S:1

İbadet ile ilgili aşağıda verilen bilgiler­den hangisi yanlıştır?

İbadet ile ilgili aşağıda verilen bilgiler­den hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Aynı zamanda dünyevi bir menfaat kazanmak için yapılır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Afetlerde ve olağanüstü dönemlerde korumasız ve muhtaç olan bireylere maddi ve manevi yardım sağlamak amacıyla kurulan sosyal yardımlaşma kurumu aşağıdakilerden hangisidir? • Çeliğe sertlik vererek direnç kazandırır.• Metal eşyaların parlaklık kazanmasında kullanılır.• Antalya’da bulunan fabrikalarda işlenmektedirYukarıda özellikleri verilen maden hangisidir? "Çocuk Hakları Sözleşmesi"ne göre çocuk aşağıdakilerden hangisinde ailesinden alınır? Aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesinin gereği olarak yapılmıştır? biz erzurum’da otuz üç kişiydikşimdi onlarsız bu toprakacıdan kıraçhüzünden çorakkışın dertli, yazın emrahve mevsim ikimizden biriBu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?  Sanayi inkılâbının yarattığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdaki kelimelerin hangisinin sesteşi yoktur? Edebiyatımızda Batılı anlamda ilk tiyatro kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? “Ablam anlatılanları büyük bir dikkatle dinliyordu.” cümlesindeki altı çizili sözcük cümlenin hangi ögesidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı grubu yoktur? “Avcı Süleyman, yürüye yürüye dik bir kayalığın dibine vardı.” Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? Hangi cümle kurallı bir cümledir? Divan edebiyatında kaside ve hicivleriyle öne çıkan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Sınıfta konuşan arkadaşımıza karşı nasıl davranmalıyız?  Aşağıdakilerden hangisi bizi birey yapan ve başkalarından ayıran en önemli özelliktir? Kısaltmalardan hangisinin yazımı yanlıştır? İcatlar niçin yapılır? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitiminin amaç ve görevlerinden biri değildir? 24’ ten başlayarak dörder dörder ileriye doğru sayan Fatih 6. saymada söylediği sayıyı en yakın onluğa yuvarladığında kaçı söyler? “Türkiye’nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O hâlde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanan ve layık olan da köylüdür...”Atatürk, 1 Mart 1922’de TBMM’yi açış konuşmasında söylediği yukarıdaki sözleri ile aşağıdaki sektörlerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? 567 sayısında 6’nın basamak ve sayı değeri farkı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kullanılmıştır? • Eleştiri yapan kişiye eskiden seyyah, eleştirilere ise münekkit denirdi.• Resmî ve ticari kuruluşların aralarında yaptıkları yazışmalar özel mektup olarak kabul edilir.• Tanınmış kişilerin anıları, yaşadıkları devrin aydınlatılması için bir belge niteliği taşır.Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yapısı basittir?    Bir soruyu 80 saniyede çözen bir öğrenci 15 soruyu aynı hızla kaç dakikada çözer?  5 kg şekerin yarım kg’ı satılmıştır. Geriye kaç g şeker kalmıştır? Kur’an-ı Kerim’i çoğaltarak çeşitli illere gönderen halifenin ismi …………………….Bol bırakılan yere hangisinin gelmesi uygun olur? Çayın rengi ne kadar güzel,Sabah sabah,Açık havada!Hava ne kadar güzel!Oğlan çocuk ne kadar güzel!Çay ne kadar güzel!                                    Orhan Veli KanıkBu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(....) Mayoz bölünme sonucu oluşan yumurta ve sperm hücreleri üreme ana hücresi ile aynı sayıda kromozoma sahip olur.(....) Tüm canlıları oluşturan hücreler aynıdır.(....) Mikroskopla ilgili ilk çalışmaları İngiliz bilim insanı Robert Hooke yapmıştır.(....) Çok hücreli canlıları oluşturan hücrelerin hepsi aynı yapıda ve görevde değildir.(....) Kalıtsal özellikler genlerle nesilden nesile aktarılır. Aşağıdaki eserlerden hangisi röportaj türündedir?        Sürmeler çekmiş gözüne       Kanmaz avcının sözüne       Tüylerine kına yakmış       Düğüne mi gider keklikYukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi vardır?  Aşağıdaki yapılardan hangisi süngerimsi kemiğin uçlarını ince bir tabaka halinde sararak hareket sırasında kemiklerin sağlığını korur? 987 sayısının basamak değerleri toplamı kaçtır? Hacim, hangisi ile ölçülür? Aşağıdaki soruların başına doğru olana D yanlış olana Y koyunuz.(  ) Zaman içerisinde rollerimiz değişebilir.(  ) Bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bilgi edinmeden olumlu ya da olumsuz karara varma işine kalıp yargı denir.(  ) Asya Hun devletinin kurucusu Metehan’dır.(  ) Güney Hunlar Avrupa’ya göç etmişlerdir.(  ) Eski Türk devletlerinde ordu millet anlayışı vardır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir takım” sözü bitişik yazılmalıdır?  Gaz bir maddenin ısı vererek direk katılaşmasına ne denir? I- şişmanlıkII- tedirginlikIII- huysuzlukIV- flüt çalmaYukarıdakilerden hangileri “duygusal” özelliktir? Hangi öğrenci doğru bir davranış göstermektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir