S:1

İslam dininde bir kimsenin Müslüman olabilmesinin ilk şartı nedir?

İslam dininde bir kimsenin Müslüman olabilmesinin ilk şartı nedir? sorunun cevabı "Kelime-i Şehadet getirmek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
"Bütün canlılar......................." cümlesi hangisi ile tamamlanamaz? Ölümden sonra hayatın devam ettiğine inanan Mısırlılar ölülerini mumyalamış ve mumyalama teknikleri sayesinde insan vücudunu tanıyıp, tıp ve eczacılık alanında gelişmişlerdir.Buna göre Mısır’da uygarlığın gelişiminde;I- Dini inançlar,II- Ekonomik yaşam,III-Siyasi durumunsurlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?  “Öldük, ölümden  bir  şeyler  umarak. Bir büyük boşlukta bozuldu büyü.”                                                  Yukarda altı çizili sözcükler­den hangisi farklı bir kökten türemiştir ?     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması vardır? Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan sanatçılardan değildir? İnsanların dini duygularını sömürerek siyasi,sosyal,ekonomik kazanç elde etmelerine karşı din ve devlet işlerini bir birinden ayıran önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ün inkılabı hangisidir? I. Aile üyelerinin istekleriII. Aile üyelerinin temel ihtiyaçlarıIII. Aile bütçesiİsteklerimizin karşılanması için yukarıdaki ifadeleri önem sırasına göre nasıl koymalıyız? Tanesi 50 TL den 5 ayakkabı alan babam ayakkabıcıya kaç lira öder? Yüce Allah’a ibadet amacıyla yapılmış ilk mescit hangisidir? Buzullar hangi katmanda yer alır? Aşağıdakilerden hangisi laktik asit fermentasyonununson ürünlerinden biri değildir? Çekirdek-Gen-Hücre-DNA-Kromozom kavramlarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı nasıl olmalıdır? 16.yüzyılda İpek Yolu’nun önemini kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Aşağıdakilerdan hangisi Ramazan ayı ile ilişkili değildir? 5 kg peyniri 25 öğrenciye eşit olarak dağıtacağız. Her öğrenciye kaç gram peynir düşer? 7 + 3  işleminin sonucu kaçtır?   Aşağıda verilen çocuk hakları ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Allah (c.c.) tarafından bazı peygamberlere gönderilen ve “sayfalar” anlamına gelen ilahi kitaplara hangi isim verilir?  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?                                     3 ' ün 7 katının 4 eksiği kaçtır?  Bir bölgenin iklim özellikleri aşağıda verilenlerden hangisini daha az etkilemektedir? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazının bölümlerinden değildir?  Öğretmen ayağı kalktı.  Sınıfı şöyle bir süzdükten sonra Ali’yi tahtaya kaldırdı.  Ali öğretmenin sorduğu sorulara tek tek cevap verdikten sonra yerien oturdu ve öğretmen bir başkasını tahtaya kaldırdı.            Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniğinden yararlanılmıştır?   1739 Sayılı Milli  Eğitim Temel Kanuna göre ilköğretimle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi idealist bir düşünüre ait olamaz?  Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresindebulundurulmalıdır? Yıllarca gezdirdim hoyrat başımıAradım bir ömür arkadaşımıÖlsem dikecek yok mezar taşımıHâlime ben bile hayret ederimBu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? “Coğrafi özellikleri bakımından benzerlik gösteren alanlara - - - - denir.”Verilen cümlenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazıl- malıdır? Bir hafta kaç gündür? Aşağıdaki peygamber ve kitap eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır? Hangi savaşta İranlı bir sahabe olan selman-ı Farısi”in görüşü doğrultusunda karar alınmıştır?    ‘’ Ufukta günün boynu büküldü.’’Bu cümlede görülen anlam olayının benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Adenozin trifosfatın yapısında,I. AminoasitII. Pentoz şekeriIII. Azotlu organik bazIV. İnorganik fosfatverilenlerden hangileri bulunur?  Aşağıdaki olayların hangisinde “eşitlik” kavramından söz edilebilir? Bir bakanın kendi bakanlığında izlediği politika ya da Hükümetin genel politikası hakkında TBMM tarafından denetlenmesine ne denir?  Sözlü ya da yazılı kompozisyonlarda anlatılan- ların kolay anlaşılabilir, kavranabilir olmasına ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı hükümdarlarından biri değildir? Martın yirmi beşinde kendime gelir olmuştum. İhsan’la döndüğüm son akşamın sabahı kırk derece hararetle uyandım. Hastalığımı belli etmemeye ne kadar çalış-tımsa muvaffak olamadım. Üç gün kadar sonra doktorlar bunu İspanyol nezlesi diye teşhis ediyorlardı. Esasen bir haftadır kırıklık hissediyordum.Bir romandan alınan bu parçada romanın yapı unsurlarından hangisi belirgin değildir? Özel isimler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Burak aşağıdakilerden hangisini yaparsa nabız sayısı fazla olur?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir