S:1

Aşağıdakilerden hangisi, umrede yapılmaz?

Aşağıdakilerden hangisi, umrede yapılmaz? sorunun cevabı " Vakfe" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
insan- edebilen- en değerli- kendisiyle- insandır- mücadele sözcükleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda baştan ikinci sözcük aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? I- DepremII- KuraklıkIII- Toprak kaymasıYukarıda verilen olaylardan hangileri komünitede yer alan baskın türün ortadan kalkmasına sebep olabilir? Ses şiddetini artırmak için aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılmalıdır? 3 rakamı aşağıdakilerden hangisinin bir çarpanıdır? İstanbul' un Fethi ne zaman kutlanır? Hangisi okul müdürünün yaptığı işlerden değildir? I. Profaz evresindeki kromozomlaşmaII. Metafaz evresindeki ekvatoral düzlemde sıralanmaIII. Anafaz evresinde homolog kromozomların ayrılmasıYukarıda verilen olaylardan hangileri Mayoz I de kromozom sayısının yarıya inmesine neden olur? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi terim anlamıyla kullanılmıştır? Ailenin gelirleri ile giderleri arasındaki dengeyi gösteren çizelge veya listeye ne ad verilir? Canlıların yapısında bulunan bir elementtir. Hava taşıtlarının yapısında, eczacılıkta, işaret fişeklerinde kullanılır. Ayrıca kurutulmuş meyvelerde bulunurYukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? 100 : [(3 + ( 9 + 2) . 2 ] + 20 : 5 = işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması dilenmesinden hayırlıdır.Bu hadisi en iyi ifade eden cümle aşağıdakilerden hangisidir? Bir ay kaç gündür? Aşağıdakilerden hangisi günah davranışlara bir örnektir? "İçerisinde birden çok Yerel Alan Ağı barındıran, bir üniversite kampüsü, büyük bir işyeri, şehri veya bölgeyi kapsayan ağ türüdür. Tanımı verilen bilgisayar ağının türü aşağıdakilerden hangisidir? Zaman zaman kendi yazılarıma baktığımda bazı sözleri değiştirme gereği duyarım. O sözün yerine yeni ifadeler bulurum. Sonra nedense hangisini kullanacağımı bilemem bir türlü. Düşüncem bir o yana, bir bu yana yalpalar.Bu metindeki altı çizili cümlenin taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? I. BurkulmaII. Gazla zehirlenmeIII. Bayılma ve bilinç kaybı sonucu dilin geriye kaymasıVerilenlerden hangileri boğulma sebeplerindendir? Sabahleyin güneş doğarken yüzü Güneşe dönük duran bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı Avrupada hangi gelişme üzerinde etkili olmuştur? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre merkez ilçede görevli memurlar hakkında soruşturma izni vermeye yetkili olan aşağıdakilerden hangisidir? Öğrencinin bir karışı 15 cm.dir.Öğrencinin karışıyla 28 karış gelen bir uzunluk, öğretmenin karışıyla 20 karış gelmektedir. Öğretmenin bir karışı kaç cm.dir? • Pakistanın, Hint Okyanusu kıyısında bulunan eyaletininadıdır.• En büyük kenti Karaçidir.• Bu eyaletin yerel adıMehrandır.• Eyalet adını İndus Nehrindenalmaktadır.• Halife Muaviye zamanında bölgedekişehirler fethedilmiştir.Yukarıdaki bilgide hangi bölgeden bahsedilmektedir? Bir bardak su içine bir tane kesme şeker atılarak elde edilen seyreltik çözelti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenir? Bir baloncu günde 51 balon satmaktadır. Bu baloncu 1 ayda kaç balon satar?(1 ay 30 gün) Aşağıdakilerden hangisi tek bir varlığı anlatmaktadır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinin tek başına anlamı vardır? Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? Şule is my true friend. We share similar likes and dislikes. We always - - - - with each other. Osmanlı Devletinin XVIII. yüzyılda yürüttüğü temel politika aşağıdakilerden hangisidir? Orta Asya'nın en eski kültür merkezi aşağıdakilerden hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurların çalışma saatleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ctrl + X kısayolunun görevi nedir? Murat : .......................................?Halis : No, she isnt. She is Japanese. Sallana sallana gelen sonayıSelbiye benzettim güller içindeAk kaftana yeşil kırabı tahmışDurnaya benzettim göller içindeBu dörtlük aşağıdaki edebî geleneklerin hangisiyle oluşturulmuştur? Aşağıdaki verilenlerden hangisini mıknatıs çeker? Uşakta özel sektörün bir şeker fabrikası kurması, İzmir İktisat Kongresinde alınan aşağıdaki kararlardan hangisine uygun düşmektedir? Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi ünsüz yumuşamasına örnek olabilir? Amy: Look! There is a funfair in town at the weekend. There are many fun rides; bumper cars, big wheel and carrousel.Bill:Thats great. We can have fun together. I love bumper cars very much. How much is one ride?Jane:Its one token and one token costs £2. Its cheap.I want to get on carrousel. I think It is more enjoyable than bumper cars.Jane thinks carrousel is - - - -. Üzerindeki bilgilerin elektrik kesildiğinde silinen birim hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir