S:1

Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.
(...) Hz. İsmail (a.s.), Hz. Musa Peygamberin (a.s.) oğludur.
(...) Kâbeyi tavaf görevine Hacerülesvedin hizasından başlanır.
(...) Umre farz, hac ise sünnettir.
(...) Bir yılda sadece bir kez umre yapılabilir.

Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. (...) Hz. İsmail (a.s.), Hz. Musa Peygamberin (a.s.) oğludur.(...) Kâbeyi tavaf görevine Hacerülesvedin hizasından başlanır.(...) Umre farz, hac ise sünnettir.(...) Bir yılda sadece bir kez umre yapılabilir. sorunun cevabı "YDYY" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir? Bulut Depolama nedir? Ümeyye b. Halefin dininden vazgeçmesi için kızgın çöllerde kumlara yatırdığı, üzerine taşlar koyarak eziyet ettiği kölesinin ismi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi toplumumuzun milli kültürünü yansıtmaz? Aşağıdakilerden hangisi söylevin diğer adıdır? Çay üretimi için ılıman iklime ve bol yağışa ihtiyaç vardır.Buna göre çay üretimine en uygun bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? "Her yazarın bakış açısı farklı olmalıdır." cümlesinin yüklemi yapısı bakımından aşağıdakilerden hangisine örnektir? Aşağıda verilenlerden hangisi aktif yurttaşın sahip olduğu özelliklerden biri değildir? Hasta ziyaretine gittiğimizde aşağıdaki ifadelerinden hangisini kullanmamız doğru olur? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarına göre okumanın temel amaçlarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi, ruh sağlığı hizmetlerinin ikincil koruma ilkelerindendir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz.(.......) Peygamberimiz (s.a.v.) dünyaya gelince dedesi Abdulmuttalib Mekkelileri toplayarak bir ziyafet verdi ve torununa Muhammed adını verdiğini duyurdu.(.......) Hz. Peygamberimiz (s.a.v.), Kureyş kabilesinin Haşimoğulları koluna mensuptur.(.......) İnsanların çoğu Hz. İbrahim (a.s.) peygamberin getirdiği Haniflik dinini unutarak kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmaya başlamışlardı.(.......) Cahiliye döneminde okuma-yazma bilen sayısı çok fazlaydı.(.......) Peygamberimiz İslamı açıktan yaymaya başladığında ona ilk inanan eşi Hz. Hatice olmuştur. 78 derecelik açının dik açı olabilmesi için kaç eklemeliyiz? Aşağıdakilerden hangisi mitoz ve mayoz bölünmede ortaktır? Aşağıdakilerin hangisi Veda Hutbesinde değinilen bir konu değildir? Aşağıdaki araçlardan hangisinin trafikte geçiş üstünlüğü vardır? '' energetic / I / feel '' Verilen kelimelerin doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? (Resulüm) Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.Yukarıdaki ayete göre Kuran-ı Kerimin indirilişinin sebebi nedir? İnsanların hem ince bağırsak, hem de kalın bağırsağında aşağıdaki besin maddelerinden hangisinin emilimi görülür? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi grubu cümleyi zaman bakımından tamamlamıştır? Atomun merkezindeki yüksüz taneciğe .................................. adı verilirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kişiliğin ölçülmesinde kişinin sakladığı iç dünyasını, mürekkep leke testi veya resim yorumlama testleri ile ortaya çıkarılması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşir? Açık sözcüğünün karşıt anlamlısı olan sözcük hangi cümlede kullanılmıştır? Forum ve panelin arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir? Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelike göre sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç kaç iş günü içinde itiraz edilebilir? Tuzlu su karışımındaki tuz hangi yöntemle ayrılabilir? Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı doğrudur? Dil bilginleri diller arasında görülen ses sistemi, yapı, söz dizimi, söz varlığı gibi birtakım benzerliklerden yola çıkarak dünya dillerini ---- adını verdikleri gruplara ayırmıştır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Hep birlikte oyunlar oynadık cümlesindeki oynadık eylemi hangi zamana aittir? Aşagıdakilerden hangisi bir donanım birimi degildir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır? Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir cümledir? Aşağıda verilenelrden hangisi cinlerin özelliklerinden biri değildir? ‘ Çözmek ‘ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘ bağlamak ‘ sözcüğünün zıt anlamlısı olarak kullanılmıştır? Bardak ağzına kadar dolu. ve Bugün dolu yağdı. tümcelerindeki dolu sözcükleri aşağıdakilerden hangisi için bir örnek oluşturmaktadır? Aşağıdakilerden hangisinde varlıkların yerini belirten bir sıfat vardır? " Kağıdı kes! " cümlesinin ingilizce karşılığı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi müzik dinlediğimizde ses çıkışını sağlayan donanımın adı nedir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin nesnesi isim tamlamasıdır. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir