S:1

Hacca ve umreye giden insanların, Mekke yakınlarında ihrama girdiği yerlere ......................... denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Hacca ve umreye giden insanların, Mekke yakınlarında ihrama girdiği yerlere ......................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "mikat" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Yarım kilosu 6 lira olan muzlardan 3 kg aldım. Satıcıya kaç lira öderim? eksik – noksan sözcükleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. Aynı ilişki aşağıdaki hangi sözcük çiftleri arasında vardır? Soru: Where does she work?Cevap: She ............ at company. Noktalı yere ne gelmelidir. I. Çocuk hüngür hüngür ağlıyordu.II. Sinemadan sonra durakta buluşalım. III. Sınavı kazanmak için çok çalışıyorum.IV. Çocuk, pencereden dışarı çıkmış.Yukarıdaki cümlelerde bulunan, fiillerin özelliklerini belirten zarfların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? I. problemi belirlemekII. uygulama sonucu başarılı olmadıysa tekrar araştırmakIII. doğru düşünceyi uygulamakIV.düşüncelerin doğru olup olmadığını anlamak için araştırma yapmak V. problemi çözmeye yönelik fikirler üretmek Yukarıda, buluş yapma sırasında izlenecek aşamalar verilmiştir. Bu aşamalar, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? I. Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkıII. Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkıIII. Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu talep hakkıYukarıdakilerden hangileri herhangi bir sağlık kuruluşuna sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin sahip olduğu haklardandır? Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kilerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Maturudî Mezhebinin yaygın olduğu ülkelerden biri değildir? I. 40 yaşını doldurmakII Yüksek öğrenim görmekIII TC vatandaşı olmak Yukarıda verilen özelliklerden hangileri cumhurbaşkanı seçilebilmenin şartlarındandır? ... Hani, çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat (bu çokluk) size hiçbir yarar sağlamamış, yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet (bozularak) gerisin geriye dönüp kaçmıştınız. (Tevbe suresi, 25. ayet)Bu ayette bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisidir? Asya Hun Devletine ait olan ve Mete Hanın hayatının anlatıldığı destanın adı nedir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz. Peygamberin şaka yaparken dikkat ettiği hususlardandır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel adların yazımı ile ilgili yanlışlık vardır? Davetiye, El ilanları, Broşür, Kartpostal vb. gibi sayfalar oluşturmak için aşağıdaki programlardan hangisini kullanırız? 20 + 3² x 12 İşleminin sonucu kaçtır? Hangi sözcük doğru yazılmıştır? Vatanını seven herkesin kalbinde aynı ateş yanar.Bu cümledeki altı çizili söz grubuyla anlatılmak is- tenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığı nitelendiren bir sözcük kullanılmıştır? Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen hangi çizgi, taşıt yolunu bölünmüş yol durumuna getiren ayırıcı anlamındadır? Aşağıdakilerden hangisi deizmin görüşleri arasında yer almaz? - Nereye gidiyorsun?- Kütüphaneye...- Ben de gelebilir miyim?- .....................Yukarıdaki karşılıklı konuşmada, boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? Osmanlı Devletinde Tanzimat Fermanının ilanı bazı tarihçiler tarafından büyük bir başarı olarak adlandırılırken; bazıları bunun Osmanlının sonunu hazırlayan bir hata olduğunu söylerler.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Saltanatın 1 Kasım 1922de kaldırılmasıyla;I. Egemenliğin millete ait olduğu kesinleştiII. TBMM ülke yönetimine hakim olduIII. Halifeliğin siyasi gücü arttıdurumlarından hangileri gerçekleşmiştir? Hristiyan inancına göre beklenen Mesih aşağıdakilerden hangisidir? Bir bölme işleminde bölen 6, bölünen 275 ise bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? (I) Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatan roman, üç kitaptan oluşuyor. (II) Coşkulu anlatım, kitapta dikkat çeken ilk unsur. (III) Yazar, belli ki üslup için epey kafa yormuş. (IV) Ses değeri oldukça yüksek sözcükleri seçmiş. (V) Bunu yaparken de Türkçenin sınırları içinde kalmaya özen göstermiş.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi sözü edilen eserin içeriğiyle ilgilidir? Maggy talks - - - - than Alice. Ağaçların budanmasının pek çok nedeni vardır. Bunlar arasında ağacın sağlıksız ya da rüzgârdan zarar görmüş dallarını temizlemek, havanın dallar arasında kolaylıkla dolaşmasını sağlamak, ağacın boyunu kısaltmak, aşağı sarkan dalların yerlere değmesini engellemek, ağacın belirli bir şekilde gelişmesini sağlamak sayılabilir.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? İnsanlar tarih boyunca meydana gelen olayları ve bunların nedenlerini, nasıl oluştuklarını anlamaya çalışmışlardır.Verilen ifade sosyolojinin aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilişkisine örnek olabilir? Aşağıdakilerden hangisi hem mal hem de beden ile yapılan ibadetlerden biridir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında ünlü yumuşaması görülmez? Ben bundan sonra yalnız müzikten bir şeyler ümit edebilirim. Hayatımı onun etrafında oluşturmaktan başka hiçbir çarem yoktur.Bunu on yıldır düşünüyorum. Gecikmesi hiçbir şey ifade etmez. Ben ancak müzik ile şiir dünyamı kurabilir, yani kendime bir iç dünya hazırlayabilirim!Bu paragrafa göre, yazarın altı çizili düşünceye varmasının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Alışveriş sırasında öncelikle almamız gereken ihtiyaçlarımıza ne denir? İhalenin tatil gününe rastlaması durumda ihale ne zaman yapılır? I. LitosolII. RegosolIII.AlüvyalIV.Terra-rossaV. PodzolYukarıda verilen toprak tiplerinden hangilerinde toprak horizonları sıralı bir şekilde bulunur? Ergenlik döneminde görülen aşağıdaki değişimlerdenhangisi hem erkeklerde hem dekızlarda görülür? 19 'dan başlayarak 8 'erli ritmik saydığımızda 4. sayı olarak aşağıdakilerden hangisini söyleriz? Tanzimat edebiyatının kurucuları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Cümlelerin sonuna aşağıdakilerden hangisi konamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir