S:1

Aşağıdakilerden hangisi, kişiye haccın farz olmasının şartlarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi, kişiye haccın farz olmasının şartlarından biri değildir? sorunun cevabı "Erkek olmak " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Mevsimler nasıl oluşur? koşmak kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir? "Akşam eve geldik." Cümlesinde eylemin kişisi aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede bakmak sözcüğü, aramak anlamındadır? Yolda giderken bir trafik kazası gören bir kişi ne yapmalıdır? "... Yurdun her karış toprağı, yurttaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz... Atatürkün yukarıdaki sözü onun hangi özelliğini anlatır? Dedem 70, babam 52 yaşındadır. 4 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı kaç olur ? patlamak kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamlıdır? Kesin olan aklî delil aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir? Aslı lived in England - - - - she learnt English well. Yaşlı kadın, ormanın kenarındaki evde kendi hâlinde yaşarmış.Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? I- Kaynak arama (Tarama)II-Eleştiri (Tenkit)III-Çözümleme (Tahlil)IV-Sınıflandırma (Tasnif)V-Sentez (Sentez)Yukarıda verilen tarih biliminin araştırma yöntemlerinden hangileri yer değiştirilirse tarih biliminin araştırma yöntemleri doğru bir şekilde sıralanmış olur? Aşağıdaki durumlardan hangisinde kişinin Besmele çekmesi uygun değildir? Mekkeli müşriklerin Müslümanlara karşı aldıkları boykot kararları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize karşı sorumluluklarımızdan değildir? İzmirde Yunanlılara kurşun atarak ilk direnişi gösteren halk kahramanımız kimdir? PowerPoint programındaki herbir sayfaya............. denir, bütün sayfalar birleşince ............. oluşur? Aşağıdakilerden hangisi santimetrenin kısa yazılışıdır? Beşer ritmik sayarken yetmiş beşten sonra hangi sayı gelir? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre bütçe ilkeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Elde bulunan kaynaklarla mümkün olan en çok ürünün sağlanması, yani belli bir ürünün mümkün olan en az kaynakla elde edilmesi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi yedi heceden oluşur? Aşağıdakilerden hangisi mikropların gelişmesine elverişli yerlerden biridir? 1- güneş gören yerler.2- havası kirli yerler.3- pis sular. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın (c.c.) işitme sıfatını ifade eden isimdir? Hız ve sürat kavramları için;I. Vektörel büyüklüklerdir.II. Birimleri aynıdır.III. Türetilmiş büyüklüklerdir.yargılarından hangileri her ikisi için de doğrudur? Aşağıdaki olayların hangisi saltanatın kaldırılmasını hızlandırmıştır? 1. Ona iki yolu (iyi ve kötüyü) gösterdik.(Beled sure- si,10. ayet)2. De ki: Hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin...(Kehf suresi, 29. ayet)Bu iki ayete göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki hadislerden hangisi temizlik ile ilgili değildir? Kütle ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allahın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir.(Zümer suresi, 18. ayet)Bu ayet ile aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? • Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz (Hadis-i Şerif)•Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır....(Bakara suresi, 256. ayet)•De ki: Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin...(Kehf suresi, 29. ayet)Bu hadis ve ayetler dikkate alındığında İslam dini hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Peygamberimiz Bizi yediren, içiren ve bizi Müslümanlardan yapan Allaha hamdolsun! duasını ne zaman söylemiştir? Meslek seçimi hayatımızda verdiğimiz önemli kararlardan biridir. Meslek seçerken bazı noktalara dikkat ederiz. Aşağıdakilerden hangisi bu noktalardan biri değildir? |–3|+ |–4| - |+3| işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 7 tavuk, 3 horoz ve 8 civcivin bulunduğu bir kümes daire grafiği ile gösterilirse tavuklara ait daire diliminin merkez açısı kaç derece olur? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? • Göçebe çobanların çadırların-dan oluşan yerleşmelerdir. Batı ve Güneydoğu Toroslar ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadoluda yaygındır.Yukarıda bazı özellikleri verilen köy altı yerleşmesi aşağıdaki-lerden hangisinde verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ürünü anlatım vardır? Mustafa Kemalin eğitim aldığı okullar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Aşağıda Yeşilay kulübünün Temiz İnsan, Temiz Çevre adlı projesi ilgili hazırladığı afişler verilmiştir. Hangisi bu afişlerden biri olamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir