikalarını belirlemek için yaptığı ilk toplantı hangisidir? Kanun-i Esasi’deki 1909 değişiklikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz. I- EkonomiyeII- SağlığaIII- TurizmeIV- Sosyal hayataAlkol ve sigara yukarıdakilerin hangilerine zarar verir? İbadetlerini düzenli olarak yerine getiren bir kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenir?  Sigarada bağımlılık yapan maddenin adı nedir ? 1. ilginç2.ilgilendirmek3.ilgilenmekNumaralanmış kelimelerin sözlükteki sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Do you go to school by train - - - -? Nüfus cüzdanı üzerinde, başkalarında olmayan sadece size özgü olan bilgi hangisidir? İstiklal Ortaokulu’nda okumakta olan 800 öğrencinin, 480 tanesi kız öğrencidir. Kız öğrenciler  okulun yüzde kaçını oluşturur? Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir? Anadolu'da tarihi çağlar hangi medeniyet ile başlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi ‘’Adalet’’ kelimesinin karşılığıdır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir