S:1

Hac ve umre ibadetini yapacak kişinin Kabenin etrafında yedi kez dönmesine ne ad verilir?

Hac ve umre ibadetini yapacak kişinin Kabenin etrafında yedi kez dönmesine ne ad verilir? sorunun cevabı "Tavaf" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir kilo armut 7 TLdir. Zeynep 5 kilo armut aldığına göre kaç lira ödemelidir? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayında yapılmaz? I. Kırık bölgenin tespit edilmesiII. Kanama ve şoka karşı önlem alınmasıIII. Kazazedenin uygun pozisyonda sağlık kuruluşuna ulaştırılmasıVerilenlerden hangileri, kırıklarda uygulanacak ilk yardım ilkelerindendir? Aşağıdakilerin hangisi Veda Hutbesinde değinilen bir konu değildir? Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in üzerinde durduğu en önemli konulardan biri de ahiret hayatıdır. Ahiret hayatı Kuran'ın temel konularından hangisi içerisinde yer alır? Rakamları birbirinden farklı beş basamaklı 125ab sayısı 15 ile tam bölünebildiğine göre anın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? I. Dünya barışı bitiminden sonra galip devletlerin dünya politikalarını belirlemek için yaptığı ilk toplantı hangisidir? Bütün ilahi dinlerde savaş, hangi şarta bağlanmıştır? "Bu yıl, karpuz şenliği burada yapılacak." cümlesinde zamir olan kelime hangisidir? Aşağıdaki ürünlerden hangisinin geri dönüşümü yapılamaz? Bilgisayarın elle tutulabilen ve gözle görülebilen tüm fiziksel parçalarına ne ad verilir? Hızlı adımlarla işe gidenler, fabrikanın önünde biraz dinlenirlerdi. cümlesininöznesi, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıda namazların farz sayıları verilmiştir. Hangisi yanlıştır? 7 on binlik +1 binlik + 5 yüzlük + 0 onluk + 5 birlik Çözümlemesi verilen sayı hangisidir? 20den başlayarak geriye doğru ikişer saydığımızda hangi sayıyı söylemeyiz? Günümüzde kullanılan çengelli iğnenin tarihteki ilk örneği kabul edilen Fibula adı verilen çengelli iğneyi kullanan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? İnternet üzerinden hukuki bilgi paylaşımı yapan kamu kurum ve kuruluşları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi anı ve günlüğün ortak özelliklerinden biridir? Aşağıdakilerden hangisi konferansın özelliklerinden değildir? 3698 fazlası 8192 olan sayı kaçtır? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şiirinin özelliklerinden biridir? Bir ankete katılan kişilerin % 35i evet cevabını vermiştir. Ankete 200 kişi katıldığına göre evet cevabını veren kaç kişi vardır? Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir yuvarlama yapılmıştır? 1. ve tevasav bis sabr 2. illellezıne amenu 3. innel insane le fi husr 4. ve amilus salihati 5. ve tevasav bil hakkı 6. Vel asrVerilen Asr suresi ayetlerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Çiy damlası, gül goncası, taptaze bahar Hâlâ bugün içmiş gibi sarhoşluğu var Tuttukça yakar şimdi boşalmış kadehim Ömrün dokunulmaz külüdür hatıralarTek dörtlükten oluşan bu şiirin nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır? Aşağıda bazı meslekler ve bu mesleklerin çağrıştırdıkları verilirken hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Ayrıtların uzunlukları 3 m, 15 m, 25 m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir havuzun%60 ı su ile doludur.Buna göre havuzda kaç metreküp su vardır? "Ufuk bu yemeği çok beğendi." cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Hak ve sorumluluklarımızı bilirsek daha etkin bir vatandaş olabiliriz.Aşağıdakilerden hangisi etkin bir vatandaşın yapması gereken bir davranışdeğildir? İstanbulun fethi hem Türk hem de Avrupa tarihi açısından önemli sonuçlar doğurmuştur. Aşağıdakilerden hangisi İstanbulun fethinin, Avrupa tarihini ilgilendiren bir sonucudur? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, valiler için davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki özelliklerden hangisi tek heceli diller için yanlıştır? Kuran-ı Kerim ..............yılında .........ayında..............gecesinde indirilmeye başlanmıştır.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır? Kaplumbağa terbiyecisi aşağıdakilerden hangisinin eseridir? 6548 < A < 6552Yukarıdaki sıralamada A yerine kaç tane sayı yazılabilir? Aşağıdakilerden hangisi Devleti oluşturan temel öğelerden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir